*Nettavisen* Økonomi.

Eks-fotballtopp knuste Per Danielsen i retten

TAPTE 11 AV 12 BETALINGSKRAV: Advokat Per Danielsen ville at Morgan Andersen skulle betale for 12 utførte oppdrag, men han fikk kun medhold i en sak.

TAPTE 11 AV 12 BETALINGSKRAV: Advokat Per Danielsen ville at Morgan Andersen skulle betale for 12 utførte oppdrag, men han fikk kun medhold i en sak. Foto: (Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix)

Per Danielsen ville ha 250.000 kroner for å skrive en klage for Morgan Andersen. Fikk 50.000 kroner.

08.11.19 10:12

Nylig møtte advokat Per Danielsen sin tidligere klient Morgan Andersen i retten. Stridens kjerne stod om Danielsens advokatsalær for tolv utførte oppdrag. Et advokatsalær kan på folkemunne kalles advokatregning.

- Andersen er fullt ut frifunnet for betaling i elleve av de tolv oppdragene. Hva gjelder det tolvte oppdraget, er kravet fra Advokatfirmaet Danielsen & Co redusert fra 250.000 kroner til 50.000 kroner, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

- Av et samlet krav på 1,1 millioner kroner har Advokatfirmaet Danielsen & Co dermed totalt blitt tilkjent 50.000 kroner, noe som utgjør bare ca. 4,5 prosent av det som reelt sett ble krevet, heter det videre.

I tillegg må Danielsen betalte Andersens sakskostnader på 700.000 kroner. Per Danielsen anker dommen til Høyesterett. Les hele hans svar lenger ned i saken.

- Meget tilfreds

Klikk på bildet for å forstørre. ORDKNAPP: - Dommen er helt i tråd med våre anførsler, så jeg er meget tilfreds med den, er alt Morgan Andersen vil si.

ORDKNAPP: - Dommen er helt i tråd med våre anførsler, så jeg er meget tilfreds med den, er alt Morgan Andersen vil si. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

- Dommen er helt i tråd med våre anførsler, så jeg er meget tilfreds med den, er alt Morgan Andersen vil si.

I 2011 sprakk nyheten i Aftenposten om at daværende administrerende direktør Andersen i Fredrikstad fotballklubb, var siktet for medvirkning til skatteunndragelse.

Andersen svarte med å saksøke avisen for ærekrenkelser, men han tapte slaget i Høyesterett i 2015. I mellomtiden hadde politiet henlagt siktelsen mot ham.

Kort tid etter ble Andersen kontaktet av Danielsen, som ville ta saken inn for Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). I kundeavtalen, eller oppdragsbekreftelsen som det heter på fagspråket, kunne Danielsen tilby Andersen fastpris på 250.000 kroner for EMD-saken.

«No cure no pay»

De elleve andre oppdragene gikk mot to av Andersens tidligere advokater i saken mot Aftenposten. Åtte gjaldt saker mot mediebedrifter, hvorav brorparten gjaldt sitering av Aftenpostens sak. Mens den siste gikk mot forsikringsselskapet Sparebank 1 Skadeforsikring.

For disse oppdragene ble det inngått en «no cure no pay»-avtale, som innebar at Andersen ikke skulle betale noe for sakene. Tanken var at advokatfirmaet skulle finansieres gjennom rettshjelpsforsikring til Andersen hos sparebanken.

Det var Danielsen som skulle bære risikoen dersom dette ikke førte frem. Det var nettopp det som skjedde.

Advarer mot forlik

Klikk på bildet for å forstørre. ADVARTE MOT FORLIK: «Jeg presiserer at du ikke kan inngå forlik uten min godkjennelse. Forlik kan føre til at jeg blir påført tap», skal Per Danielsen ha skrevet i en e-post til Morgan Andersen.

ADVARTE MOT FORLIK: «Jeg presiserer at du ikke kan inngå forlik uten min godkjennelse. Forlik kan føre til at jeg blir påført tap», skal Per Danielsen ha skrevet i en e-post til Morgan Andersen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix (NTB scanpix)

Danielsens klage til EMD ble avvist på grunn av formalfeil. Selv om forholdet ble rettet, avviste EMD saken. Mens forsikringsselskapet satte foten ned for å dekke en rekke av sakene over forsikringen.

Det førte til at Andersen med Danielsen på laget saksøkte Sparebank 1, men så fikk Andersen kalde føtter. Da han orienterte Danielsen om at han ville inngå forlik med forsikringsselskapet, svarte advokaten:

«Jeg presiserer at du ikke kan inngå forlik uten min godkjennelse. Forlik kan føre til at jeg blir påført tap. Blir jeg det, varsler jeg at jeg blir tvunget til å holde deg ansvarlig for hele kravet og saksomkostningene på vår side», det kommer frem i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Andersen sa likevel opp Danielsen og inngikk forlik med forsikringsselskapet. Selv om Danielsen fikk de 250.000 kronene som ble utbetalt i forliket, ble Andersen saksøkt. Danielsen mente at Andersen ved å inngå forlik hadde brutt avtalen dem imellom.

Klientens interesse viktigst

Klikk på bildet for å forstørre. - BRØT IKKE AVTALEN: - Det bemerkes at Per Danielsen etter Regler for god advokatskikk hadde plikt til å ivareta Andersens interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.

- BRØT IKKE AVTALEN: - Det bemerkes at Per Danielsen etter Regler for god advokatskikk hadde plikt til å ivareta Andersens interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det synet delte ikke Lagmannsretten, som mente at Andersen hadde oppfylt den underliggende avtalen om betaling med advokatfirmaet. Derfor mente domstolen at Danielsen heller ikke hadde krav på mer betaling fra Andersen.

- Lagmannsretten kan ikke se at Andersen ved å inngå forliket på noen måte opptrådte illojalt eller på annen måte brøt avtalen med advokatfirmaet. Det bemerkes for øvrig at Danielsen etter Regler for god advokatskikk hadde plikt til å ivareta Andersens interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko, heter det i dommen.

Registrerte timer etter avtaler

Når det gjaldt betaling Danielsen ville ha for sin bistand med Andersen to tidligere advokater, mente retten at hans arbeid var mangelfullt dokumentert. Samt at kravene på nær 300.000 kroner «synes» å strekke seg langt utover det som har vært nødvendige utgifter.

- Gjennomgangen av e-postkorrespondansen mellom Andersen og advokat Danielsen i forbindelse med Andersens inngåelse av avtalene med advokatene, viser at det er begrenset med rådgivning som er gitt av advokat Danielsen og at dette vanskelig kan dokumentere det salær som er krevet dekket, skriver dommeren videre.

En gjennomgang av timelistene viste at Danielsen også i begge advokatsakene hadde registrert timer, totalt 115.000 kroner, etter at det var inngått avtale med advokatene.

- Føringene i timelistene er også så knappe at de vanskelig kan dokumentere hvilket arbeid som faktisk har blitt utført og hvorvidt dette har vært nødvendig, heter det i dommen.

Lagmannsretten mente også at Danielsen ikke kunne gi noen god forklaring på hvilket arbeid som var utført på de to advokatsakene i disse tidsperiodene.

Stusser på EMD-regning

Lagmannsretten stusset også over størrelsen på EMD-regningen. Selv om partene hadde inngått en avtale om at Danielsen skulle ha 250.000 kroner, mente lagmannsretten at det var for mye for en klage på syv sider. De øvrige vedleggene som fulgte med i saken, bestod av dokumenter som ikke var utarbeidet av Danielsen.

- Lagmannsretten finner at det registrerte timeantall på 96,75 timer er langt mer enn det som kan anses som rimelig og nødvendig arbeid for utarbeidelse av klagen. Det er dermed tale om et svært høyt timeantall for utfylling av klageskjemaet og utarbeidelse av et vedlegg av begrenset størrelse, heter det i dommen.

Domstolen bemerket også at et klageskjemaet som er utformet av EMD er laget slik at også parter uten egen advokat skal kunne klage.

- Etter en samlet helhetsvurdering har lagmannsretten kommet til at de nødvendige kostnader til utarbeidelsen av klagen til EMD i denne sak, skjønnsmessig kan settes til 50.000 kroner, heter det avslutningsvis i dommen.

Anker dommen

Klikk på bildet for å forstørre. ANKER DOMMEN: - Saken gjelder avtale mellom to næringsdrivende, så det er ingen grunn til å spesialbehandle Morgan Andersen slik lagmannsretten gjør. Vi mener han opptrådte illojalt. Det bør få følger, mener Per Danielsen.

ANKER DOMMEN: - Saken gjelder avtale mellom to næringsdrivende, så det er ingen grunn til å spesialbehandle Morgan Andersen slik lagmannsretten gjør. Vi mener han opptrådte illojalt. Det bør få følger, mener Per Danielsen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Advokat Per Danielsen mener saken reiser prinsipielle spørsmål om hva som skal gjelde når en klient bryter inngått «no cure no pay»-avtale med sin advokat. Han anker derfor dommen til Høyesterett.

- Blir dommen stående kan ikke advokater inngå gunstige avtaler for klientene sine, hvis ikke domstolene hjelper til med å få innholdet i avtalen gjennomført hvis klienten ikke følger avtalen, sier Danielsen.

Han mener dommen på dette punkt er skadelig for klienter som vil ha «no cure no pay»- avtaler i fremtiden.

- «No cure no pay»- avtaler bør være kommet for å bli. Men da kan ikke klienten bryte avtalen uten konsekvenser, mener vi. Avtaler må gå begge veier og må holdes. Som lagmannsretten har lagt til grunn, avtalte vi med Andersen at vår bistand i flere saker skulle dekkes ved å saksøke hans forsikringsselskap, altså «no cure no pay». Avtalen var meget generøs for ham, fortsetter Danielsen.

Kunne fått 1 mill. ved søksmål

Han mener også at Andersen ville fått mer penger ut av forsikringsselskapet dersom forliket ikke hadde blitt inngått. Danielsen mener de kunne fått ut over én million kroner.

- Så vi tapte på det dårlige forliket Andersen inngikk. Vi ville derfor prøve for lagmannsretten om vi da kunne holde Andersen ansvarlig for vårt tap. Lagmannsretten er kommet til at «no cure no pay-avtalen» falt bort, men analyserer ikke godt nok hva som da trer i stedet. Vi mener det følger av alminnelig kontraktsrett og disiplinærpraksis at man i slikt tilfelle må utfylle med ny avtale, sier Danielsen.

Han legger til at advokatfirmaet måtte tvinge Andersen til å utbetale pengene fra forliket via en arrestsak. Dette er tidligere omtalt av Dagens Næringsliv.

- Må være galt

Danielsen mener også at å prise en EMD-klage til 35.000 kroner, totalt 50.000 kroner hvis man inkluderer merverdiavgift, må være galt.

- Dersom klage til EMD ikke er god, har den ingen sjanse til å komme inn til behandling hos Menneskerettighetsdomstolen. Klage har jeg selv skrevet flere ganger, og fått Norge dømt i Strasbourg.

- Det har alltid vært meget arbeidskrevende å klage, det kan man lett se ved å se på omkostningsavgjørelsene i hvilken som helst sak som har vært behandlet i EMD. I dykkernes sak mot Norge der Norge ble dømt, ble det eksempelvis krevet dekning på over 500.000, hvorav størstedelen av beløpet ble brukt til å skrive selve klagen, fortsetter han.

Til dommens kommentarer om at Danielsen skal ha registrert timer, etter at avtalen med de to advokatene var inngått, svarer Danielsen:

- Arbeidet etter at avtalene med advokatene ble inngått, gjaldt i forhold til forsikringsselskapet for å få dekning i sakene mot dem, som selskapet nektet å gi. Alt dette står spesifisert klart i fakturaene, så jeg tror det bare er en misforståelse på dette punkt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.