Det grønne skiftet er ikke gratis. Nærmere 50 milliarder kroner mener oljeselskapet Equinor (tidligere Statoil) det vil koste dem å gjøre oljevirksomheten elektrisk.

For Equinor er derimot satsingen gratis, eller som Equinor-sjef Eldar Sætre sier det: «Lønnsomme investeringer gitt de rammevilkår vi har i dag».

Helt gratis blir det neppe.

Men den største regningen går til skattebetalerne og norske strømkunder. Equinor regner med at det vil koste 50 milliarder kroner - selskapet tar 20 milliarder, mens partnerne tar resten.

Equinors overgang til strøm er grisebra, men svinedyr

Som kjent er det 78 prosent skatt på oljeoverskudd. Det betyr at 39 av milliardene kommer fra den norske statskassen - også kjent som norske skattebetalere. For mindre penger i statskassen betyr enten dårligere offentlige tjenester eller høyere skatt - i begge tilfeller er det skattebetalerne som må betale.

«Pressestunt fra fossilene» og «sminke på grisen» er noen av reaksjonene fra miljøbevegelsen, men det er usaklig. Dersom Equinor klarer å kutte 13 millioner tonn CO2 årlig, så er det 25 prosent av alle norske klimagassutslipp!

Hvis tallene til olje- og energiminister Sylvi Listhaug er korrekte, så er CO2-utslippene fra oljeproduksjon i utlandet 25 ganger høyere per fat enn i Nordsjøen.

Med andre ord: Nå vil Equinor kutte 13 millioner tonn CO2 i året ved å bruke strøm. Hadde de i stedet stengt, og latt utlandske produsenter overta, ville utslippene økt til 325 millioner tonn - mer enn seks ganger alle norske utslipp, inkludert oljevirksomheten.

Equinors overgang til strøm er grisebra, men svinedyr.

Til gjengjeld innbringer oljevirksomheten enorme beløp til statskassen. Bare Johan Sverdrup-feltet, som ble åpnet i dag, er beregnet å gi 1.400 milliarder kroner i inntekter. Men også bidra til store klimagassutslipp når oljen forbrennes.

Equinor-sjefen forutsetter stabile rammevilkår for å gjøre oljeutvinningen elektrisk og utslippsfri frem mot 2050. I det ligger et ønske om at leterefusjonsordningen fortsetter, slik at oljeselskapene får tilbake 78 prosent av satsingen i negativ skatt fra staten - penger de må betale tilbake hvis/når feltene går med overskudd.

- For oss er ikke dette politikk, men forretning, sa Equinor-sjefen da planen om elektrifisering ble lansert.

Å kunne si noe sånt er bare fordi politikken har gjort det til forretning. Sett med Equinors øyne har det blitt lønnsomt å gå på strøm fremfor å betale CO2-avgift og kjøpe CO2-kvoter, som begge deler er politisk bestemt.

Med en CO2-pris på 750 kroner per tonn, betyr overgang til elektrisitet opptil 10 milliarder kroner spart hvert eneste år - hvis og når oljevirksomheten blir drevet på strøm. Politikerne kan gjøre regnestykket enda mer «lønnsomt» ved å øke CO2-avgiften eller stramme inn på kvotene.

Hva så med husholdningene?

Hva vil skje med strømprisen hvis Equinor skal jafse opp 1/14 av all norsk strømproduksjon?

Equinor bedyrer at deres planer ikke vil bety dyrere strømpriser for norske forbrukere, men det høres ikke veldig logisk ut.

Alt annet likt vil det bli 10 milliarder kilowatt-timer mindre strøm i det norske nettet når Equinors plattformer har tatt sitt jafs.

Norske hjem bruker i snitt 20.000 kilowatt-timer per år.

Equinor vil altså trenge strøm tilsvarende en halv million norske hjem, eller elektrisitetsforbruket til rundt regnet 1,1 millioner nordmenn, for å gjøre oljevirksomheten elektrisk og utslippsfri. De som påstår at det vil skje uten økte strømpriser, har et forklaringsproblem.

Les også: Hvor mye er en kWh, GWh og TWh?

Å slåss mot Equinor er som å slåss mot vindmøller.

For det neste som kommer er store utbygginger av havvind, som de gigantiske prosjektene på Doggerbank og Hywind.

Også her kan Equinor satse milliardbeløp sponset av norske skattebetalere, siden de kan trekke fra 78 prosent på skatten.

I neste omgang betyr det store oppdrag for norsk verftsindustri, så nåde den politikeren som går imot dette regimet. Med det behovet vi får for utslippsfri norsk elektrisitet blir det tungt å stå imot NVEs planer om ny vannkraft og vindkraft dersom ikke strømprisen skal til himmels.

Sett med øynene til norske forbrukere er det urimelig hvis Equinor får belaste den norske strømproduksjonen og gjøre elektrisiteten enda dyrere. Derfor bør politikerne sette krav til oljeselskapet om å produsere sin egen strøm til havs.

Men regningen kan vi ikke vedta oss unna. Og siden staten uansett eier 67 prosent av Equinor, så havner den på vårt bord.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å bruke 50 milliarder kroner på å gjøre oljevirksomheten elektrisk og utslippsfri? Skriv et leserbrev!