Onsdag skal hovedstyret i Norges Bank vedta den nye ansettelsesavtalen med påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen.

Etter VG-avsløringene om det famøse luksusseminaret, har det vært mye rabalder rundt ansettelsen. Jusprofessorer har uttalt seg kritisk, og enkelte mener prosessen må begynne på nytt.

Les mer: Stortinget bruker sjelden regel for å stoppe Tangen-granskning

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, har stilt en rekke spørsmål til hovedstyret i Norges Bank og kritisert sentralbanksjefen for gjennomføringen av prosessen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ledet ansettelsesutvalget for ny oljefondsjef. Etter rekrutteringsselskapet og ansettelsesprossen hadde redusert antallet kandidater til syv, ble det gjennomført intervjuer. Delvis uten Olsen tilstede, melder DN.

Kommentar: Eventyret om ministeren og milliardær-filantropen

Til slutt sto det igjen to kandidater. Nicolai Tangen og en kandidat til. Tangen møtte sentralbanksjefen for tredje gang i siste intervjurunde. Men hovedutfordreren Snorre Storset i Nordea, hadde sitt første intervju med Olsen.

– Vi fastholder at Øystein Olsen prioriterte eksterne kandidater i den første intervjurunden. Som tidligere formidlet til DN kommenterer vi ikke spekulasjoner rundt aktuelle søk-kandidater til stillingen. De er lovet konfidensialitet, og det løftet holder vi, skriver pressetalsmann Bård Ove Molberg i Norges Bank i en epost til DN.

Les mer: Representantskapet gir Norges Bank-sjefen kritikk