BØNDENES HUS, OSLO (Nettavisen Økonomi): De fleste politikere har de senere årene gått sammen om det store «grønne skiftet». Olje- og gassalderen er ifølge dem på vei ut. Dermed må vi finne nye ting å eksportere og bli ledende på miljøteknologi.

Det er bare et problem: Tallene viser at ikke bare går det tregt med den grønne omstillingen. Det går direkte feil vei.

Norge blir mindre grønt og mer oljeavhengig.

– Alle indikatorer på omstillingen går andre veien, forklarer Christian Anton Smedshaug. Han er daglig leder i AgriAnalyse, som leverer analyser og forskning spesielt til landbruket.

Ifølge tallene fra SSB, lagt frem for noen uker siden øker stadig eksporten av olje og fisk. Altså råvarer som hentes rett ut uten videre foredling. Samtidig produserer fastlandet stadig mindre som kan eksporteres, og vi importerer stadig mer. (se graf under)

– Vi er på kritiske nivåer – og det er uvisst om vi kan stoppe oljeeksport og utvinning i overskuelig fremtid, fordi vi har ingen annen måte å finansiere importen på, sier Smedshaug til Nettavisen Økonomi.

I 2019 ble spesielt importen av miljøteknologi – spesielt store maskiner, utslagsgivende på handelsbalansen.

– Vi greier ikke å få en mindre oljeavhengig stat, og ikke mindre oljeavhengig eksport. Vi får ikke til en industriell omstilling som går vekk fra olje.

Det Smedshaug er bekymret for er at vi i stadig større grad importerer fremfor å eksportere, og at olje og gass er blant det eneste som finansierer all denne importen. Norge har også fått stadig mindre tradisjonell industri.

Les også: Innlegg - Folkeopprør for klima kan bli historisk

– Men det går vel bra med en del industribedrifter?

– Ja, og det er veldig verdifullt. Men at de industribedriftene går bra, er ikke det samme som at omstillingen går bra, sier Smedshaug.

– Vi må sørge for at norske behov fører til norske arbeidslasser – og ikke at norske behov blir til utenlandske arbeidsplasser.

Dette er synderne

En av de store synderne er skattesystemet ifølge Smedshaug. Det premierer eiendomsinvesteringer, men ikke å ta risiko ved å investere i bedrifter. Det samme har storinvestor Jan Petter Sissener tatt opp.

Smedshaug etterlyser mer statlig handling, spesielt inn i den tradisjonelle industrien – og bruker tømmer som et eksempel.

Les også: Olje er viktig for bærekraft

For noen tiår siden gjorde Norge tømmer om til for eksempel papir, og eksporterte det. Det førte til at både de som tar ut tømmeret tjente penger, men også industrien, som gjorde det om til papir.

Men Norge har økt eksporten av tømmer – men foredlingen gjøres i mindre grad i Norge.

– Vi ser det på alle de store råvarene som har vært basis for industri. Det har vært kjeder fra norsk råvare og ut til verden. Når vi mangler kapital til dette, ved at det er blitt kjøpt opp og nedlagt – er det ingen lenger til å ta opp tråden.

– Vi mangler industribyggere, en aktiv stat og redskaper for denne industrielle fornyelsen. Det begynner også å rakne på Vestlandet, mener Smedshaug og sikter til at store industribedrifter som Kleven blir solgt ut til utlandet.

Ler mer: Norge har et stort problem: Disse utgiftene løper løpsk

– Begeret er i ferd med å renne over

Smedshaug mener politikerne fyller på for mye i begeret, og er redd for at norsk økonomi ikke kan bære det til slutt.

– Begeret er i ferd med å renne over med subsidier til havvind og retorikk om å satse stadig mer, samtidig som flere snakker om å sette en sluttdato for olje og gass.

Regjeringen er ikke enig i at det er store problemer i horisonten for norsk økonomi.

– Jeg er ikke enig i premisset. Norge har lyktes usedvanlig godt i å skape verdier av våre naturgitte fortrinn, både innenfor olje, kraft og fisk, sier statssekretær Sverre Vatnar i Finansdepartementet.

De ønsker ikke å kommentere direkte tallene Nettavisen Økonomi presenterer, men ser heller på andre parameter.

– Etterspørselen fra oljevirksomheten mot fastlandsøkonomien har falt fra 13,5 prosent til litt over 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Oljeavhengigheten i næringslivet har gått ned, konkurranseevnen er betydelig bedret. Utsiktene er svært gode for norsk økonomi, sier Vatnar til Nettavisen.

Smedshaug mener regjeringen skjønnmaler problemene i norsk økonomi.

– Norge har opplagt lykkes godt, men tallene tilsier at det gjør vi ikke lenger. Industriens andel av BNP faller, handelsunderskuddet for Fastlands-Norge øker og dekkes av oljeeksport, sier Smedshaug.

Les mer: Sylvi Listhaug om vindkraft-klokke: – Som å gi fingeren til den nyanserte debatten

Han stiller spørsmål ved hvordan regjeringen kan mene konkurranseevnen er bedret.

– Hvordan kan konkurranseevnen være bedret når industrien vokser svakt, handelsunderskuddet øker, og en svak norsk krone er vanskelig å forstå.

– Norsk økonomi smøres av olje gjennom mer enn etterspørsel i fastlandsøkonomien. Det gjelder pengebruk over statsbudsjettet, og handelsunderskudd – og ikke minst høye lønninger i olje og tilknyttede sektorer, sier han.