Gå til sidens hovedinnhold

Ekspert advarer Norge om inkassobølge

Antall inkassosaker har gått ned under koronavirusets, men ikke la deg lure: Det verste ligger foran oss.

Kreditthåndteringsselskapet Lindorff hadde fredag et digitalt presseseminar, der gjeldsøkonom Morten Trasti ga en oppdatering på utviklingen i gjeld og mislighold basert på Lindorffs nyeste data.

Og Trasti sa på seminaret at antall inkassosaker falt i april var ned med nesten 10 prosent i april sammenliknet med tilsvarende måned i fjor. April var den første hele måneden der nedstengningen av det norske samfunnet fikk full effekt.

Les også: Inkassoselskap med klekkelig bonus til alle ansatte

Pass på høsten og vinteren

- Antall inkassosaker faktisk har falt, men vi tror at dette vil endre seg ganske kraftig i takt med at månedene går. Effektene vil bli sterkest utover høsten og vinteren. Og denne gangen tyder det meste på at det vil bli en ganske kraftig økning enn det vi så under finanskrisen, sa Trasti.

Det er nemlig klare forsinkelser fra problemer i en økonomi oppstår til dette slår ut i mislighold og inkasso. Etter finanskrisen for drøye ti år siden toppet inkassosakene seg elleve måneder etter at krisen startet.

Les også: Norge på verdenstoppen i gjeld - skulle bare mangle

- Vi venter at noe tilsvarende vil skje denne gangen, sa Trasti, som altså advarer mot en verre utvikling enn i 2009 og 2010.

- Bakgrunnen for det er at fallet i produksjonen og økningen i arbeidsledigheten er mye høyere nå, og at gjelden er høyere, advarte gjeldsøkonomen.

I snitt tar det ca. 45 dager fra en faktura forfaller til en inkassosak opprettes hos Lindorff. I enkelte fylker går det 100 dager før de sender inn misliholdte krav, slik at det kan ta alt fra 55 til 270 dager før det blir en inkassosak. Derfor er det stor grunn til å tro at det verste ligger foran oss.

Forsiktige

- Offentlig sektor har vært veldig forsiktige med å sende over nye saker. Vi ser også tendenser til at varehandelen sender over færre saker. Det kan ses i sammenheng med den svake etterspørselen etter mange varer, sa Trasti.

Og selv om det er færre som misligholder, øker det misligholdte beløpet.

- Utestående inkassosaldo økte noe både i mars og april. Det betyr at gjennomsnittlig utestående beløp fortsetter å øke hos oss, som egentlig er en del av den langsiktige trenden, fortalte Trasti.

- Man har mer usikret kreditt når man først kommer til inkasso.

Det gjennomsnittlige utestående inkassobeløpet i Lindorff har nesten doblet seg fra ca. 10.000 kroner i 2014 til om lag 20.000 kroner i vår (se grafen under). Fallhøyden nå er derfor større for skyldnerne enn det var for noen år siden.

Tre risikofaktorer

Lindorff ser spesielt tre risikofaktorer fremover. Den ene er at gjeldsnivået til husholdningene nå er mye høyere enn for ti år siden, etter finanskrisen. Her skiller vi oss ut fra andre land, som har bygget ned gjelden.

Frem til koronasituasjonen, var det en solid vekst i usikret kreditt. Det uheldige er at etter nedstengninget, er det vanskeligere å bli tak i kreditt for de som trenger det.

- Risikofaktor nummer tre er at de som ha lavest inntekt, er hardest rammet av smittverntiltakene. På den ene siden høye nok inntekter til å få kreditt, men på den annen side såpass lave at det er små marginer og lite til som skal skje på inntekts- og utgiftssiden før det går til inkasso, sa Trasti.

Tankevekkende nok er de de med de laveste inntektene som også før den størst nedgangen i inntektene fremover.

I tillegg er arbeidsledigheten på et historisk høyt nivå.

Ikke forbigående

- Og selv om ledigheten er gått noe ned, er det på langt nær nok til at dette er et forbigående fenomen. Betalt arbeid er den desidert største inntektskilden til husholdningen, og nå inntektene faller, er det nærliggende å tro at misligholdet vil øke, sa gjeldsøkonomen.

I bransjer som reiseliv og transport nesten en av fire ledige, samtidig som lønnsnivået i disse bransjene er lavere enn gjennomsnittet. Det gjør dem ekstra utsatt for mislighold.

- De som allerede har små marginer, har fått enda mindre marginer. Det som bidrar litt i positiv retning, er at renten nå er satt ned til null. Men for de som har mye usikret kreditt, er det begrenset hvor mye gjennomslag renten får på den typen kreditt, sa Trasti.

Det positive er at det er en nedgang i antall inkassosaker blant de yngste under 30 år, men det er en trend Trasti ikke nødvendigvis tror vil vare. Og den langsiktige trenden om størst vekst i antall inkassosaker for de over 60 år, fortsatte i april.

Kommentarer til denne saken