Gå til sidens hovedinnhold

Drømmen om tunnel knust med et pennestrøk: - Vi er blitt desillusjonerte

I 40 år har innbyggerne på Røa ventet på en tunnel. I høst forsvant plutselig pengene som var satt av til å spikre planene.

- Folk begynner å bli desillusjonerte, det gjør jeg også, sier Anne Bjørnebye Vik, leder Røa Vel, som Nettavisen møter ved krysset midt på dagen en trafikktett onsdag.

I over 40 år har innbyggerne drømt om en tunnel under et av Oslos mest trafikkerte veikryss, Røa-krysset. Nå skulle planleggingen av tunnelen endelig komme i gang - men så, i september, satte byrådet i Oslo ned foten.

Ideen til en tunnel under Røa-krysset oppsto da broen over Lysakerelva mellom Bærum Øst og Oslo knyttet to sentrale veier sammen i 1975. Siden tunnel-ideen ble til en plan tidlig på 1980-tallet, har den vært gjennom nesten utallige politiske prosesser.

Også på Manglerud er det kokende frustrasjon over tunnelstans fra byrådet.

Utredet i 40 år

I 1998 satte Statens Vegvesen omsider i gang et forprosjekt for å realisere tunnel-planene. Og nå, 22 år senere, har byrådet tatt en ny utredning ut av Oslo-budsjettet.

Røa-området er i kraftig vekst - i tråd med kommunens ambisjon om å fortette langs knutepunktene i kollektivtrafikken. Flere hundre nye leiligheter er planlagt i områdene rundt det kjente krysset lengst vest i hovedstaden - det betyr minst 1500-2000 innbyggere flere i gåavstand fra Røa-krysset.

(Se videointervjuet med Anne Bjørnebye vik over).

En av grunnene til at utredningene har ligget i kø er at det er uklart om tunnelen skal være lang eller kort - Røa-tunnel har vært tema for mangfoldige KVU-er (KVU = konseptvalgutredning, red.anm.) fra ulike etater siden 2005.

Les også: Her har Bymiljøetaten bøtelagt privat parkering: - Det kom helt ut av det blå

En kort variant vil kreve omfattende ekspropriering av eiendom ved tunnel-utløpets østside. Det vil forsinke byggeprosessen enda mer, frykter lederen i Røa Vel:

- De kan bare bestemme seg for lang tunnel med en gang. Det er ikke noen grunn til å bruke lang tid på det, sier hun.

Kuttet i budsjettet

Oslo-budsjettene inneholder et fireårig handlingsprogram som justeres år for år. I 2019-budsjettet var Røa-tunnelen øremerket med til sammen 175 millioner kroner for perioden fra 2021-2024.

I budsjettforslaget for 2021 er imidlertid tunnel-planene visket ut med et pennestrøk og erstattet med til sammen 14,5 millioner kroner i samme periode.

Tunnelplanen for Røa inngår i Oslopakke 3, den omfattende samferdselsplanen for både veitrafikk og kollektivløsninger i Oslo-området. At det er konfliktlinjer her er godt kjent - særlig striden om E18.

I den mye trafikkerte ferdselsåren mellom Bærum Øst og Oslo Vest er det Røa som er den store flaskehalsen. Miljøbyrådens svar (se lenger ned i artikkelen) gjør det klart at akkurat denne flaskehalsen ikke står øverst på den politiske ledelsens prioriteringsliste.

Les også: Kutter i snømåking og livredning - bygger parkanlegg foran skogen

Trakk kontrakt til 50 millioner - uten forklaring

I et vedtak i juni 2020 ba bystyret i Oslo om at byrådet fastsetter konseptvalg for Røatunnelen i løpet av 2021. Nicolai Øyen Langfeldt (Høyre), nestleder i miljø- og samferdselsutvalget i bystyret, frykter likevel nye utsettelser:

- Byrådet kan ikke bruke den tverrpolitiske Oslopakke 3 som en a la carte-meny. Det er avgjørende at Røa-tunnelen blir bygget. De må forholde seg til hele avtalen, sier Langfeldt til Nettavisen.

Imens har kommunen lyst ut en storkontrakt og brått trukket den tilbake.

1. juli 2020 la Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, ut et forprosjekt på anbud. Anbudet gjaldt en kontrakt på 50 millioner kroner for å «utarbeide forprosjekt med teknisk grunnlag og kostnadsestimering i et levetidsperspektiv for to tunnelkonsepter», som det heter i anbudsdokumentet.

Sweco var ett av rådgiverselskapene som ville konkurrere om oppdraget, og flere av de ansatte i selskapet avlyste sommerferien for å få tilbudet i havn innen fristen, skriver bygg.no. I september mottok Sweco denne korte meldingen fra Bymiljøetaten:

- Vi fikk bare denne ene setningen. Jeg blir helt stum, sier Sweco-direktør Grete Aspelund til bygg.no, og legger til:

- Det begynner å bli høyrisikosport å levere tilbud til enkelte offentlige aktører.

Les også: Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år. Nå ber Høyre om hjelp fra motstanderen

- En løpende krigserklæring

- Det er en ignorant måte å behandle Oslos næringsliv på, kommenterer Langfeldt.

Oslopakke 3 ble reforhandlet i 2016, og da ble det besluttet byggestart i 2021, påpeker Høyre-politikeren:

- Det har ikke byrådet forholdt seg til. Det har vært en løpende krigserklæring i alle disse årene.

Overfor bygg.no spiller Bymiljøetaten ballen videre til byrådet, og forklarer avlysningen nettopp med at bevilgningene til Røa-utredningen forsvant i september.

Slik forklarer Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, at kontrakten ble avlyst:

- Da bystyret fattet sitt vedtak i juni i år, var det ikke avgjort at det ikke ville bli en reforhandling av Oslopakke 3 i år som kunne gitt høyere bomtakster og mer inntekter.

Det skjedde først i september, påpeker Berg:

- Da gikk Ap og Høyre i Viken sammen og trumfet igjennom E18 vestkorridoren, en motorvei som vil øke klimautslippene og skaper trafikkork i Oslo. Konkurransen ble avlyst da det ble klart at vi ikke får høyere inntekter fra bomringen.

Les også: Kommunens sykkeltrasé stripper gata for parkering: - Vi kunne ikke tro det var sant

Skylder på tapte bompengeinntekter

Ifølge Berg skyldes nedprioriteringen av Røa-tunnelen manglende bompengefinansiering. At 175 millioner plutselig var strøket fra budsjettet, forklarer hun slik:

- Den opprinnelige bestillingen var basert på en forventning om betydelig høyere inntekter fra bomringen. Pengene til planlegging kommer fra Oslopakke 3 og bomringen, der det har vært en dramatisk nedgang i inntektene, som skyldes at færre kjører bil og flere skifter til elbil.

Det skyldes tross alt en vellykket klimapolitikk, påpeker byråden, som ikke lar sjansen gå fra seg til å skylde på den politiske opposisjonen.

- Høyre har dessverre ikke ønsket høyere bomtakster, så da har vi mindre penger til kollektivsatsinger i Oslo, sykkelprosjekter samt Røaprosjektet.

- Må utsette mange planer

- Høyres samferdselspolitiker Nicolai Langfeldt sier til Nettavisen at byrådet løper fra sine forpliktelser i Oslopakke 3 ved å skyve Røa-tunnelen ut i det uvisse, siden tunnelen er en del av pakken. Hvorfor bortprioriterer byrådet et prosjekt som skal gi bedre miljø og mindre forurensing i et område som utbygges kraftig i tråd med politiske ambisjoner om fortetting langs kollektiv-knutepunktene?

- Det er mange prosjekter som ikke er finansiert fordi Høyre ikke ønsker økte bomtakster, blant annet Majorstua stasjon og mange trikkeprosjekter. Vi har ikke bortprioritert arbeidet med Røa, men forholdt oss til økonomiske rammer og bystyrets vedtak om å legge fram en sak for bystyret om valg av konsept for Røakrysset innen utgangen av 2021.

- De må komme hit og se hvordan det er

Byrådet skal i 2021 finne ut hvilket tunnelkonsept som når bystyrets mål om trafikkreduksjon og reduserte klimagassutslipp, og samtidig gir en god trafikkløsning for Røa, påpeker byråden.

- Når kan innbyggerne på Røa forvente at tunnelen blir bygget, og hvilken grunn har de til å tro på at den faktisk blir bygget, etter nok en utsettelse?

- Videre tidsløp for en god trafikkløsning for Røa vil avhenge av hva slags vedtak bystyret fatter i valg av konsept i 2021.

Ønsket om å få den stadig voksende biltrafikken lagt under bakken øker stadig i styrke. Men de stadige utsettelsene har frustrert beboerne lenge, og troen på politikerne er ikke all verden:

- Vi har gjentatte ganger invitert byråd Lan Marie Berg hit, men det er null interesse. Politikerne må komme hit og se selv hvordan det er å bo her med denne gjennomgangstrafikken dundrende gjennom krysset døgnet rundt, sier Anne Bjørnebye Vik.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her