RETTELSE: I en tidligere utgave av denne saken skrev vi i tittelen at selskapet er konkurs. Det riktige er at selskapet ble oppløst.

Postnord ble i 2020 regnet som den største logistikkoperatøren i Norge, med en omsetning på over 4,6 milliarder kroner. Samtidig kom 6.000 pakker på avveie. Mange kunder lurte på hvorfor og hvordan.

Høsten 2021 avslørte Nettavisen at store mengder hittegods fra Postnord ble til god butikk for en auksjonsaktør, Auksjonshuset AS.

Men nå er selskapet oppløst, viser en melding til Brønnøysundregisteret datert 28.12.21. Postnord opplyser at deres avtale med Auksjonshuset ble avsluttet før jul.

Les også: Her havner de forsvunne Postnord-pakkene: - De har null oversikt

Dette skjedde etter Nettavisens avsløringer som blant annet viste at selskapets daglige leder solgte hittegods både gjennom Auksjonshuset og gjennom Finn.no som privatperson.

Nettavisen har kontaktet selskapets styreleder Per Erik Johannessen, som sier han ikke vil snakke med pressen. Heller ikke selskapets daglige leder, Svein Joakim Moen, vil fortelle noe om årsaken til at selskapet er oppløst.

- Enorme mengder

Auksjonshuset AS ble kjøpt opp av Movement AS i 2014 for å håndtere hittegods på oppdrag. Movement AS selger også brukte og ubrukte varer av ulikt slag, og firmaets eier og daglige leder, Svein Joakim Moen, var også eier og daglig leder av Auksjonshuset AS.

– Det var enorme mengder «hittegods» fra Postnord som havnet på lageret til Auksjonshuset. Det kunne komme inn 20-30 europaller fra Postnord alene. De hadde null oversikt.

Les også: Postnord-partner solgte hittegodsvarer på Finn.no: – Vi hadde ikke kontroll

Det fortalte Tommy Karlsen, en tidligere ansatt ved Movement AS, til Nettavisen i oktober 2021. Postnord og Auksjonshuset bekreftet at de hadde en avtale om salg av varer der de ikke har funnet rettmessig eier, men hevdet da at de hadde fått god kontroll med varene.

Fra 2014 og fram til pandemien brøt løs i mars 2020 foregikk salgene på Auksjonshuset gjennom vanlige auksjoner. Våren 2020 begynte Auksjonshuset med å selge pakkene på nettet i stedet.

Les også: Postnord-kunder raser over kundeservicen

– Alt havner der

Slik forklarte Postnord hvorfor umerket gods havnet på Auksjonshuset AS:

– Det havner der hvis vi ikke har funnet rett eier eller avsender. Men det skal først ligge hos oss i tre måneder, eller seks måneder hvis det er en vare med god affeksjonsverdi, i håp om at vi finner rettmessig eier, sa Haakon Nikolai Olsen, presseansvarlig i Postnord, i oktober.

Karlsen anslo at Postnord får 80 prosent av inntektene fra salget og Auksjonshuset 20 prosent, men verken Olsen eller Svein Joakim Moen, daglig leder ved Auksjonshuset, ville bekrefte dette - under henvisning til at dette var konfidensiell avtale-informasjon.

Postnord hadde 6.000 krav knyttet til tapt gods i 2020, opplyste Olsen.

Les også: Hudfletter Postnord etter Nettavisens avsløringer: - Kan være svindel

Hadde null kontroll

Fra 2019 til 2020 var det en lang pause i leveransene fra Postnord til Auksjonshuset. Det ble forklart med at det hadde oppstått uklarheter i betingelsene i avtalen.

Senere bekreftet selskapets revisor at det hadde kommet tips om uregelmessigheter - oppholdet i avtalen skjedde etter dette.

I oktober kunne Nettavisen dokumentere at Auksjonshusets daglige leder hadde veldig høy aktivitet på Finn.no - dokumenterte sendelister viste hvordan verktøy, batterier og Apple TV-bokser ble solgt på Finn.no uten garanti eller kvittering.

Postnord bekreftet at avtalen gjorde muliggjorde denne praksisen:

– Det forelå i tidligere avtale en godkjennelse som gjorde at Auksjonshuset kunne bruke flere salgskanaler, sa pressesjef Haakon Nikolai Olsen i en e-post til Nettavisen.

– Var Postnord også kjent med at Svein Moen solgte varer fra leveransene privat?

– Vi hadde ikke kontroll på varer som ble solgt i andre kanaler, medgikk Olsen.

– Hva slags kontroll hadde Postnord med hvilke varer som ble plukket ut til salg gjennom andre kanaler og inntektene fra denne formen for omsetning?

– Dette ble håndtert av Auksjonshuset uten kontroll fra Postnord.

- Vi må være helt sikre

Høsten 2021 hevdet Postnord at dette nå var ryddet opp i, at selskapet hadde reforhandlet avtalen og nå hadde bedre oversikt over vareflyten.

Nå bekrefter imidlertid fraktselskapet at samarbeidet er avsluttet:

- Vårt samarbeid med Auksjonshuset ble avsluttet før jul. Vi ønsket å fjerne enhver tvil om at Postnord ønsker å profittere på salg av hittegods, sier Haakon Nicolai Olsen til Nettavisen denne uka.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere hvordan Auksjonshuset har håndtert varene fra Postnord.

- Det er ressurskrevende å håndtere hittegods, som oftest oppstår på grunn av dårlig eller manglende merking. Så vi henstiller sterkt om å merke pakker godt før de sendes. Det er jo et mål å ha så lite hittegods som mulig.

I stedet for å levere pakkene til Auksjonshuset, som solgte dem videre, har Postnord nå inngått en avtale med Fretex:

- Nå mottar Fretex alt hittegods vi ikke klarer å identifisere.

- Hva skjer med varer fra Postnord som har ligget hos Auksjonshuset?

- Løsninger for det blir vurdert løpende. Men det er viktig å understreke for oss at vi ikke ønsker å tjene penger på dette. Avtalen med Fretex er operativ nå, og alt som . Auksjonshuset sitter på som er fra oss, blir sendt til Fretex.

Fra pluss til minus og konkurs

Daglig leder i Auksjonshuset, Svein Joakim Moen, betegnet varene de fikk inn fra Postnord som «smågods».

Han avviste en påstand om at det kom 20-30 paller med varer i uka og at oversikten var mangelfull:

– Volumet er svært langt under det du indikerer, og oversikten er veldig god. Både transportørene og vi har svært gode datasystemer som sikrer full kontroll over varene som selges, sa Moen til Nettavisen i oktober.

Årsregnskapene viser likevel at Postnord trolig har vært ganske viktig for omsetningen Auksjonhusets omsetning. Selskapets salgsinntekter falt med 1,5 millioner kroner fra 2019 til 2020 - som tilsvarer en periode med ti månederes opphold i vareleveransene fra Postnord.

Resultatet før skatt forverret seg fra et overskudd på 640.000 til et underskudd på 360.000 kroner i samme periode. Nå er Postnord helt ute og selskapet oppløst.