Bensinvolumet falt hele seks prosent og autodiesel-volumet falt tre prosent, viser tall fra SSB. Det tilsvarer til sammen drøyt en milliard liter bensin, og i underkant av tre milliarder liter autodiesel til veitrafikken.

Les også: Prishopp onsdag morgen - svært nær ny bensinrekord

- Dette bekrefter trenden vi har sett de seneste årene, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, i en pressemelding.

Fra bensin til dieselbiler

Siden 2001 har det blitt solgt mindre bensin, og det skyldes først og fremst overgangen fra bensin til dieselbiler blant nye biler som blir solgt. For autodiesel har volumet sunket de siste tre årene. En av hovedgrunnene til at salget av flytende drivstoff har gått ned, er at det har blitt solgt langt flere elbiler de seneste årene.

- Selv om salget av drivstoff går ned, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp, er det fortsatt bruk av fornybart drivstoff som bidrar med de største utslippsreduksjonene i veitransporten, forteller Nøstvik videre.

Ikke bare flytende drivstoff

Det ble også solgt mindre anleggsdiesel, flydrivstoff og marine gassolje i 2019, sammenlignet med året før. Det falt med henholdsvis 1. prosent, 5. prosent og 6. prosent.

Les også: Staten blør penger på grunn av elbil-salget

- Reduksjonen for flydrivstoff kan som for veitrafikken tilskrives mer energieffektive motorer og redusert innenriks trafikk. Samtidig bunkrer fly i utenrikstjeneste oftere i utlandet grunnet høyere drivstoffpriser i Norge, forklarer Nøstvik.