Meglerhuset er ute med en kort analyse av hva koronakrisen vil bety for salget av personbiler fremover. Aktivitetene i norsk økonomi i bremset kraftig opp umiddelbart etter nedstengningen fra og med 12. mars, men bilsalget holdt seg likevel godt oppe i mars. I april kom imidlertid koronaeffekten for fullt.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) falt nybilsalget i april til 7425, det laveste antallet siden mai 2009 da finanskrisen fortsatt herjet. Under finanskrisen var salget på det laveste i januar 2009, da bare 5350 nye personbiler ble solgt.

DNB skriver i analysen at oppbremsingen i foregående måned må ses i sammenheng med at mye av norsk økonomi ble stengt ned.

Les også: Kraftig nedgang i bilsalget, men én biltype øker

100.000 nye biler

Siden apriltallene ble kjent, har DNB kommet med en oppdatering av anslagene for norsk økonomi. Og basert på disse anslagene spår DNBs eksperter at bilsalget for 2020 vil havne litt over 100 000 enheter (se under).

Det vil være nesten like lavt som i finanskriseåret 2009 (98.500) Til sammenlikning anslo DNB før koronakrisen slo til et nybilsalg i 2020 på 137.000. Vi snakker altså om en nedjustering av helårsprognosen på ca 27 prosent. I realiteten er nedjusteringen enda større, fordi vi allerede er ferdig med fire måneder.

Gjennomsnittlig salg av nye personbiler i årene 2009-2019 var på 140.000 biler. Med bruktbilimporten snakker vi om et årlig salg på 164.000 biler.

I årene 2013-2019 var det for øvrig salg av 140.000 nye personbiler hvert eneste år. Det store jappeåret 1986 skiller seg ut som toppåret med salg av hele 167.352 nye personbiler.

Svak nedgang

I fjor ble det solgt 142.381 nye personbiler i Norge i 2019, en nedgang på 3,8 prosent fra 2018. Ifølge OFV har nybilsalget i flere år hatt en stigende trend, men nedgang både i 2018 og 2019 er et brudd med trenden de siste 10 årene.

DNB kommenterer den seneste utviklingen med at bilsalget falt nokså klart gjennom andre halvår i fjor. Salget var likevel brukbart i første kvartal i år.

Men bruktimporten har også bremset kraftig opp som følge av den svake kronekursen. Det gjør import av brukte biler mye dyrere i norske kroner. Bruktbilimporten kan ifølge DNB bli halvert fra i fjor, men usikkerheten knyttet til prognosene er uvanlig stor.

Les også: Halvor selger drømmebilen - huset medfølger ved rask handel

Ca. 40.000

I løpet av de fire første månedene i år er det solgt omtrent 40.000 nye personbiler. Med en prognose på ca. 100.000 for hele året innebærer det et gjennomsnittlig salg på 7500 nye biler per måned resten av året, i tråd med nybilsalget i april.

DNB spår at etter hvert som samfunnet åpnes og flere kommer i jobb, er det grunn til å tro at nybilsalget vil ta seg gradvis noe opp igjen.

DNB bruker derfor skjønn og legger til grunn at bruktbilimporten per måned gjennom resten av året i gjennomsnitt blir som i april. Det vil si 600 biler og innebærer en import i år på rundt 8000 biler, i så fall nesten en halvering siden 2019.

Ekspertene i DNB har en økonomisk modell der de prøver å forklare bruktbilimporten som en funksjon av kronekursen mot euro. Men denne modellen har så å si brutt sammen på grunn av den rekordsvake kronen.

Les også: Meglerne klør seg i hodet - vurderer du å selge, er det nok den rette tiden nå (+)

Klare forskjeller

Sammenlikner vi bilsalget under finanskrisen i 2009, tok det seg seg den gangen relativt raskt opp igjen. Økningen ble godt hjulpet av kraftige rentekutt. Etter at styringsrenten nå er satt ned til 0 prosent, er ikke det mulig elleve år senere.

DNB skriver i rapporten at det er ikke åpenbart at bedringen vil komme like raskt denne gangen. Rentenedgangen i år er mye mindre enn i 2009, da Norges Bank fra september 2008 til juni 2009 kuttet renten fra 5,75 prosent til 1,25 prosent.

I tillegg har arbeidsledigheten i 2020 økt betydelig og mye mer enn for elleve år siden. DNB spår at ledigheten for 2020 som helhet blir hele 6,7 prosent, i så fall en oppgang på 3 prosentpoeng fra i fjor.