Gå til sidens hovedinnhold

Dobbel lønnsvekst for finansnæringen

Ferske tall viser at lønningene for ansatte innen bank og finans steg mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet i fjor. Men kvinnene kom dårlig ut.

Tirsdag la det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin rapport for fjoråret. Og mens den generelle lønnsveksten fra 2004 til 2005 lå på 3,25 prosent, steg lønningene innen forretnings-, sparebanker og forsikring under ett med 7,7 prosent.

Årsaken er høye bonusutbetalinger.

- 2005 var et godt år, så det er sånn sett ingen overraskelse at veksten var såpass høy. Men det er overraskende høyt i forhold til andre grupper, sa TBU-leder Øystein Olsen da tallene ble lagt frem for pressen.

Skjevheter etter bonus
Men selv om finansnæringen under ett kunne glede seg over store utbetalinger i fjor, ble ikke alle de ansatte tilgodesett.

"Det er en klar tendens til at menn i større grad enn kvinner får utbetalt bonus", heter det i rapporten.

- Det er tendens til økt skjevhet mellom menn og kvinner i finansektoren. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt fra 2004 til 2005 på grunn av bonusene, påpekte Olsen.

Den generelle lønnsveksten i fjor var den laveste siden 1995. Det synes Arbeids- og inkluderingsdepartementet er positivt.

- Jeg er glad for at den foreløpige rapporten fra TBU viser at lønnsveksten ble ytterligere dempet i 2005 og nå er nær lønnsveksten hos våre handelspartnere, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i en pressemelding.

Handelspartnernes vekst ligger på rundt tre prosent.

Kronekurs gjør det vanskelig
I forkant av årets tariffoppgjør har både LO, NHO og statsminister Jens Stoltenberg manet til moderasjon. På denne måten håper de å opprettholde konkurranseevnen hos norske eksportbedrifter.

Selv om lønnsveksten nærmer seg handelspartnernes vekst, er likevel konkurranseevnen svekket. Årsaken er den sterke kronekursen.

For 2006 tror Norges Bank at lønnsveksten vil ligge på 4,25 prosent, mens Statistisk sentralbyrå opererer med et anslag på 3,7 prosent. Finansdepartementet har den laveste prognosen, på 3,5 prosent.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken