Som for eksempel disse ivrige, selvbestaltede homo-healerne som tirsdag denne uken sto i NRK Debatten og forsvarte sin rett til å «rettlede» hvordan folk skal leve livene sine.

For å holde oss til deres egen terminologi:

Også de tidlige kristne var klar over problemet med folk som gjerne framstår som varme og gode, men som egentlig bare blir ondskapsfulle. Her forklarer selveste Paulus, i et brev til innbyggerne i Korint, en liten by vest for Aten:

«Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!»

Nå skal ikke jeg legge meg opp i hvilken gud folk tror på. Men vi har alle en rett og plikt til å legge oss opp i hva folk gjør mot andre i denne gudens navn.

Derfor ligger det nå et forslag i Stortinget om å forby såkalt konverteringsterapi. Dette er terapi eller «sjelesorg» med den hensikt å få homofile til å bli heterofile.

Dette kan tydeligvis innebære alt fra vanlige samtaler til psykisk terror og trusler om evig pine, i noen tilfeller slag og spark. Vi vet at folk har tatt livet av seg etter liknende behandling. Som en av de fortvilte deltakerne i de innsiktsfulle reportasjene til Morten Hegseth, VG og VGTV sier det:

«Hvor mye skal man hate seg selv for at det skal virke?»

Spørsmålet er selvsagt om forbud er veien å gå. Mye av den psykiske og fysiske mishandlingen som er beskrevet, er allerede forbudt fra før. Og dumskap er vanskelig å forby.

Som for eksempel når en av sjelesørgerne hos Fredrik Solvang mener å vite at homofili skyldes «seksuelt misbruk, dominerende mor eller fraværende far», dermed basta.

Han må også stå fritt til å mene at Gud «ikke liker» homofili. Det mener mange i Kristelig Folkeparti også, og her er det nok noen som vet å legge press på de andre regjeringspartiene.

Samtidig:

Det bør ikke være tvil om at å påføre unge mennesker religiøs skyld og skam i en slik grad at de kan ende med å ta livet sitt, er en kriminell handling.

Malta skal allerede ha vedtatt et forbud mot konverteringsterapi, og flere andre europeiske land snuser på det. Jeg vil tro at Norge har nytte av å følge med på utviklingen her.

Problemet er å kunne formulere et presist nok forbud, og deretter bevise at akkurat denne terapien kan få slike fatale følger.

Men slik er det jo i alle kriminalsaker.