Den italienske øya og delvis selvstyrte regionen Sardinia tilbyr 15.000 euro, tilsvarende 150.000 norske kroner, for deg som vil kjøpe et hus der, melder nettstedet The Mayor. Dette er et av grepene Sardinias myndigheter tar for å hindre avfolking. De har satt av 45 millioner euro på budsjettet for å hjelpe familier som vil kjøpe sitt første hus eller renovere huset. Men det er én betingelse du bør merke deg: Du må bosette deg i en landsby med færre enn 3000 innbyggere hvis du skal kunne ta del i støtteordningen.

Skal ikke tilbakebetales

Pengene gis til de som registrerer sin bostedsadresse i en liten landsby på Sardinia eller de som melder flytting senest 18 måneder etter kjøpet av et hus. Følger du retningslinjene og vilkårene for ordningen, er det ingenting som skal tilbakebetales.

Vil lokke til seg unge mennesker

Sardinias regionale president Christian Solinas sier de tar disse grepene for å gjøre øya til et bedre sted å bo og gi nye øyboere en mulighet.

– Vi gjør dette for unge mennesker som bestemmer seg for å bli her og bidra til å utvikle økonomien i grisgrendte områder, sier han ifølge The Mayor.

I tillegg til disse regionale tiltakene, fines det også muligheter for å få støtte til rehabilitering av forlatte hus. Blant annet finnes det en EU-ordning for såkalte 1 euro-hus.