*Nettavisen* Økonomi.

Du har allerede vunnet i lotto

Foto: Johannessen, Sara (SCANPIX)

Sjekk dette, og du har liten grunn til å klage.

22.05.12 21:32

I lang tid har det blitt sagt at Norge er verdens beste land og bo i. Tirsdag har det kommet en rekke tall som i hvert fall ikke setter floskelen i skammekroken.

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at Bruttonasjonalproduktetet (BNP) i Fastlands-Norge steg med 1,1 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.

Dette er hele 4,1 prosent høyere enn for et år siden basert på sesongjusterte tall. BNP totalt steg med 1,4 prosent på grunn av vekst i oljesektoren og utenriks sjøfart.

Dette er en vekst som ikke bare var bedre enn hva tallknuserne så for seg (0,9), men også bedre enn Norges Banks estimat om en vekst på 0,8 prosent.

- BNP-tallene var sterkere enn vi hadde ventet. En hovedgrunn til det var det sterke positive bidraget til BNP fra netto vareeksport der vi ventet netto nedgang. Riktignok bidro eksport av elektrisitet vesentlig til eksportveksten, men det har også vært vekst for en rekke industribransjer. Det er få tegn til at en sterk krone har rammet den tradisjonelle vareeksporten vesentlig. Eksport fra treforedling, grafisk, kjemisk og raffineringsindustri falt imidlertid markert, melder Kyrre Aamdal seniorøkonom hos DnB Markets, som hadde spådd en vekst på 0,7 prosent.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Raketten i årets tre første måneder var det i hovedsak privat forbruk og oljeinvesteringer som fyrte.

* Vareproduksjonen utenom industri og bergverk steg med 4,8 prosent, fyrt opp av økt kraftproduksjon
* Tradisjonell vareeksport steg med 3,8 prosent, fyrt opp av importfall her på 0,6 prosent
* Import i alt avtok med 2,1 prosent
* Tjenesteproduksjonen utenom offentlig sektor steg med 1 prosent
* Veksten i offentlig produksjon var 0,4 prosent.
* Lager dro ned BNP med 0,7 prosentpoeng

- Alt i alt viser tallene er temmelig solid vekst for norsk økonomi i første kvartal som også er underbygget med høy vekst i sysselsettingen. Justert for kraftproduksjon er utviklingen i norsk fastlands-BNP relativt stabil og solid. Normalt skulle dette føre til normalisering av styringsrenten. Samtidig er nedsiderisikoen stor grunnet forholdene i Europa, kronen sterk og inflasjonen lav. Vi mener dagens tall underbygger at renteoppgangen kan komme tidligere enn Norges Bank har angitt og holder fortsatt på prognosen om oppgang i renten i august i år, sier Aamdal.

Går nesten for bra
OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, har kommet med en fersk rapport som bare understreker Norges suverene status.

- Økonomien anslås å videreføre sin robuste utvikling gjennom 2013. Privat forbruk og investeringer vil øke betydelig, støttet av budsjett- og pengepolitikken. Eksporten vil tjene på sin konsentrasjon mot relativt sterke økonomier i Europa og Asia. Høyere aktivitet og råvarepriser vil sannsynligvis øke kjerneinflasjonen fra sitt nåværende lave nivå., skriver OECD.

Ettersom det går så bra ser OECD også for seg noen farer for at økonomien kan bli overopphetet.

For å bruke pengene som samler seg opp i Oljefondet har politikerne vedtatt den såkalte handlingsregelen. Den går på at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på 4 prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

OECD understreker imidlertid at med dagens lave rentenivå i verden rundt oss er det viktig at politikerne holder det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet under fire prosent av avkastningen på Oljefondet, altså mindre enn handlingsregelen tilsier.

I tillegg ser organisasjonen for seg at det er fare for ubalanse knyttet til de spesielt høye boligprisene og husholdningenes høye gjeldsgrad.

Her kan du se OECD-anslagene for norsk økonomi:

Klikk på bildet for å forstørre.

For en forskjell
Lotto-landets økonomi går altså nesten for bra, noe man lett ser når våre nærmeste naboer dissekeres.

I Europa er næringslivet og husholdningenes er fremtidsutsikter svake, finansmarkedene er stramme og på kort sikt kan resultatene av landenes innstramninger, spesielt de som er hardest rammet av eurokrisen, bli markante.

Tilpasningene i eurosonen skjer nå i et miljø med svak eller negativ vekst og innstramninger, noe som gir risiko for en ondskapsfull sirkel med høy og økende statlig gjeldsbelastning, svake banksystemer, betydelige budsjettkutt og svakere vekst.

- Krisen i eurosonen fortsetter å være den desidert største nedsiderisikoen for de globale utsiktene, sier Pier Carlo Padoan, sjeføkonom hos OECD.

Den enorme forskjellen som er i Norges favør skyldes i stor grad den gedigne lottogevinsten som oljen er.

Nå har det også kommet en ny bekreftelse på at denne ressursen bare fortsetter å øse av seg.

Klikk på bildet for å forstørre.

Gedigen satsing
Norges desidert største og viktigste selskap har nå meldt at de satser mer utenfor kysten enn de har gjort på lang tid.

Statoil har på vegne av aktuelle lisenspartnere tildelt kontrakter for boretjenester på hele 18 faste installasjoner på norsk sokkel. Kontraktene har en verdi på til sammen 30 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

Kontraktene har en varighet på fire år, samt opsjoner på tre perioder av to år - totalt 10 år, og vil sysselsette omkring 2.000 personer i perioden.

- Effektive bore- og brønntjenester på våre faste installasjoner er viktig for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, og for å levere på Statoils produksjonsprognoser som er på 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring på norsk sokkel, Margareth Øvrum, i en kommentar.

Dette er den største tildelingen Statoil gjør på norsk sokkel siden 2010.

Et slikt tempo merkes da også der ting må gjøres.

Ingen ledighet
Nav melder nå at selv om eurokrisen merkes her hjemme vil ledigheten kun øke svakt i år, men gå noe ned igjen til neste år.

- Siden nyttår har utviklingen på arbeidsmarkedet vært bedre enn ventet, og vi er litt mer optimistiske i våre prognoser enn det vi var for noen måneder siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

De venter at antall arbeidsledige kan øke med opp mot 5.000 mot slutten av året, men Nav antar også 80.000 flere vil være i arbeid om halvannet år.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Holm, Morten

Til tross for krise i Europa, går det svært bra i Norge. Det skapes flere jobber og ledigheten øker bare svakt i forhold til dagens nivå. Sammenlignet med Europa er ledigheten i Norge svært lav. I gjennomsnitt venter Nav 66.000 ledige i år og 67.000 i 2013, tilsvarende en arbeidsledighet på 2,5 prosent i år og neste år.

En ledighet på 2,5 prosent er eksepsjonelt lavt og den kan i praksis aldri bli null fordi noen alltid vil være mellom jobber.

Dermed er dette bare enda et eksempel på at Norge går så det griner.

Men selv om alt går på skinner finnes det også rom for forbedringer.

Politisk nøtt
Et av disse er problemene er den betydelige veksten i andelen uføre.

Ved utgangen av mars var det 311.200 som mottok uførepensjon. Dette var en økning på 10.700 personer og totalt var 9,7 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder registrert som uføre

Den økende andelen uføre og syke fører til at det er færre hender ti å gjøre noe med det politikerne måtte ønske å prioritere.

Sjeføkonom Terje Strøm hos NyAnalyse mener imidlertid at det er naturlig at uføreandelen øker i et nyrikt land som Norge.

- Når prisene på det vi selger stiger kraftig, når 90 prosent er i godt betalte jobber, og når veldig mange tar høyere utdannelse. Da øker lønningene mye og med dette øker kravene til de ansattes effektivitet. Ja, da er det faktisk helt naturlig at noen grupper faller utenfor det ordinære jobbmarkedet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Strøm sier at selv om det ikke er ønskelig er det vanskelig å unngå.

- Alle som jobber hundre prosent i verdens rikeste land, gjør det mulig å betale for mange hundretusen som NAV’er eller er på uføretrygd. Mange er blant samfunnets svakeste og skal heller ikke jobbe, men incentiver til jobb må ligge i ordningene.

På toppen av det hele kan lottolandet nå skilte med 3.432.028.373.150 kroner plassert i Oljefondet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.