Torsdag kveld gikk Dronning Elizabeth av Storbritannia bort. Sønnen Charles ,som var prins av Wales, tar nå over den britiske tronen.

Men som dronningen av Storbritannia etterlater hun både en stor offentlig og privat formue.

Må gå til hennes etterfølger

Ifølge den britiske kongefamiliens offisielle nettside har familien tre hovedinntektskilder.

  • Først og fremst mottar kongefamilien penger fra «The Sovereign Grant». Dette er penger som tidligere var innvilget av regjeringen for å støtte den avdøde dronningen i hennes offentlige oppgaver. Denne summen skal også gå til vedlikehold av kongelige bygninger. Kongehusets årsrapport for 2021 og 2022 viser at dette beløpet lå på 86,3 millioner pund i fjor.
  • «The Privy Purse» som er et historisk begrep for monarkiets private inntekt. Hovedkilden er porteføljen med land, eiendom og eiendeler. I 2021 var beløpet på nesten 22 millioner pund, ifølge Statista.
  • Dronningen hadde også en personlig inntekt fra en investeringsportefølje og private eiendommer. Dette skal ha blitt brukt til å betale private utgifter. Dronningen eide Balmoral Estate og Sandrigham Estates, som hun arvet av sin far Kong George VI.


Kongehuset understreker på nettsiden at det er viktig å skille mellom hennes private rikdom, og eiendeler hun eier på vegne av offentligheten.

«Disse inkluderer de offisielle kongelige boligene, flertallet av kunstskatter fra den kongelige samlingen og kronjuvelene. Dronningen kan ikke selge disse, og de må gå over til hennes etterfølger» heter det.

Kongehuset har ikke publisert detaljer om hvilken sum dronningens private formue lå på, men den britiske avisen The Times anslo i mai 2021 at dronningen hadde en nettoformue på 365 millioner pund.

Les også: Populær og omstridt: Dette er britenes nye konge

Ga arv til ansatte

Kongehuset har heller ikke gått ut med informasjon om testamentet til dronningen på nåværende tidspunkt.

Da dronningens mor døde i 2002 ble dette publisert på nettsiden 17. mai 2002, en og en halv måned etter hun døde 30. mars samme året.

Avdøde dronning Elizabeth arvet sin mor.

«Dronningens mor har testamentert hele eiendommen hennes, som hovedsakelig består av innholdet i husene hennes. til dronningen», står det i pressemeldingen fra 2002.

Men dronningmoren ba også dronningen i testamentet om å gi økonomiske gaver til hennes ansatte, men hvilke summer hun ville gi og til hvem ble ikke utdypet av kongehuset.

Les også: Et liv på tronen