Forrige ukes rentekutt på 0,5 prosent er ikke nok. Nå venter rentemarkedet virkelig drastiske grep fra Norges Bank etter at amerikanske renter ble satt ned med ett prosentpoeng til 0 %.


- Vi tror at Norges Bank også snarlig kutter renten til 0 %, skriver Nordeas analytikere Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten.

Les også: En rekke banker kutter renta

Nå settes alle kluter til for å stanse den økonomiske spredningen av koronakrisen. Allerede i forrige uke lettet Norges Bank reservekravene til bankene for å stimulere dem til å låne ut mer penger.

Les mer: Norges Bank reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler redusert motsyklisk kapitalbuffer

Renten ble senket fra 1,5 til 1,0 prosent, men det er ikke nok slik krisen nå utvikler seg.

- Mange norske bedrifter er rammet hardt av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset i Norge og selv om renten ikke er det mest virkningsfulle våpenet for å støtte økonomien og sørge for at nordmenn har en jobb å gå til når karanteneperioden er slutt, vi tror at Norges Bank vil ta i bruk alle tiltak for å hjelpe til der de kan, skriver Nordea-økonomene.

Også landets største bank spår nullrente.

De største nasjonale forretningsbankene er ikke alene. Også makroøkonomene i Sparebank1 tror på et radikalt rentekutt allerede i dag. - Vi tror de i likhet med sentralbanken i USA vil holde renten over 0 % av hensyn til bankene, og at de derfor vil stoppe på 0,25 %, skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i sin morgenrapport.

Styringsrenten er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og er altså den risikofrie renten. Den blir dermed et «gulv» for rentene i markedet, der bankene låner penger til hverandre. Normalt ligger pengemarkedsrenten 1-2 prosentpoeng høyere, noe som innebærer at utlån til vanlige kunder ikke går til null.

Men hvis spådommene slår til, kan du regne med at også dine lån vil få inntil 1,5 prosentpoeng lavere rente i løpet av kort tid. Har du for eksempel fem millioner kroner i gjeld, betyr det 75.000 kroner mindre i renter i året, eller nesten 5.000 kroner mindre i renter i måneden, etter skatt.

For den vanlige lønnsmottaker er dette gode nyheter, og de kommer på toppen av lekkasjer om at det går mot full lønn de første 14 dagene av permitteringer, oppad begrenset til 600.000 kroner i året i årslønn.

Hvis det blir både rentekutt og en så god permitteringsordning, betyr det at folk med lave og middels høye inntekter og normal boliggjeld får et pusterom de nærmeste ukene.

Det er bra, for dette er en unntakstilstand som er en følge av de drastiske grepene for å hindre koronasmitte. Men det aller viktigste er å sikre at arbeidstakerne har en jobb å gå til når krisen er over.

Generelt kan myndighetene trykke på to knapper for å stimulere økonomien - de kan lette på pengepolitikken og de kan gi gass i finanspolitikken. I praksis betyr det å senke renter, skyte milliarder inn i pengemarkedet, kutte skatter og avgifter og øke offentlig forbruk.

Alle virkemidlene er nå i bruk, men det er fortsatt mulig å gi mer gass.

Den erfarne konkursadvokaten Nils Holger Koefoed i advokatfirmaet Ro Sommernes jobber i et firma som representerer noen av landets største handelskjeder med totalt 15.000 ansatte og firmaer i hotell og restaurant med 17.000 ansatte. Han sammenligner det som nå skjer som å skru av en bryter.

Han har fire ønsker som retter seg mot både staten og huseiere:

  • Kutt skatt, arbeidsgiveravgift og moms
  • Staten må dekke alle permitteringskostnader fra første dag
  • Staten må ta alle sykepenger fra første dag
  • Utleiere må tilpasse husleie til dagens situasjon

Koefoeds innspill treffer bra, og det aller viktigste er at de sikrer at kriserammede bedrifter kan beholde likviditet og ikke gå konkurs på grunn av mangel på rede penger.

Det siste punktet viser hvor sammenvevd problemet er: En musiker jobber på en restaurant som er leietaker hos en huseier som har finansiert eiendommen i banken. Alt er finansiert av gjestene, og når de uteblir ryker alle inntektene - omtrent som å skru av en lysbryter.

Vi er kunder av hverandre, så den enes død er den andres død. Derfor er det så ekstremt viktig at alle mulige stimulanser hjelper ellers levedyktige bedrifter over kneiken.

PS! Hva mener du? Er dette et statlig ansvar, eller må det være opp til hver enkelt bedrift å klare seg gjennom krisen? Skriv et leserbrev!