I disse streiketider kan turister med USA-planer få reisedrømmen spolert. Men de som får dratt, får trolig en mye dyrere USA-tur enn de hadde regnet med.

Som grafen under viser, har dollaren siden april styrket seg mot kronen fra 8,60 til 10,10 kroner. Tar du ut penger i minibanker eller trekker betalingskortet, kan du legge på en god del på denne kursen.

USA-turistene har i løpet av tre måneder fått 17 prosent dyrere ferier, hvis vi holder andre prisøkninger utenom. Regnet en familie i april med å bruke 50.000 kroner på USA-ferien, koster denne ferien nå nesten 59.000 kroner.

Makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets sier til Nettavisen at det var en spesiell dag i går, med en dårlig dag på børsene og oljeprisfall.

Les også: Skyhøy prisvekst i USA - nå stiger rentene

Frykt for nedgangstider

– Men gjennom våren har det sneket seg inn en resesjonsfrykt i markedene. Denne frykten er i ferd med å ta over for inflasjonfrykten og forsterkes av at det kommer aggressive rentehevinger.

– Vi ser flere og flere tegn til at veksten vil bremse gjennom høsten. Boligprisene har falt i flere økonomier, samtidig som forbruket og investeringene kan bli svakere gjennom høsten med høyere renter, sier Berg.

Paradoksalt styrker dollaren seg når det er der resesjonsfrykten kanskje er størst, altså frykten for nedgangstider. Men denne frykten gjelder ikke bare i USA, men også globalt.

Berg sier det er den samme tendensen i eurosonen, som ligger noe etter USA i rentehevinger. Og eurolandene utsettes for det samme sjokket som følge av pandemien og økte råvarepriser. Det gir en svakere vekst i eurosonen,

– I tillegg har vi krigen i Ukraina og gassproblematikken, som skaper ekstra usikkerhet for den europeiske økonomien, sier Berg om hvorfor euroen svekker seg mot dollar.

Les også: Den norske kronen stuper

Bra for norsk eksport

En svakere krone gjør norske varer relativt billigere i utlandet. Det er altså bra for eksportnæringene. Men nå som det er høy prisstigning ute, vil den svake kronen forsterke prisøkningen på de varene Norge kjøper fra utlandet.

Det er først og fremst dollaren som er sterk. DNB Markets skrev i morgenrapporten at det har vært en sterkere dollar over lengre tid. Men mandag var bevegelsen i valutamarkedet ekstra stor.

Dollaren styrket seg mandag mot kronen med 2,7 prosent til 10,10 kroner. Euroen var bare 2,5 prosent mer verdt enn en dollar, og så sterk har ikke dollaren vært mot euro på 20 år.

DNB skriver at lenge handlet dollarstyrkingen om at rentedifferansene steg i dollarens favør. Det vil si at rentene i USA har steget mye og skal ytterligere mye opp, som gjør det attraktivt å plassere penger i dollar.

Les også: Rammet av SAS-streiken, dette har du krav på

Trygg havn

Men den seneste tidens styrking har ifølge DNB handlet vel så mye om dollarens rolle som trygg havn. Når det er urolige tider, søker investorene til verdens mest utbredte og likvide valuta. Råvarevalutaen norske kroner er i motsatt ende av skalaen.

Euroen svekkes også av at den europeiske sentralbanken ser for seg mer forsiktige rentehevinger. Det gjør det mindre attraktivt å plassere penger i euro. Men DNB tror euroen kan styrke seg noe mot dollar fremover.