Nortura vedtok nylig på et styremøte å øke kiloprisen på egg med 1 krone fra neste år. Det får Ivar Gaasland, samfunnsøkonom ved BI, til å reagere.

Årsaken til reaksjonen er at Nortura for tiden står med egg til langt opp etter ørene. Den sisten prognosen for 2023 er at det vil bli produsert et overskudd på 2600 tonn med egg.

Men i motsetning til hva som er vanlig når det produseres for mye av et produkt, settes altså ikke prisene ned , men opp. Attpåtil får eggbonden betalt for at høna ikke skal verpe.

Bøndene får penger for å ikke produsere egg

Overskudd i markedet betyr normalt lavere priser for forbruker, men i stedet ender eggene opp hos grisene. Bransjen selv gjør alt de kan for å holde overskuddseggene unna forbrukerne, og premierer eggbøndene som har viklet seg inn i egg-kaoset.

13 eggprodusenter har til sammen fått et tilskudd tilsvarende 850.000 kroner for midlertidig opphold.

Ifølge Ole Nikolay Skulberg, direktør for totalmarked kjøtt og egg i Nortura, handler det om at bøndene får 115 kroner per høne som ikke verper egg i minimum 12 måneder.

Han sier at dette vil gi en bedre balanse i markedet – på folkelig språk mindre overskudd.

Les også

Nortura har 2.300 tonn kjøtt på lager, men vil likevel sette opp prisen for folk

– Dette er helt vanvittig

Der Nortura snakker om balanse og regulering i markedet ser økonomiprofessor Gaasland bokstavelig talt rødt.

– Dette er et planstatsregulert administrativt system a la gamle Sovjetunionen, sier han til Nettavisen, og utdyper:

– I sentraldirigerte markeder bestemmer man seg for priser og kvantumet man skal selge, slik man så i den tidligere kommunistiske Sovjetstaten.

Han sier at produksjonen som regel blir høyere enn det som er planlagt, og for å hindre at prisen går ned kvitter en seg med overskudd. Det er innlysende at det er vanskelig å treffe helt riktig i markedet. Men i et normalt marked er det ikke noe som heter overskuddsproduksjon, fremhever Gaasland:

– Hvis det er for mange egg i markedet går prisen da ned, og tilsvarende opp hvis det er mangel på egg.

Les hvordan Nortura besvarer kritikken lenger ned i saken.

Gaasland har lite til overs for at Nortura lar overproduksjonen av egg gå til grisefôr.

– Å betale bønder for å ikke produsere egg er helt vanvittig. Det er ressurssløsing deluxe! Egg som grisefôr avslører manglende respekt for mat. Det er nærmest uetisk, sier Gaasland.

Dumper mat i stedet for å sette ned prisen

Han påpeker at det er et gjentakende problem at bondesamvirkene dumper mat i stedet for å la det komme forbrukerne til gode.

Han viser blant annet til at norsk sauekjøtt og lam har blitt solgt til spotpris i fattige land og brukt som minkfôr, og at eksporten av Jarlsberg har handlet om at det var for mye melk i markedet.

– Hvis du ser på en sauebonde, så får han i snitt 150 kroner i subsidierer for kjøttet han produserer. Det er misbruk av skattebetalernes penger når dette kjøttet tidvis blir solgt til spottpris i utlandet, mener Gaasland.

Ifølge Gaasland er alle disse tiltakene et ledd i å hindre lavere priser ut til forbrukerne.

Gaasland mener at problemet er planreguleringen av markedene. For å opprettholde en for høy pris, ender altså eggene utenfor markedet og i grisebingen.

Forbrukeren er taperen

Gaasland mener eggsløsingen er svært tvilsom i en tid hvor forbrukerne opplever det største prishoppet på mat på 40 år. Ifølge tall fra SSB er matprisene opp 12 prosent siden i fjor.

Nettavisens ferskeste pristest viser at meieri- og kjøttvarer har steget langt mer enn 12 prosent siden i fjor. Hos lavpriskjeden Oda har stigningen på smør, smøreost og yoghurt vært fra 14 til 29 prosent på ett år.

– I den situasjonen vi er i med økende matpriser, at man da dumper produktet i stedet for at det skal komme forbrukerne til gode, det er uhørt.

Gaasland mener systemet med markedsregulering og fritak fra konkurranseloven er bakgrunnen for at de nå kan tillate seg å fjerne eggene fra markedet. Ifølge BI-professoren er løsningen reelle markeder hvor prisene beveger seg i takt med tilbud og etterspørsel.

– Slik systemet fungerer i dag har vi nærmest et marked med monopolister innen for enkelte varegrupper, sier han.

Gaasland mener det er problematisk at jordbruket er unntatt en rekke bestemmelser i konkurranseloven.

– Hovedproblemet er mangel på konkurranse. Uten importvernet hadde ikke Nortura eller Tine hatt mulighet til å holde på sånn. Det er en kraftig konsentrasjon på leverandørleddet i Norge.

Nortura rister på hodet av anklagene

Skulberg i Nortura sukker da vi presenterer han for Gaalands påstander om dumping av egg minner om tilstandene i det gamle kommunistregimet i Sovjetunionen. Han avviser også at Nortura destruerer overskuddseggene.

– Noen av eggene har dessverre blitt for gamle for konsum, og disse har gått til grisefôr, sier han.

Skulberg sier at de har satt i gang flere tiltak for å få ned eggoverskuddet. Bøndene har blant annet fått tilbud om å slakte hønene tidligere. Han trekker fram at det er bonden som bærer hele ansvaret ved overproduksjon, og må betale en omsetningsavgift på 1,5 kroner per kilo egg.

– Et overskudd med tusenvis av egg i markedet vil normalt føre til lavere pris. Hvorfor velger dere å la eggene gå til grisene i stedet for å senke prisen?

– Bonden opplever betydelig økte kostnader, en prisøkning på 1 krone per kilo, dekker ikke hele kostnadsøkningen til bonden, sier Skulberg.

Han sier at dersom bøndene ikke hadde bestemt seg for å øke prisen i februar 2023 ville de produsert med tap. Nortura sier de har vært nødt til å heve prisen noe for ikke å gå i minus i produksjonen. Han bedyrer at prisoppgangen er holdt kraftig tilbake.

Skulberg fremhever at markedsreguleringen i Norge, i dette tilfellet at man kvitter seg med flere tusen tonn med egg, er for å forsikre at bonden får avsetning for varene sine.

– Bøndene har gjennom markedsreguleringen kortsiktige tiltak for å imøtekomme midlertidige overskudd.