Se toppledelsen orientere om siste nytt i videovinduet over.

– Siden onsdag har vårt primære mål vært å etablere en fullverdig printproduksjon for avisene våre, sier konserndirektør for data og teknologi i Amedia, Pål Nedregotten.

Onsdag ble det kjent at hackerne kan ha fått tilgang til personnummeret og kontonummeret til ansatte i Amedia. Det er fortsatt ikke klart om angriperne faktisk har lastet ned dette.

Nedregotten ga også honnør til kolleger i Schibsted og Polaris som har stilt opp og hjulpet med å få papiravisene ut. Ifølge Nedregotten ser det ut til at alle papiraviser vil bli gitt ut fredag.

– Vi kan ennå ikke bekrefte eller avkrefte om data er på avveie. Det gjøres fortløpende analyse av nettverkstrafikk og loggene våre, sier Nedregotten.

Serverne til Amedia er kryptert, men man har ikke fått bekreftet om data herfra er lastet ned og eventuelt spredt på internett.

Nedregotten sier de forholder seg til situasjonen som om data har kommet på avveie.

– Vi har også gitt informasjon til ansatte om hvordan de kan sikre seg i situasjonen, sier Pål Nedregotten.

Han sier angrepet gjør at det blir tunge dager for mange ansatte i Amedia.

Tok lenger tid enn planlagt

John Kvadsheim, konserndirektør med ansvar for trykk og distribusjon, sier det tok lenger tid enn man antok å sette opp et alternativt system for å printe papiraviser.

– Slik det ser ut nå har vi lyktes med å lage en produksjon som gjør at vi har tro på å få ut alle avisene i kveld. Da i tillegg de som egentlig ikke har utgivelsesdag fredag, men som ikke kom ut i dag, sier Kvadsheim.

Totalt dreier det seg om 65-70 aviser han håper vil ligge rundt i postkasser fredag morgen.

Vet mye

Pål Nedregotten sier de vet ganske mye om hva som har skjedd under angrepet, men at de av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å si noe om dette på nåværende tidspunkt.

– Vi har dialog med Kripos og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om hendelsen, sier Nedregotten.

På spørsmål fra Kristine Sterud fra Medier24 sier Nedregotten at de fortsatt ikke har hatt dialog med hackerne, og at Amedia heller ikke har noen planer om å ta kontakt.

– Det vil ta tid før systemene er helt tilbake der de var før angrepet. Vi tar opp igjen systemene fortløpende, men det er et møysommelig arbeid. Vi må være helt sikker på at de backupene vi tar i bruk er fri for skadevare. Nå har vi igjen en løsning som sørger for at papiravisene kommer ut igjen, sier Nedregotten.

Bekrefter kontakt

Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet. Han sier de ikke har fått avviksmelding fra Amedia ennå.

– Men de har vært i kontakt med oss og sagt at det kommer. Slik jeg vurderer det er det tilstrekkelig. For Amedia er det viktig å få oversikt over situasjonen og for oss er det bedre at de bruker litt ekstra tid på avviksmeldingen for å få bedre oversikt, sier Thon til Nettavisen.

Lønnsinformasjon

I en intern beskjed til ansatte i Amedia opplyser kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum i Amedia om at svært sensitive data muligens kan være på avveie.

– Vi har for øyeblikket ingen sikker informasjon om at dataene faktisk er lastet ned og om de i så fall gjort tilgjengelig på det mørke nettet, men vi kan ikke utelukke at dette har skjedd eller vil skje. Det er sendt melding til Datatilsynet i går om at dataangrepet omfatter slike personopplysninger, opplyser Westrum.

Blant systemene som er angrepet er lønnssystemet til Amedia.

– Dataangrepet mot Amedia omfattet også administrasjonsverktøyet Visma der alle personaldata om ansatte blir behandlet og arkiveres. Det betyr at disse dataene kan være stjålet og vil kunne bli misbrukt av kriminelle. Dataene omfatter navn, adresse, epost, telefonnummer, fødselsnummer, lønn og bankkontonummer. For noen vil dataene også omfatte informasjon om fagforeningsmedlemskap, registrert sykefravær også videre, opplyser Westrum.

I materialet som er berørt av dataangrepet, ligger det ifølge Westrum ingen informasjon om ansattes passord.

Videresalgsverdi

Torgeir Waterhouse er IKT-ekspert, partner i Otte og tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han sier at informasjonen som hackerne muligens har fått tilgang til kan ha en videresalgsverdi.

– Man kan gjøre en god del hvis man har kontonummeret og personnummeret til andre personer. Hos veldig mange aktører kan man få bestilt ting, og man kan gjøre forsøk på å ta opp lån i andre sitt navn. Det er alltid mulig å lage problemer for enkeltindivider med den type informasjon. Det er ikke sikkert problemene vil være uopprettelige, men det vil uansett være problemer den som rammes av det må håndtere selv, sier Waterhouse til Nettavisen.

Waterhouse sier at det kan gi en følelse av usikkerhet, bare det å vite at hackerne muligens har fått tak i sensitiv informasjon, og at dette kan være et mål i seg selv. Er informasjonen sensitiv nok sier Waterhouse det også kan brukes som et pressmiddel.

Se også de siste sakene om Amedia her: