NAV har siden midten av mars lagt frem ukentlige tall for arbeidsledigheten. De seneste ledighetstallene offentliggjort nå fredag formiddag viser at i alt 301.000 personer er registrert som arbeidsledige i Norge. Det gir en registrert arbeidsledighet på 10,7 prosent.

- Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, har rammet enkelte yrkesgrupper hardere enn andre. Vi ser likevel at ringvirkningene rammer hele arbeidsmarkedet, og dermed hele den norske økonomien hardt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Drastisk forverring

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden. Svært mange er blitt permittert, og det er nå over 400 000 personer som er registrerte som arbeidssøkere hos NAV, sier Vågeng i meldingen.

Bruker vi dette tallet er ledigheten i Norge nå på nesten 15 prosent. DNB Markets anslår at produksjonskapasiteten i Norge for tiden ligger på 75 prosent, altså langt under det normale.

NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille mellom de som er helt og delvis ledige. I meldekortene gir arbeidssøkerne informasjon om de har jobbet de siste to ukene eller ikke.

Forrige tirsdag var 291.000 personer registrert som arbeidsledige. Det ga etterkrigshistoriens høyeste ledighet med 10,4 prosent.

Uten sidestykke

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65.000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291.000, uttalte Vågeng for en uke siden.

Nå er budskapet like dystert. Mer enn 400.000 er registrert som arbeidssøkere hos NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 314 000 personer, eller 11,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 97 000 registrert som delvis ledige. Det gir over 400.000 ledige eller arbeidssøkende. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Les også: 6,6 millioner nye ledige i USA

Oslo verst

Siden februar er det blitt 235.000 flere registrert som helt ledige, en økning på svimlende 360 prosent. Økningen var særlig stor mellom uke 12 og uke 13 med 142. 000 flere registrerte helt ledige. Bruttoledigheten har den seneste måneden økt med 235.000 personer.

Det har vært en kraftig økning i antallet helt ledige i alle fylker den siste måneden, men økningen var størst i Oslo med 441 prosent. Hovedstaden topper den dystre ledighetsstatistikken med 13,8 prosent, mens ledigheten er lavest i Nordland med 8,5 prosent.

Over 53.000 personer var ved månedsskiftet registrert som arbeidsledige.

Les også: Dumper strømprisene - disse avtalene bør du velge - disse bør du styre unna (+)

Skremmende høye

Nordea Markets spådde på morgenen omtrent 360.000 ledige i mars, en ledighetsrate i underkant av 13 prosent. Den dystre spådommen fra meglerhuset er at ledigheten vil stige til 15 prosent neste måned.

«Tallene er skremmende høye, men mesteparten av dem som nå er permittert vil komme i arbeid igjen når tiltakene mot koronaviruset fjernes», skriver Nordea i sin morgenrapport.

DNB Markets spådde at ledighetsraten ville øke fra 2,3 prosent i februar til 13,5 prosent i mars. Det ble altså en fullstendig skivebom. Nettavisen Økonomi har konfrontert DNB med bommen.

Vanskelig å treffe

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets skriver i en e-post at det er 301.000 som er mest relevant, så han innrømmer at de bommet kraftig.

- Men da anslagene ble levert inn, hadde vi bak oss en oppgang i antall permitteringer med over 200.000 på en uke. Vi ventet at det ville fortsette litt til, men her avtok veksten markert etterpå.

- Når det blir slike store endringer, er det vanskelig å treffe, og tallene bekrefter uansett en meget markant oppgang i ledigheten. Det er jo også et moment at det har blitt mange delvis ledig, så bildet er jo svakere enn det oppgangen til 10,7 prosent alene tilsier, skriver Aamdal.