Federal Reserve – «Fed» – øker onsdag kveld norsk tid styringsrenten med 0,50 prosentenheter. Det er mye.

Men både DNB Markets og resten av markedet ventet at Federal Reserve for første gang siden 2000 gikk for en «dobbelheving»: Renten blir hevet med 0,5 prosentpoeng til intervallet 0,75–1,00 prosent.

Sentralbanken ønsker med den kraftige renteøkningen og ytterligere økninger fremover å dempe prispresset i den amerikanske økonomien. For tiden er inflasjonen på hele 8,5 prosent, skyhøyt over målet på 2 prosent.

Til tross for rentesmellen endte S&P 500 opp 3 prosent, den teknologitunge Nasdaq-indeksen opp 3,2 prosent. Årets beste børsdag var et faktum.

Les også: USA hever styringsrenten: Dette betyr det for Norge

Mindre gass

Og det kom etter at sentralbanken signaliserer at økninger på dette nivået vil være passende fremover. Federal Reserve skriver at elv om økonomien i første kvartal tippet noe ned, holder det private forbruket og bedriftenes investeringer seg sterke.

Virkningene av krigen i Ukraina er høyst usikre, men ventes å presse prisene ytterligere opp, samtidig som de tynger økonomien.

Men arbeidsmarkedet er sterkt, og ledighet har falt vesentlig. Prisveksten holder seg på et svært høyt nivå, som gjenspeiler ubalanser i tilbud og etterspørsel på grunn av koronapandemien. Det er både høyere energipriser, men også et bredere prispress i økonomien.

Les også: Biden: Å dempe inflasjonen er høyt prioritert

Mindre gass

DNB Markets mener den amerikanske sentralbanken må få rentene raskt opp, slik at rentene gir mindre gass til økonomien. Ekspertene i DNB trodde onsdag morgen at sentralbanken også vil gå for et halvt prosentpoengs økning i de tre påfølgende rentemøtene. Så går Fed tilbake til de vanlige 0,25 prosentenhetene.

Det er i så fall på linje med renteendringene her hjemme. Unntaket var rentenedgangen i mai 2020 for å stimulere norsk økonomi under koronapandemien.

Synet til DNB støttes av Handelsbanken, som mener det er klare utsikter til at vi kan få flere doble renteøkninger fra Fed i tiden fremover. Det skjer til tross for at den skyhøye og faretruende amerikanske prisstigningen er i ferd med å toppe ut. Signalene onsdag tyder på at de to norske bankene får rett i sine spådommer.

Les også: Frykt for rentehopp: Den norske kronen får juling

Tilbake til 1981

Men prisstigningen i USA er fremdeles langt over det den burde være og den høyeste på drøyt 40 år. Lønnspresset i amerikansk økonomi er også sterkere enn ventet.

Handelsbanken skrev i morgenrapporten onsdag at ideelt sett ønsker Federal Reserve å sette renten raskt nok opp til å stagge prisveksten. Dermed kan banken gradvis få ned inflasjonen mot målet på 2 prosent.

Samtidig ønsker Federal Reserve å unngå å ta livet av veksten i den amerikanske økonomien.

Signalene fremover er viktig, spesielt om det kommer noen hint rundt det neste rentemøtet i juni. Her er det ifølge Handelsbanken ikke usannsynlig med en renteøkning på hele 0,75 prosentpoeng, gitt markedets forventninger. Det er noe høyt ut fra det som ble varslet onsdag.