Nylig kunne Nettavisen fortelle at nordsjødykkere ber om at Advokatfirmaet Danielsen & Co granskes. Nå kritiserer Steinar V. Kolnes advokatfirmaets håndtering av en inkassosak.

I juni betalte Kolnes og hans to kompanjonger pengene de skyldte advokat Per Danielsen. Bakgrunnen for at de skyldte Danielsen penger var en ubetalt advokatregning fra 2013. Da hyret trioen inn Danielsen i en ankesak mot Equinor, som ble saksøkt for ærekrenkelser.

Oljegiganten hadde trukket seg fra en avtale med trioens selskap, etter at det fikk opplysninger om mulige korrupsjonsforhold knyttet til et prosjekt. Trioen avviste anklagene tvert, men anken ble nektet fremmet i lagmannsretten og avvist av Høyesterett. Advokatregningen fra Danielsen kom på nær 700.000 kroner.

- Jeg var i Ghana og hadde ikke full oversikt, men det er vårt ansvar at vi ikke klarte å betale ned alt før i år, sier Kolnes.

Advokatfirmaet Danielsen & Co hadde sikret pengekravet ved å ta såkalt pant i trioens eiendom, hjem og biler. De var også solidarisk ansvarlig for at advokatregningen ble gjort opp.

- Nektet å slette pant

Det var først da trioen ble varslet om mulig tvangssalg at de betalte den resterende delen av gjelden på 200.000 kroner i juni. Siden da forsøkte Kolnes over flere måneder å få Danielsen til å slette panteheftelsene mot seg.

- Han nektet å slette panteheftelsene, selv om han hadde fått betalt, mener Kolnes.

Han mener Danielsen brøt med god inkassoskikk, og viser til at Danielsen som kreditor plikter å samarbeide for at debitor skal kunne gjøre opp sine krav.

Advokat Per Danielsen avviser at hans advokatfirma har brutt god inkassoskikk og understreker at heftelsene ble slettet i oktober. Les hele hans svar lenger ned i saken.

- Slett pant ved oppgjør

Advokat Kåre I. Moljord leder advokatenes egen klageordning Disiplinærutvalget. Han sier på generelt grunnlag at kreditor i prinsippet plikter å slette panteheftelser når pengekravet, eller utlegget som det formelt heter, er gjort opp.

- Avkallet må ut fra en aktsomhetsplikt gis tidligst mulig for å unngå at debitor påføres tap eller skade. En samarbeidsvillig og aktsom kreditor plikter selv å ta aktive skritt for å frafalle/slette utlegget, og ikke overlate dette til debitor eller namsmyndighetene, fortsetter Moljord.

Kolnes påstår at panteheftelsene ikke ble slettet, fordi Advokatfirmaet Danielsen & Co ville ha dekket kostnader med å drive inn pengekravet. Kolnes viser til at hans ene kompanjong fikk tilsendt en tilleggsfaktura fra advokatfirmaet. De to andre, inkludert Kolnes, fikk ikke tilsendt fakturaen.

«Dere må selvsagt først betale saksomkostningene forbundet med inndrivingen fordi dere har påført oss masse utgifter ved unødig trette ved å protestere hele veien og ikke betale slik dere hele tiden har pliktet å gjøre. Vi sletter når det er betalt», skrev Danielsen i en e-post til trioen i juni. Da hadde trioen purret på at panteheftelsene ble slettet.

Tilleggsfaktura

Kostnadene Danielsen siktet til var på 38.500 kroner, som betaling for tid brukt til mail- og postkorrespondanse Advokatfirmaet Danielsen & Co hadde hatt i nyere tid.

Moljord sier på generelt grunnlag at det er regler for når kreditor kan kreve saks- og inndrivelseskostnader i inkassosaker. Han viser til at advokater må gå til domstolen/namsmyndighetene for å få godkjent både pengekrav og tilleggskostnader.

- «Gamle» fullt ut innfridde pantesikkerheter kan ikke brukes til å tvangsinndrive «nye» pengekrav uten hjemmel. Det innebærer at nye/andre pengekrav, først må godkjennes i domstolene/namsmyndighetene før de er gyldige og kan tvangsinndrives, sier han.

- Ordinær inkassovirksomhet

Namsmannen, som har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav, konkluderte i juli med at tilleggsfakturaen ikke var kostnader som Kolnes' kompanjong pliktet å betale. Derfor besluttet namsmannen at panteheftelsene skulle oppheves mot ham. Det ble gjort i august.

Det var en ansatt i Advokatfirmaet Danielsen & co som håndterte inkassosaken. Danielsen avviser at advokatfirmaets medarbeider har gjort noe galt i saken.

- Skyldnerne nektet å betale, og ble dømt til å betale først i tingretten i 2016, deretter i lagmannsretten i 2017, og senest i Høyesterett i 2018. Vi har krevd inn gjelden i ordinær inkassosak, og fremsatte krav på sakskostnader fordi skyldnerne strittet imot og lagde masse ekstra arbeide, sier han.

I alle tre rettsinstanser fikk advokatfirmaet medhold i sine krav til sakskostnader. Danielsen kommenterer mailen han sendte trioen på følgende måte:

- Det var en generell opplysning til skyldnerne. Detaljene kjente ikke jeg på tidspunktet jeg skrev, men visste vi hadde fremsatt krav som vi senere fikk delvis dekning av.

- Uenig med namsmannen

Danielsen er uenig med namsmannen i at det ikke skulle vært tilkjent mer omkostninger. Men han understreker at det er namsmannen som bestemmer, og at utfallet ikke kunne spås på forhånd. Han avviser at det kan være opptrådt i strid med god inkassoskikk.

- Steinar Kolnes viser bare at han ikke kan reglene. Han har vist seg som kranglete og har ikke betalt noe selv, så vidt vi vet. Vi har hverken fått eller krevd noe av ham, som bare har kjeftet og smelt, og forsøker å lage bråk i media, hvilket Nettavisen har gått på, fortsetter Danielsen.

Danielsen hevder også at Kolnes skal ha havnet i konflikt med politiet. Det avviser Kolnes, men forteller at han har sagt til politiet at han ville ta pant i bilen til Danielsen, til panteheftelsene ble slettet.

- Helt normal prosedyre

I hhv. august og september sendte namsmannen brev til Advokatfirmaet Danielsen & Co om at panteheftelsene ville bli slettet for Kolnes og den siste kompanjongen.

Danielsen sier at utlegget ble opphevet i september, men at det ikke fjernes før klagefristen går ut. I begynnelsen av oktober opplyste Danielsen til Nettavisen at «for å påskynde prosessen har vi sendt slettemelding for begge til namsmannen».

- Hva er bakgrunnen for at ditt firma ikke slettet panteheftelsene i juni da kravet ble betalt?

- Vi forholdt oss til de frister vi fikk av namsmannen. Du må se forskjellen på pantesikring og betaling. Vi må jo ha mottatt betalingen før pant kan slettes, sier Danielsen.

I denne inkassosaken ble saken håndtert av en medarbeider i advokatfirmaet. Danielsen gir følgende kommentarer på den ansattes vegne:

- Det er standard praksis for alle i Norge å kreve sakskostnader i saker hvor man har anledning til det, og vi fikk også noe dekning. Vedkommende har ikke gjort noe kritikkverdig, mener Danielsen.

Danielsen mener at advokat Moljord har rett i det han sier, men at de generelle uttalelsene hans ikke har betydning for Kolnes' sak.

Utover å si at de støtter seg til Kolnes` uttalelser, ønsker ikke hans to kompanjonger å kommentere saken.

Nettavisen er eid av Amedia, som tidligere har blitt saksøkt av en av Per Danielsens klienter for ærekrenkelser.