Av Trond R. Hole, generalsekretær for arbeidstakerorganisasjonen Parat, tidligere generalsekretær for Høyre. Innlegget sto først på hans Facebook-side, publisert med tillatelse.

Først den bønn jeg alltid ber før jeg omtaler Øystein Stray Spetalen:

«Kjære Gud. Gi meg vilje og evne til å tolke Spetalen i beste mening og forsøke å finne i hvert fall noen forsonende trekk i hans argumentasjon og hans meninger.»

Så, sitatet fra Spetalen, nedskrevet ord-for-ord fra Debatten i går, hvor programleder Fredrik Solvang valgte å slippe Spetalen til ikke bare som økonomisk geni, men også som en autoritet i historiefaget.

Høflig inviterer Solvang Spetalen til å kaste lys over utvalgte deler av spansk og europeisk historie, som visstnok speiles i Erna Solbergs og stortingsflertallets norske dumheter av i dag:

«Ja, Spania gjorde den store tabben: Det kom en industriell revolusjon, men de satt på gullet sitt. De ville ikke investere i næringslivet på 1800-talllet og satt bare og holdt på gullet sitt, og lånte heller gullet ut til England og Frankrike som startet den industrielle revolusjon med spanske penger. Det er mye av det samme vi har gjort i oljefondet. Istedenfor å bygge opp et kraftig næringsliv og investere i Norge, gjorde vi det motsatte.»

(Kjære Gud: Minn meg på min bønn til Deg.)

Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg si? Hva i alle tåpeligheters, historie-forfalskende og kunnskaps-foraktende ånders navn skal jeg starte ut med?

Jeg må faktisk begynne med populismens og demagogens og folkeforførerens fremste retorikk-kjennetegn: Å strø om seg med noe som har et ferniss av fakta i seg, å pynte søppeldyngen sin med noe som ligner på noe man mener man husker fra barneskolen ... og som tilhørerne derfor sikkert vil tro er sant.

LES OGSÅ: Stortinget må beskytte demokratiet i det som blir en økonomisk krisetid for landet

Stalin, Mao, Hitler, Mussolino, Franco, Castro, Pol Pot gjorde bruk av dette alle sammen: Et lett endret Cæsar-sitat, en begivenhet smidig feilplassert et par århundrer, litt løse referanser til Sions Vises Protokoll, litt Atlantis, litt fønikere, litt Koran-forfalskning, og alt så dandert til den suppe som passet de uhyrligheter de ville ha folket med på.

Den industrielle revolusjon startet på slutten av 1700-tallet. Den startet i England. Så skal fort nevnes nederlenderne. Men Frankrike? Den startet ikke med spanske gull-dukater, Spetalen. De gulldukatene var sølt bort i innenlandsk spansk satsing på egen krigsindustri et par århundrer tidligere enn der du har festet blikket. Byggingen av den spanske armada i 1588, for det meste på spanske verft med spanske arbeidere (slik du vil ha det, Spetalen) kostet 16 millioner dukater. Statsbudsjettet var på 10 millioner …

Og nei, det begynte ikke i England på 1700-tallet som sen-følge av spansk gull-plyndring av Amerika på 1500-tallet ... Det begynte først og fremst i England på grunn av at England hadde utviklet et samfunn med respekt for kunnskap og spredning av kunnskap og ordninger for beskyttelse av åndsarbeid.

LES OGSÅ: Holder tilbake viktig korona-informasjon


Nevnes kan gjennombruddet for flyvende skyttel (1733), spinnemaskin 1769), steinkull (1783), dampmaskinen (1781). Viktig er også jordbruksreformer i England på 1700-tallet som tvang store menneskemengder vekk fra rurale strøk og inn til byene. Og viktig er også borgerskapets/kjøpmannsstandens gradvis økende betydning i England fra 1600-tallet og fremover. Spansk gull?

Den spanske tragedie og fall som stormakt – på en helt annen tid enn den industrielle revolusjon - er også langt mer mangslungen enn Spetalens nonsens. Det handler om et samfunn med så store forskjeller mellom rik og fattig at Donald Trump fremstår som Robin Hood. Om et land som dyrket ridder-idealer og krig og erobring. Om et land som hev ut jødene og mange andre viktige fag-arbeider-grupper. Om et land under inkvisisjonens åk.

Om et land som IKKE lånte ut (som Spetalen tror), men som forbrukte, ødslet og som i tillegg lånte opp – og lånte opp igjen. Filip II måtte konstatere sin tredje bankerott i 1595.

«Hollandsk syke» derimot, Spetalen … Den har du kanskje hørt om: Massiv innenlandsk forbruk basert på uventet rikdom fra naturgass …? Det ligner mer på det du har anbefalt oss i alle år – og som Gudskjelov dyktige norske politikere fra både rød og blå og grønn side har overhørt – og istedenfor – heldigvis gjort det motsatte av hva du har vrøvlet om.

Du er sikkert god på bunnen, Spetalen, sikkert … Men det er jammen langt ned til den bunnen.

(Gud: Tilgi meg. Jeg var så snill jeg klarte.)

LES SVARET FRA ØYSTEIN STRAY SPETALEN HER: Kjære statsviter Trond Reidar Hole