Gå til sidens hovedinnhold

- Du blir snytt av «griske» norske banker

Norske banker snyter kundene, sier interesseorganisasjon som nå krever lavere lånerenter under trussel av massesøksmål.

Huseiernes landsforbund mener norske banker snyter norske lånekunder i form av uforsvarlig høye lånerenter.

Forbundet har derfor laget en aksjon på Facebook som heter Rettferdig rente 2013. Aksjonens formål er å gi lånekunder en riktig rente i forhold til norsk pengemarkedsrente. Bankene snyter deg!, skriver Huseiernes Landsforbund. Aksjonen, som nå har nesten 10.000 medlemmer, har følgende tre hovedkrav:

1. Alle banker som har satt opp renten i 2013 må setteden ned med minst 0,5 % snarest.

2. Rentepåslaget på boliglån skal normalt ligge 1,5 % over 3 måneders NIBOR pengemarkedsrente.

3. Å trygge bankenes egenkapital utover det som er lovmessig fastsatt skal besørges av bankenes eiere.

LES OGSÅ: Storbank fyller krigskassen

Truer med gruppesøksmål
Dersom ikke bankene føyer seg truer forbundet med et gruppesøksmål mot norske banker.

- Vi inviterer bankkunder til å melde seg som deltakere i massesøksmål mot DNB og eventuelt andre banker som har hevet renten med 0,3 prosent i inneværende år. Storbanker med DNB i spisen skylder på at regjeringen har pålagt dem å øke egenkapitalen for å sikre bankenes soliditet. Statsministeren og finansministeren på sin side sier at de ikke har kommet med offentlige krav som innebærer at lånerentene må heves. Mens ledelsen i storbankene og regjeringens representanter krangler om skylden for renteøkningen, håver bakene inn ekstra milliardbeløp på boliglånskundenes bekostning. Dette er helt uakseptabelt. Derfor vil Huseiernes Landsforbund ta saken til retten etter at rettsferien er over, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Får støtte fra Ap
Det er flere som deler synet til Huseiernes Landsforbund.

Leder av stortingets finanskomite Torgeir Micaelsen (Ap) sendte nylig et brev til sin partikollega finansminister Sigbjørn Johnsen der Micaelsen fremhever flere urovekkende fakta ved konkurransen, eller mangel på konkurranse, i det norske bankmarkedet. Micaelsen skriver blant annet:

"...markedskonsentrasjonen i det norske bankmarkedet er høyere enn i Europa forøvrig, og i få land har den største aktøren en så stor markedsandel som i Norge. Gjennom vinteren og våren 2012/2013 har vi sett at flere av de største bankene har fulgt hverandre svært tett i varsling om rentehevinger. Også banker som allerede har svært høy kjernekapital har brukt myndighetskrav som begrunnelse for ytterligere rentehevinger. Det gjør det aktuelt å stille spørsmål om det er for lite konkurranse i det norske bankmarkedet, og om det er så liten sannsynlighet for at folk skifter bank, at konkurransen ikke fungerer..."

og fra Forbrukerrådet
Forbrukerrådet hilser velkommen svaret fra finansminister Sigbjørn Johnsen til Micaelsens brev om at han er åpen for en granskning av konkurranseforholdene i det norske bankmarkedet.

Rådet har lenge ivret for en slik gjennomgang.

Ifølge fagdirektør finans Jorge Jensen er det flere faktorer som indikerer liten konkurranse norske banker imellom.

- Bare fem prosent av bankkundene bytter bank hvert år og det er en vesentlig markedskonsentrasjon på konsernnivå i bankene. Nær halvparten av bankkundene er med i fordelsprogrammer, og slike programmer kan hindre kunder i å bytte bank. I tillegg har gankene valgte å sette opp rentene på bakgrunn av de nye kravene til kapitaldekning – en operasjon uten dekning i bankens egne regnskapstall. I tillegg har pengemarkedsrenten, bankens råvarepris, sunket vesentlig uten at det har kommer kunden til gode, sier Jensen.

Forbrukerrådet har stilt krav om en slik gjennomgang fordi:

- Bare 5 prosent av bankkundene bytter bank hvert år

- Det er vesentlig markedskonsentrasjon på konsernnivå i bankene

- Nær halvparten av bankkundene er med i fordelsprogrammer, og slike programmer kan hindre kunder i å bytte bank

- Bankene valgte å sette opp rentene på bakgrunn av de nye kravene til kapitaldekning – en operasjon uten dekning i bankens egne regnskapstall

- Vesentlig lavere råvarepriser for bankene kommer ikke kundene til gode

Nytt klima
- Klimaet for en helhetlig gjennomgang av konkurransesituasjonen i bankenes personmarkeder er endret siden Konkurrasetilsynet gjorde sin vurdering for ti år siden. Den teknologiske utviklingen, med nye betjeningsløsninger, har skapt en ny situasjon. Dette vil også ha betydning for gyldigheten av konklusjonene man kom til 2003, sier Jensen

- Viser renteoversiktene på finansportalen.no at det kan mistenkes prissamarbeid blant de store bankene gjennom små forskjeller i rentetilbudet?

- Dette er av de tingene som bør utredes. For det er forskjeller mellom bankene for eksempel på finansieringen. For med enkelte sparebanker baserer to tredjedeler av sin finansiering sitt på innskudd fra kunder, vil andre banker ha lån i det globale pengemarkedet som sin viktigste finansieringskilde. Samtidig er det ingen grunn for bankkunder som vurderer å bytte bank for å miste motivasjonen, for det er forskjeller mellom banker også med tanke på ulike lån. Noen banker satser på førstehjemslån, noen på 60 prosent dekningsgrad , andre på 85 prosnet, og salgsstrategiene til bankene vil variere. Samtidig er det ingen grunn for bankkunder som vurderer å bytte bank for å miste motivasjonen, for vi ser på et ganske vanlig lån i dag at det er 30 prosent prisforskjell mellom dyreste og billigste bank. Slik sett er det penger å hente for forbrukere som bytter banker.

- Hvorfor har ikke norske myndighetene reagert før?

- Det er helt sikkert flere grunner, men i denne omgang har bankene valgt å velte all skyld på myndighetene for at bankene opptrer synkront. Når bankene velger å gjøre myndighetenes mer moderne kapitaldekningsregler til syndebukk, er det kanskje også lettere for myndighetene å se at argumentasjonen ikke holder. Flere av de bankene som har valgt å tute med de andre ulvene har allerede - mer enn godt nok – innfridd terskelverdiene i de moderne kapitaldekningsreglene, sier Jensen.

Trygve Hegnar og bankene har et annet syn
Ikke alle deler synet på at norske banker er skurker. I denne radiodebatten på NRK Dagsnytt 18 (03.07.2013) får du høre hva Trygve Hegnar mener om saken i heftig debatt med sjefen i Huseiernes Landsfound Peter Batta.

Bankenes interesseorganisasjon Finans Norge, har også et annet syn på saken.

- Boliglån er et temmelig homogent produkt som egner seg godt for konkurranse og markedet for boliglån er preget av meget sterk konkurranse med 125 banker som tilbydere. Det er enkelt å sammenligne pris for eksempel ved å gå inn på Finansportalen.no. Det er enkelt å bytte bank og alle banker tilbyr nettbaserte løsninger, sier fagdirektør enhet for samfunnsøkonomi og kapitalmarked i Finans Norge Erik Johansen til Nettavisen NA24.

Ifølge Johansen viser Finans Norges dagligbankundersøkelse viser at ni av ti kunder er godt fornøyd med banken.

- Kundene er opptatt av mer enn renter. Servicenivå, personlig kontakt og god tilgjengelighet er noen stikkord, sier han.

- Systemet for å bytte bank fungerer som det skal - det er enkelt. At å ta med kontonummeret når man bytter skal endre det hele er, slik vi ser det, lite fornuftig. Finanstilsynet, Finansdepartementet, Konkurransetilsynet og Norges Bank gjorde sammen med oss og Forbrukerrådet en utredning i 2007, Enklere å bytte bank. En viktig konklusjon var at kostnadene ved å innføre kontonummerportabilitet er langt høyere enn eventuelle gevinster. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vårt effektive betalingsystem er tuftet på at kundens bankforbindelse identifiseres i kontonummeret. Vi har likevel blant de aller korteste kontonummerne i Europa. De aller fleste av oss er netto betalere. Når man bruker nettbank trenger man da ikke å huske sitt eget kontonummer, sier Johansen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken