*Nettavisen* Økonomi.

Du sparer ikke penger på denne

Strømmåler AMS Foto: Gudbrandsdal Energi.

Automatiske strømmålere gir liten effekt i lommeboken.

31.03.11 21:32

Myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil fremskynde installering av automatiske strømmålere.

Innføring av avanserte måle- og styringssystem (AMS) vil ifølge NVE bidra til en mer presis og effektiv avregning av strømkundene. Prosessen med bytte av strømleverandør blir enklere og du får økt informasjon om priser og eget forbruk.

En myte at det er penger å spare
Men det er en misoppfatning at de nye strømmålerne sparer deg for penger. Det viser en fersk beregning Gudbrandsdal Energi har foretatt.

- Det er mange som hevder at ved å innføre nye strømmålere med måling av timeforbruk så vil du som kunde spare mye penger ved å legge om forbruket fra dag til natt. Men det er fint lite eller ingenting å spare på dette, sier markedssjef Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi til NA24.

Han viser til at det er veldig små forskjeller for prisen på strøm mellom dag og natt.

- De siste dagene har differansen vært tre til fire øre per kilowattime. Hvis du setter på vaskemaskinen på kveldstid etter at du har kommet hjem fra jobb er besparelsen null fordi ettermiddagsprisene er lik nattprisene, sier Jansrud.

Null spareeffekt med dagens prissystem
Han peker i tillegg på at dagens system for avregning av spotpris er slik at ingen vil tjene på flytte forbruk fra dag til natt. Det er fordi alle leverandører som ligger inne på Konkurransetilsynets prisoversikt er forpliktet til å benytte gjennomsnittlig månedspris som grunnlag for fakturering.

- Kunder betaler en gjennomsnittlig månedspris for spotstrøm. Dermed spiller det ingen rolle når strømmen forbrukes i løpet av døgnet, sier Jansrud.

Det er også lite å spare på at prissystemet eventuelt endres fra snittpris per måned til avregning time for time.

- Mange har hevdet at kundene vil tjene store penger på time for time avregning. Men ser vi på spotprisene er det kun to til tre øre å spare for å stå opp på natta og kjøre vaskemaskinen, sier Jansrud.

Et mer effektiv kraftmarked
NVE mener kommende endringer i strømmarkedet vil gjøre sparepotensialet større enn det Jansrud gir uttrykk for.

- Den viktigste og mest umiddelbare fordelen med AMS, er enklere og mer korrekt måleravlesning. Kostnadseffektiv og korrekt måleavlesning er viktig både for strømkunder, nettselskap og kraftleverandører. AMS vil også gi kundene informasjon om forbruket som gjør det enklere oppnå besparelser gjennom å reduser forbruket, sier seksjonssjef i NVE Thor Erik Grammeltvedt til NA24.

Ifølge Grammeltvedt vil vi i løpet av få år ha mer vindkraft og uregulert småkraft, samt flere utenlandskabler, i det norske kraftsystemet.

- Dette vil føre til større variasjon i strømprisene gjennom døgnet enn det som er tilfelle i dag. Det vil derfor lønne seg å flytte deler av strømforbruket fra tider med høy pris, til lavprisperioder, for eksempel om natten. I tilegg blir det enklere å innføre andre tiltak som gjør det lønnsomt å flytte forbruk fra perioder med høy last i nettet, til perioder med ledig kapasitet i nettet. Industrien har for eksempel såkalt effektprising i dag. Slike incentiver til å flytte forbruk til tider med lav belastning i nettet kan være med på å begrense behovet for nettutbygging, fordi effekttoppene jevnes ut. Det betyr at nettleien vi forbrukere må betale blir lavere enn den ellers hadde vært, sier han.

For NVE er det viktig at AMS-målerne som skal installeres legger til rette for automatisk styring av forbruk.

- Strømkundene skal kunne legge inn styringsparametre som optimaliserer forbruket automatisk. Dette for å unngå at folk må stå opp midt på natten eller gå hjem fra jobb for å kunne utnytte perioder med lave strømpriser. Vi mener dette vil bidra både til å redusere det samlede forbruket og effekttoppenem, sier Grammeltvedt.

Mer om det nye AMS-systemet finner du Her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.