Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten på rentemøtet 23. september. Det blir den første av kanskje fem rentehevinger i 2021 og 2022. Samtidig går strømprisene til himmels, og lite tyder på lavere strømpriser fremover.

Det går derfor mot en dobbeltsmell for husholdninger, en smell som blir langt høyere enn det en lønnsvekst på rundt 3 prosent vil dekke inn.

- Strømprisene er nådeløse. De tar ikke hensyn til hvilken økonomisk situasjon du står i, så her må du faktisk passe ekstra godt på deg selv og følge med, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til Nettavisen Økonomi.

Les også: Hvis Norge rammes av strømkrise, slår en kriseplan inn. Den er hemmelig

På grensen

- Er du bekymret for husholdningenes økonomi med tanke på både renteøkningen og de høye strømprisene?

- Ja, jeg er bekymret for de husholdningene som lever på grensen av hva deres økonomi tåler. Det er nok fortsatt mange som ikke er klar over eller forberedt på hvilken betydning strømprisene kan ha for deres privatøkonomi.

- Tar vi høyde for de høye strømprisene som er nå, og vi i tillegg tar med flere renteøkninger det kommende året, er det klart at dette vil kunne prege privatøkonomien i mange norske hjem, svarer Olsen.

Trond Omdal er direktør i Okea og en av Norges fremste oljeanalytikere gjennom mer enn ett tiår. Han er redd økende energipriser kan gi dødsfall i Europa denne vinteren. Omdal frykter folk kan dø som følge av høyere energipriser (se videoen under).

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight AS har på oppfordring fra Nettavisen regnet litt på de økte strømutgiftene fremover. I bunn ligger det rene kraftleddet med en direkte kostnad time for time for forbruket, inkludert moms på dette i beløpet. Referansen er altså et årsforbruk på 20. 000 kWh.

Les også: Strømekspert med marerittbeskjed til sør-norske strømkunder

Vesentlig høyere

- Husk at kostnaden er vesentlig større vinterstid med høyt forbruk. Realistisk kraftpris for Sør-Norge vil være rett rundt 100 øre per kWh før moms for vinteren og ned mot 50 øre per kWh pluss moms for sommeren neste år, sier Lilleholt.

- Vi forventer 18.000-20.000 kroner i ren kraftkostnad neste år, men advarer mot at en fortsatt anstrengt vannkraftsituasjon kan løfte prisen ytterligere. Et ikke urealistisk nivå på kraftpris lik 80øre/kWh i snitt neste år gir en kostnad på over 20. 000 kroner på kraft, inklusive moms.

De årlige kraftkostnadene har variert enormt de seneste årene. Lilleholt har regnet ut at i 2019, som var et tilnærmet normalår, lå kostnadene på 10.400 kroner. Men i 2020 var kraftkostnaden nede på eksepsjonelt lave 2600 kroner. I år og neste år kommer strømsjokket.

- For 2021 regner vi med 17.500 kroner ut fra de seneste tre månedene med markedspris. Disse månedene alene representerer mer enn 6500 kroner. For 2022 anslår vi 16.000 kroner, og da har vi kun markedspriser hele veien. Vi har 15-20 øre per kWh i høyere prisforventninger.

Vesentlig høyere

- Husk at det er kommende vinter som er kritisk. Resten av neste år kan vi få vesentlige endringer og har stor usikkerhet begge veier. Det kan også bli vesentlig høyere priser, advarer Lilleholt, med referanse til de prisene vi har sett i sommer.

Men kraftkostnaden er ikke hele regnestykket, det kommer faste avgifter i tillegg.

- Hva kan den totale strømregningen bli neste år for en gjennomsnittshusholdning?

- Dette varierer jo en del fra region til region. I nord kan regningen bli betydelig mindre. Men om man tar hensyn til at det høyeste forbruket kommer på de høyeste prisene, må man være forberedt på at kostnaden kan ligge opp mot 2 kroner i snitt for Sør-Norge, svarer Lilleholt.

Les også: Nye tall bekrefter: Strømmen har aldri vært dyrere

40.000 kroner

Da snakker opp mot 40.000 kroner for en gjennomsnittsbolig med 20.000 kWh i årlig forbruk. Markedsforventningene tilsier ifølge eksperten noe i underkant av dette, kanskje ned mot 30.000 kroner.

- Vi antar at de nordiske prisene blir tvunget til å koble seg nærmere de høye europeiske prisene når vi har såpass anstrengt vannkraftsituasjon i Sør-Norge, sier analysesjefen.

Olsen sier det er viktig å være god økonomisk forberedt på hvilke strømpriser du kan forvente deg denne høsten og vinteren. Da unngår du en stor overraskelse når regningen plutselig kommer i posten.

Strømbuffer

- Jeg tenker også, slik situasjonen er nå, at det kan være fornuftig med en egen strømbuffer slik at eventuelle overraskelser i strømregningene ikke blir for store når de gang på gang dukker opp i postkassen.

- Sjekk strømavtalen din, det er ingen grunn til at du skal betale mer enn du må. Det finnes utallige tilbud hos leverandørene som ikke nødvendigvis er så gode som de ser ut til, sier Olsen, som minner om at oppvarming av bolig er den største utgiftsposten i energiforbruket.

Og så er det renteøkningene. Boliglånsrenten kan være 1,25 prosentpoeng høyere om et drøyt år. Gjennomsnittlig rente vil stige fra dagens 1,75 prosent til 3 prosent. For et boliglån på 2 millioner kroner øker i så fall det månedlige terminbeløpet fra 8236 kroner til 9484 kroner.

Det utgjør 15.000 kroner i året før skatt, gitt et annuitetslån over 25 år. For et boliglån på 3 millioner snakker vi om en månedlig økning fra 12.354 kroner til 14 226 kroner, 22.000 kroner mer i året. Samlet økning i renteutgifter og strømpriser kan fort utgjøre 30.000-40.000 kroner i året for en typisk husholdning.

5 prosentpoeng

Bankene tar høyde for at låntaker skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng. Men det er klart at de høye strømprisene kombinert med renteoppgang, kan komme overraskende på flere. Det vil i stor grad påvirke privatøkonomien i mange hjem, sier Olsen.

- Økte strømpriser og renteøkning kan til sammen føre til et utslag på opptil flere tusenlapper i måneden, som vil være et stort inngrep i lommeboken for mange, fortsetter hun.

- Hvordan rammes husholdningene av dette?

- Det avhenger selvsagt av den enkeltes økonomiske situasjon. Uansett mener jeg det er viktig å være godt økonomisk forberedt på hva som kan komme av regninger i høst og vinter. Under pandemien har mange erfart viktigheten av bufferkonto. Det samme vil jeg si nå.

- Med økte faste utgifter knyttet til boliglån og strøm lønner det seg å ha en god bufferkonto til uforutsette utgifter. Bufferen kan være når bilen må på verksted, vaskemaskinen ryker, eller du får en særdeles høy strømregning i postkassen, svarer Olsen.