Gå til sidens hovedinnhold

Du kan miste skattepengene

Slik blir skatteoppgjøret et sjokk.

Foreløpige tall fra Skatteetaten viser at 2,46 millioner nordmenn kan se fram til i snitt 11.496 kroner tilbake på skatten. For skattytere som får oppgjøret i juni vil pengene være på konto i løpet av kort tid etter at oppgjøret er klart 24. juni.

Men gleden blir kortvarig for mange. For har du ubetalte regninger i form av barnebidrag, parkeringsavgift, feieavgift, avfallsgebyr, årsavgift på bil eller ubetalt resskatt fra tidligere år kan kemneren ta skattepengene dine gjennom såkalt motregning.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Og at det ikke bare er noe de kan, men gjør.

I fjor (2011) sendte for eksempel NAV ut forhåndsvarsel om skattemotregning til cirka 52.000 personer. Samlet gjeld i sakene som ble forsøkt motregnet var på hele 3,6 milliarder kroner. Størstedelen av kravene, 2,8 milliarder kroner, var knyttet til manglende betaling av barnebidrag. 800 millioner kroner var krav som følge av feilutbetalinger fra NAV samt trygdemisbruk.

I 2009 sendte NAV Innnkreving krav om motregning til 50.000 personer. 15.000 av disse hadde penger til gode på skatten og NAV fikk motregnet totalt 120 millioner kroner. I 2010 fikk NAV inn totalt 110 millioner kroner fra 14.700 skatteytere i skattemotregning.

- Hva vi får inn avhenger blant annet av om de personene som har gjeld til oss får penger igjen på skatten. Skattemotregningen er det største enkelttiltaket vi gjennomfører for å kreve inn gjeld, opplyser kommunikasjonsrådgiver i NAV Marianne Pedersen til NA24.

Veiavgift gjenganger
Statens innkrevingssentral (SI) i Mo i Rana ligger heller ikke på latsiden. I 2011 forsøkte SI å skattemotregne i overkant av 27.000 krav med totalsum 87.6 millioner kroner. De aller fleste kravene, 26.405, dreide seg om manglende betaling av årsavgift på kjøretøy.

I 2010 sendte SI ut 13.048 varsler om skattemotregning. Krav om veiavgift var det hyppigste kravet.

Kommunale parkeringsgebyrer
Kommunale krav kan også bli skattemotregnet. Ifølge Erling Foss Evensen ved Oslo kemnerkontor ble det i 2011 foretatt motregning av 485 skattytere med tilsammen kr 1.25 millioner kroner. Kravene gjaldt ubetalte parkerings- og eiendomsgebyrer.

Også i Bergen er skattefuten på farten. I 2011 ble i overkant av 1.000 skatteytere av totalt 119.000 skatteytere i kommunen motregnet.

Får sjokk
- Mange får seg et lite sjokk når de ser at alle, eller deler av skattepengene inndras, medgir økonomisjef Grethe Losnegaard ved Bergen Kemnerkontor overfor NA24.

Hun har foreløpig ikke tall på hvor mange skatteytere i Bergen som vil få krav om motregning i år.

Dette kan inndras
Lurer du på om dine skattepenger kan bli inndratt?

Svaret finner vi i Skattebetalingslovens kapittel 13 . Her kommer det fram at skattepengene kan gå til å dekke manglende betaling av:

Skatte- og avgiftskrav

Arveavgift

Merverdiavgift

Eiendomsskatt

Avfallsgebyr

Feieavgift

Vann- og kloakkavgift

Parkeringsgebyr og piggdekkgebyr

Skyldig underholdsbidrag

Feilutbetalt stønad etter arbeidsmarkedsloven

Feilutbetalte trygdeytelser

Klageadgang
Det fremgår av skatteoppgjøret om du er blitt trukket. Pengene står imidlertid , og pengene står urørt til eventuelle klager er avgjort. De som blir trukket i skattepengene har fire ukers klagefrist, sier Fladby.

Skatteytere får muligheten til å gjøre opp for seg før skattemotregningen gjennomføres.

En eventuell klage etter motregning sendes til NAV Innkreving.

Så mange får restskatt - og penger tilgode
Her er tall for foreløpig for skatteoppgjøret 2011 (tallene vil endres noe i det endelige skatteoppgjøret):

Tilgodebeløp : 28.283.000.000

Antall som har til gode : 2.460.000

Snitt til gode : 11.496

Å betale beløp : 13.607.000.000

Antall som skal betale : 791.000

Snitt å betale : 17.184
Kilde: Skatteetaten

Reklame

Siste sjanse i dag: Halv pris på alt fra Comfyballs

Kommentarer til denne saken