Onsdag offentliggjorde SSB rentestatistikk for banker og andre finansforetak for tredje kvartal 2010. Tallene viser at bankenes utlånsmargin (differansen mellom pengemarkedsrenten og bankenes utlånsrente) på boliglån øker.

Fra andre til tredje kvartal har denne marginen økt med 0,26 prosentpoeng, noe som tilsynelatende antyder at bankene tjener mer på boliglånskundene enn tidligere. Se SSBs tall her.

- Gir oss ingenting
Bankanalytiker Nils Christian Øyen i First Securities nærmest fnyser av SSBs tall.

- Vi har prøvd å se nærmere på rentestatistikken, men de gir oss rett og slett ingenting. Vi forstår ikke logikken bak dem. Når det gjelder bankens inntjening på boliglån så avhenger det i stor grad av hvordan bankene har lånt inn penger selv. Våre tall viser at bankenes inntjening på boliglån har sunket merkbart hittil i 2010, sier Øyen til NA24.

Ifølge Øyen steg marginene på boliglån fra 2008 til 2009 for så å flate ut i 2009.

- Hittil i år er marginfallet 30 basispunkter, det vil si at boliglånskunder betaler 0,3 prosentpoeng mindre for boliglånene sine enn i 2009, sier Øyen.

Finnanskrise og konkurranse
Etterdønningene av finanskrisen er hovedforklaringen på utviklingen.

- Bankens fundingkostnader, eller innlånskostnader om du vil, er på vei oppover som følge av krisen. Det tar noe tid før dette gir seg utslag i bankenes margintall, men i år ser vi det.

- Hvorfor har ikke bankene økt boliglånsrentene slik de kanskje burde ha gjort for å bevare sin inntjening?

- Det er stor konkurranse i boliglånsmarkedet i Norge, noe som i høy grad bidrar til at rentene ikke økes mer, sier Øyen.

Må se over tid
Senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO deler det samme synet som Øyen.

- Hvis man sammenligner andre mot tredje kvartal i år kan man se slike utslag som nå. Økningen kan skyldes svingninger i pengemarkedsrenta samt at bankene har seks ukers varslingsfrist på endring i boliglånsrenta. Når pengemarkedsrentene beveger seg, betyr det at marginen på kort sikt går opp når pengemarkedsrenten faller, og ned når pengemarkedsrenten stiger. Sammenligner vi første kvartal mot tredje kvartal får et annet bilde og i tråd med det Øyen beskriver, sier Håkonsen.

Også FNO peker på den tøffe konkurransen blant banker om boliglånskundene.

- Vår erfaring er at det er tøff konkurranse bankene imellom om boliglånskundene. Konkurransen bidrar til å holde rentemarginen nede. I tillegg flytter bankene boliglån over til kredittforetak. Dette er også med på å påvirke rentemarginen i bankene, sier Håkonsen.