Gå til sidens hovedinnhold

Du kan tape 250.000 hvert eneste år

Gjør sjefen din dette bør du følge nøye med.

Stadig flere norske bedrifter går over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for sine ansatte. Det betyr i mange tilfeller også at de ansattes uføreforsikring, som har vært en del av ytelsespensjoner, forsvinner.

Det er dermed opp til hver enkelt bedrift om de likevel vil tilby ansatte uførepensjon når de går over til innskuddspensjon. Tall fra FNO viser at bare 16,7 prosent av bedriftene har dette..

Se opp når sjefen endrer pensjonsordning
- Det betyr at om du har innskuddspensjon eller jobber i en bedrift som skal endre sin pensjonsordning fra ytelses- til innskuddspensjon så har du all grunn til å sjekke om du har uførepensjon og om du beholder denne, sier Kristin Myrmo.

Beregninger utført av aktuar Jimmy Paul i Sparebank 1 for Nettavisen NA24 viser at du, dersom du blir ufør, taper mellom 80.000 og 250.000 kroner årlig resten av yrkeslivet dersom uføredelen forsvinner i det bedriften går over fra ytelse til innskuddspensjon.

Det faktiske taper avhenger av ditt lønnsnivå i dag. Tabellen under illustrerer et forenklet eksempel som viser den årlige uførepensjonen fra henholdsvis NAV og tjenestepensjonsordningen.

Tapet avhenger av nåværende lønn
- Når en ansatt faktisk blir ufør, ser NAV på lønnshistorikken på medlemmet for å bergene uførepensjonen. Siden dette er ukjent, har vi benyttet en beregnet folketrygd som livsforsikringsbransjen i Norge benytter for beregninger av alder -og uførepensjoner i kollektive ytelsesordninger. Vi har antatt at ytelsespensjonsavtalen har en tilknyttet uførepensjon, mens innskuddspensjonsavtalen ikke har dette tilknyttet, sier Paul.

Som tallene viser vil en person som blir ufør og som tjener 450.000 kroner tape 80.888 kroner årlig på at uførepensjonen fra arbeidsgiver forsvinner. En person som i dag tjener 800.000 kroner vil tape 250.838 kroner årlig fra du blir ufør.

- Mange underforsikret
- Omleggingen av tjenestepensjonene kan svekke de ansattes sikkerhetsnett, advarer pensjonsøkonom i SpareBank1, Kristin Myrmo.

- Når vi vet at rundt 40 prosent av yrkesaktive kvinner og 35 prosent av yrkesaktive menn mellom 35 og 65 år blir uføre, betyr det at mange er underforsikret, kanskje uten at de er klar over det selv sier Myrmo.

En undersøkelse gjennomført av Respons for SpareBank 1 viser at halvparten av de som er i jobb oppgir at de har uføreforsikring via jobben. Andelen er noe lavere for kvinner enn for menn.

Sjekk hvilken ordning du har
- Det er foruroligende at bare halvparten har uførepensjon gjennom jobben sier pensjonsøkonom Kristin Myrmo i SpareBank 1.

Myrmo oppfordrer alle til å finne ut hvilken sikkerhet de har gjennom jobben om de skulle bli ufør, siden det i fremtiden vil være enda mindre selvfølge at man er har uføreforsikring via jobben. En slik gjennomgang kan gi et realistisk bilde av hvilken situasjon man vil befinne seg i om de skulle bli utsatt for en ulykke eller bli alvorlig syk. Dette er også spesielt viktig siden nordmenns gjeldsbyrde er stadig økende.

Flere blir uføre
Antall uføre er stabilt høyt og siste tall fra NAV, 30 april 2013, viser en fortsatt svak vekst på 0,3 prosentpoeng for alle i yrkesaktiv alder. Ved utgangen av mars 2013 mottok om lag 309 000 personer uførepensjon. Andelen unge uføre har økt gradvis de siste årene, og utviklingen så langt i år viser at det er aldersgruppen 25-29 år som alene sørger for veksten. For aldersgruppene 55-67 år derimot har det blitt færre uførepensjonister.

De fleste bedrifter tilbyr innskuddspensjon til sine ansatte i dag. Ofte er ikke uførepensjon med i pensjonspakken i disse bedriftene, slik det er hos bedrifter med ytelsespensjoner.

- Et godt råd er å sikre seg med en privat uførepensjon, dette gjelder spesielt de som har mye i boliglån og høy inntekt sier hun.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken