GÅ TIL NETTAVISEN JOBB:

Mange nyutdannede studenter må belage seg på en vanskelig økonomisk start på arbeidslivet. I tillegg til et trangere arbeidsmarked, har du ikke krav på en eneste krone i arbeidsløshetsstøtte hvis du har ikke har hatt særlig inntekt de siste årene. Har du ikke tjent over 105.384 kroner det siste avsluttende kalenderår har en ikke rett til ledighetsstøtte.

Rett til støtte
I Danmark er den alminnelige støtten for arbeidsledige på 90 prosent av inntekten, men med et maksbeløp på 725 kroner dagen. I Norge er dagpengegrunnlaget 62,4 prosent av tidligere inntekt.

Svenskene er berettiget til 80 prosent av den tidligere inntekten hvis man står uten jobb, med et maksbeløp på 680 svenske kroner per dag.

Våre venner i sør har også et bedre sikkerhetsnett for de som er nye på arbeidslivet. Nyutdannede og de uten tidligere inntekt har i Danmark rett til å søke opptak i en arbeidsløshetskasse, og dermed også rett til støtte. Dette får man uavhengig om man har inntekt fra før. Rundt 12.000 kroner før skatt kan man regne med å få utbetalt som arbeidsledig uten tidligere inntekt.

Bør vurderes
- Danskenes system er helt sikkert noe man bør se på i Norge, for å sørge for at overgangen til arbeidslivet går smidigere. Det er viktig å sørge for et system som fanger dem opp. Det å klare seg i en oppstartsperiode kan være vanskelig, sier leder i studentenes Landsforbund, Øistein Svelle til Nettavisen.

Etter endt studie forsvinner mange av studentene til større byer der jobbmulighetene er bedre, og det koster å etablere seg. En vanlig løsning er å finne seg en ikke-relevant jobb, men også det tar tid.

Sikkerhetsnett
Svelle mener man ikke bør ha et system der studenter må basere seg på å jobbe i studietiden for å sikre seg i en periode uten jobb.

- En ting er at du har mulighet, men det kan fort gå ut over det faglige. Man kan ikke ha et system der man som student må basere seg på å jobbe for å få et sikkerhetsnett i et vanskelig arbeidsmarked.

Han peker på de mange fallgruvene som overgangen mellom student og arbeidstaker kan medføre, og mener det burde være ordninger som kan gjøre denne overgangen lettere.

Les mer på Nettavisen Jobb:

Slik får du ny jobb

Se de kreative CV-ene

Finanskrisen kan redde karrieren din

Se på studiestøtten som en form for inntekt
- For eksempel ville det ikke vært unaturlig å se på studiestøtten som tidligere inntekt, siden det å studere faktisk har vært jobben din.

Han understreker at nyutdannede måtte ha fulgt de samme krav som ordinære arbeidsledige, og akseptert jobber man får tildelt samtidig som man selv søker jobber.

Klarer seg godt
Rune Solberg – ekspedisjonssjef i Arbeid og inkluderingsdepartementet fremhever at dagpengeordningen til NAV skal kompensere bortfall i inntekt og ikke er en generell stønadsordning.

- Ordningen skal kompensere for dem som har hatt sterk og god kontakt med arbeidslivet, med rimelig høy inntekt, noe som studenter ikke har hatt. Jeg mener at nyutdannede er en gruppe som klarer seg godt på arbeidsmarkedet, til og med i tider som nå, vil mange av de få en relativt normal overgang etter endt utdanning.

Haster
Anne Solsvik, leder for Unge Venstre mener det nå haster med å få med en sosial krisepakke for nyutdannede i løsningen Regjeringen skal presentere.

- Studenter er en utsatt gruppe og vi er bekymret for hva som skjer for nyutdannede fremover. Vi mener også de nyutdannede har krav på et sosialt sikkerhetsnett, sier hun.