– Førsteinntrykket etter morgenens nyhet var ikke at det kom som en kjempestor overraskelse, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Nettavisen.

Han sier Flyr står i den mest alvorlige situasjonen de har vært i nå.

– Det kan bety kroken på døra, og fly satt på bakken.

Mandag morgen meldte flyselskapet Flyr at deres kriseplan har gått i vasken. Styret i Flyr skrev i børsmeldingen at de vil fortsette arbeidet med å utforske løsninger for selskapet, inkludert å undersøke om det er mulige alternativer for å sikre fortsatt drift, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon når det er hensiktsmessig.

– De sier de jobber med alternativer, men garanterer ingenting. Jeg tror de må komme med en avklaring relativt raskt, sier Elnæs.

Ting skjer fort

– Har Flyr, realistisk sett, fly i lufta i neste uke?

– Det er vanskelig å gi et godt svar. Av erfaring når flyselskapene har store finansielle problemer, skjer ting fort.

Elnæs sier det er mange forpliktelser for et flyselskap. De skal kjøpe drivstoff, det er avgifter og mange faktorer som gjør at det koster mye å fly.

– Og styret må ta ansvar for om det er grunnlag for videre drift. Jeg kan ikke sette en dato, men jeg har tidligere sagt at de er avhengige av at kunder har tiltro til at selskapet kan operere videre.

Dersom kunder ikke har tiltro til at flyet går, sier han at de heller vil booke hos andre aktører.

– De må komme med alternativer veldig raskt på om de har en mulighet, eller om flyene blir satt på bakken.

– Jeg skal ikke være helt avskjærende, men jeg heller mot at det ser veldig skummelt ut for Flyr, de kan bli satt på bakken.

Får ikke pengene rett på konto

Mange tror at Flyr får pengene rett på konto når man kjøper en flybillett til for eksempel sommerferien. Slik er det imidlertid ikke.

Det er nemlig noe som heter holdbacks. Dette er noe kredittkortselskapene implementerer hos selskaper som er i finansiell turbulens. Det betyr at kredittkortselskapene holder igjen pengene til avreise nærmer seg før pengene betales ut til flyselskapet.

– Det er i tilfelle Flyr blir satt på bakken, for da er det kredittkortselskapene som må betale tilbake. Nå flyselskaper er i finansiell turbulens så settes slike sikkerhetsmekanismer inn.

Også hos Norwegian er det holdbacks, men i en lavere prosentgrad, forklarer Elnæs. Likevel er det til hodebry for Flyr.

Hjelper ikke på likviditeten

– Uansett hvor mange billetter de selger, ser der ikke noe til pengene før reisen er gjennomført. Det hjelper ikke på likviditeten at de selger billetter nå for sommerferien. Det stresser Flyr enda mer.

– De får ikke nok penger på bok.

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr sa i november til Nettavisen at pengene kommer fra kredittkortselskapene etter at reisen er gjennomført.

– Vi får pengene fra kredittkortselskapet først etter at flyreisen er gjennomført. Det betyr at alle som har betalt med kredittkort vil få pengene tilbake direkte fra kredittkortselskapene dersom reisen blir kansellert. Det er trygt å bestille reiser hos oss.

Usannsynlig med en «hvit ridder»

I november 2022 lanserte Flyr en redningsplan som var basert på en del forutsetninger. 250 millioner kroner ble hentet i en såkalt rettet emisjon, altså at utvalgte investorer kunne få Flyr-aksjer til en billigere penge.

– Det var også en mulighet investorene fikk, som gjorde at de hadde en rett men ikke plikt til å være med på ytterligere en emisjon i januar. Da ville de også hente 250 millioner kroner. Dette forutsatte imidlertid at kursen skulle ligge på ett øre, det har den ikke gjort. Det er ikke noe finansielt regnestykke som går opp.

Flyr har også hatt tre finansaktører til å jobbe i markedet for å hente inn 330 millioner kroner.

– Det betyr kanskje at de har fått inn litt, men lagt fra nok.

Elnæs mener det er et signal på at kapitalmarkedet ikke ønsker å gå inn med store investeringer i Flyr.

– Det beste hadde vært om man fikk én solid eier med betydelig kapital, som Norwegian fikk gjennom John Fredriksen. Det kunne vært en god grunnmur for Flyrs videre drift, men det synes ikke å være tilfellet her.

Han sier det fører til at flyselskapet havner i en likviditetsskvis, som legger selskapets kontantbeholdning under press.

– Det er veldig alvorlig for et flyselskap. Er det en bransje som er kapitaldrivende, er det flybransjen.

Tror ikke på utenlandske aktører

– Hvilke alternativer har selskapet igjen?

– De kapitalaktørene som har jobbet med saken er de største i Norge. De har ikke klart å hente kapital, og de vet hvem som har det.

– Så det at det skal dukke opp en hvit ridder og redde selskapet, selv til en attraktiv prising, syns jeg er veldig langt unna, dessverre.

Han innrømmer at han ikke er så positiv til Flyrs situasjon nå.

– Tror du noen andre aktører nå syns det er aktuelt å ta over Flyr, eller har det gått for langt?

– Nei, om det hadde vært en utenlandsk aktør hadde de gjort det tidligere. Nå er situasjonen veldig uavklart, og Norwegian har vært tydelige på at de ikke er interessert i å overta Flyr.

– Jeg ser ikke for meg noen annen som skulle gjort det.

Pris som våpen

På spørsmål om hva som er hovedgrunnen til at Flyr befinner seg i den krisen de gjør nå, svarer Elnæs at de ville konkurrere mot de største.

– De ville plukke opp hansken og konkurrere mot de store, det har de ikke fått til. De har brukt prising som våpen, og selv med lave priser, har de ikke fått til det.

Han sier videre at selskapet har tapt store summer på liten drift.

– Selv om man har hatt gode leasingavtaler og har brukt pris som virkemiddel i konkurransen har man ikke klart å få en posisjon ei det norske innenriksmarkedet.

Elnæs mener også de har gjort en del strategiske feilgrep, slik som hvordan de har planlagt rutene, hvor ofte flyene går, og ikke minst når på døgnet avgangene er.

For dårlig rutenett

– Når de skal slå seg inn i Norge, er de avhengige av gode landings- og avreisetider hos Gardermoen, men de er ikke tilgjengelige. De bruker SAS og Norwegian, og da må Flyr fly når det er ledig kapasitet.

Det mener han har gjort at de ikke har fått det beste rutenettet.

Det har også vært rekordhøye drivstoffpriser.

– Det har vært en utfordring for Flyr og selskaper som har begrenset med likviditet. I tillegg skal de trene opp mannskap og ekspandere, disse tingene har store oppstartskostnader.

Flyr har siden oppstarten hentet over én milliard kroner i markedet.

– Det er høyt beløp for selskap av den størrelsen som Flyr er, sier Elnæs.