Det har vært et dårlig døgn for kronen, spesielt for deg som skal dra til USA, men også til eurolandene. Tirsdag morgen må du ut med 9,13 kroner for en dollar i det profesjonelle valutamarkedet.

Det betyr et godt stykke oppe på 9-tallet hvis du tar med vekslingsgebyrer og bankenes marginer og er ny bunnrekord. I 2001 måtte nordmenn i gjennomsnitt ut med 8,99 kroner for 1 dollar før gebyrer. Det er den forrige bunnoteringen mot dollar, i hvert fall hvis vi ser på årsbasis.

Siden begynnelsen av året har kronen svekket seg med hele 11,4 prosent mot dollaren (se grafen under), eller sagt på en annen måte: USA-turene er for norske turister blitt over 11 prosent dyrere.

Mot euro noteres kronen tirsdag morgen til 10,02, vi er altså på feil side av den magiske 10-kronersgrensen. Den svake kronen er godt nytt for norske eksportører, ettersom norske varer blir relativt billigere i utlandet, mens norske turister får unngjelde gjennom høyere vekslingskurser.

Les også: Valutaraset - norske kronen kommer ikke tilbake

Stramt budsjett

Regjeringen la frem statsbudsjettet i går ,som var noe strammere enn ventet og kan redusere behovet for renteøkninger. Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets vil ikke helt være med på at statsbudsjettet er hovedårsaken til kronesvekkelsen.

- Nei, vi så litt på det i går, og noen har begrunnet kronesvekkelsen med fremleggelsen av statsbudsjettet. Det kan være noe i det, ettersom budsjettet var litt strammere enn det man sett for seg,

- Vi hadde forventninger om et mer nøytralt budsjett, men samtidig var det i går en bred svekkelse av den svenske kronen. Jeg mener vi bør være forsiktig med å se den seneste kronesvekkelsen bare opp mot budsjettet, sier Hov til Nettavisen Økonomi.

Les også: Store svingninger etter rentebeslutning

Smitteeffekter

Det er smitteeffekter fra utviklingen i svensk kroner over på den norske kronen. En svak svensk krone gir ofte en svak norsk krone, som nå.

- Men det er ikke en åpenbar forklaring til hvorfor den svenske kronen svekket seg, så jeg vil være litt forsiktig med å spekulere på helt konkrete årsaker. Det er imidlertid en parallell svekkelse, registrerer Hov.

Under har vi gjengitt årlige gjennomsnitt for kronen mot dollar, med Norges Bank som kilde.

Som vi ser av tabellen. måtte du i 2012 ut med bare 5,82 kroner i det profesjonelle valutamarkedet i 2012, altså før gebyrer og andre vekslingsmarginer. Det betyr at USA-ferien i kroner er blitt 57 prosent dyrere fra 2012 og frem til dagens svake krone.

Oljeprisen har falt til under 60 dollar fatet, men den var uforandret i går og er svakt opp tirsdag morgen. Et fat nordsjøolje - Brent Spot - noteres tirsdag morgen til snaue 59 dollar fatet.

Les også: Nordea venter historisk lav krone i år

Stor forskjell

Det tilsvarer 537 kroner for ett fat olje (159 liter) som kan kjøpes i det kortsiktige oljemarkedet. 537 kroner fatet er en del over det regjeringen anslår for gjennomsnittlig oljepris 2020, 472 kroner.

Finansdepartementet har imidlertid lagt til grunn en sterkere krone mot dollaren. 8,65 kroner for 1 dollar. I dagens marked er denne kursen ikke realistisk.

Handelsbanken Capital Markets kommer for øvrig med sin store halvårlige markedsrapport i kveld. Hov vil derfor ikke gi noen valutaprognoser frø denne rapporten er ute.