Gå til sidens hovedinnhold

Ekspert slakter Coop: - Helt utrolig at det går an

Coop styres stikk i strid med reglene for eierstyring, mener ekspert.

Coop Norge har fått massiv kritikk denne våren. Særlig har representanter for de 1,9 millioner medlemmene reagert på at de som eiere ikke er representert i det sentrale styret i Coop. Kritikerne mener dette har ført til en usunn maktkonsentrasjon.

Mandag kunne Nettavisen avdekke at Coop Norge-styret vedtar økonomiske overføringer som er spesielt gunstige for de aller største samvirkelagene - sju av disse er representert i styret ved daglig leder.

- Det blir bukk og havresekk, påpekte Audun Klev, en tidligere samvirkelagsdirektør.

Les også: Coop varsler gransking av påstander om trusler og trakassering

- Maten blir dyrere

At Coop-styret ikke har medlemsrepresentanter vekker reaksjoner.

- Det er veldig i strid med god eierstyring. Eierne er også kundene. De taper indirekte på dette ved at maten blir dyrere, sier Siv Staubo, ekspert på styresammensetning og dosent ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Staubo påpeker at styresammensetningen rimer dårlig med prinsippene som er lagt av Norsk utvalg for eierstyring (Nues), som blant annet sier at det ikke skal sitte ledende ansatte i styret.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Mange Coop-medlemmer har reagert negativt etter medieoppslagene denne våren. Facebook-gruppen «Vi som ønsker et medlemsstyrt Coop» har mer enn doblet antall medlemmer.

En kilde med lederposisjon i Coop er svært kritisk.

- Det er helt katastrofe at det ikke er noen eksterne i styret, sier denne Coop-lederen, som mener at styremodellen hemmer både innovasjon og nødvendige økonomiske tiltak.

Les også: Finn Pedersen stilte kritiske spørsmål i Coop-møte - ble kastet ut fordi han var «for gammel»

Eierne forsvant fra styret

Coops endring i styresammensetning kom i 2017. Et eierstyringsutvalg tok til orde for at styrerepresentanter skulle være daglige ledere eller ha tilsvarende kompetanse for å sitte i styret i Coop Norge. Endringen ble gjennomført i forbindelse med en fusjon mellom Coop Norge og Coop Handel Norge.

Frem til 2017 besto styret i Coop Norge av:

 • Tre medlemsrepresentanter, inkludert styreleder og nestleder i styret, som skulle representere eierne, de 1,9 millioner Coop-medlemmene.
 • Tre ansatterepresentanter
 • To av direktørene i Coops samvirkelag.

I dag består styret i Coop Norge av:

 • Sju direktører i Coops samvirkelag, inkludert Tore Tjomsland, som er sjef for Coop Øst og styreleder.
 • Fire ansatt-representanter fra Coop Norge.
 • Coop-medlemmenes representanter er altså ikke lenger representert i styret.
 • De største samvirkelagene har rent flertall.

Les også: Fikk topp-lønn etter omstridt Coop-fusjon: - Han krevde lønnshopp for å si ja

- Skal ikke være ledende ansatte

Norsk utvalg for eierstyring (Nues) skriver blant annet dette i sine retningslinjer for styresammensetning:

 • Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.
 • Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
 • Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
 • Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret.

Styremedlemmene i Coop Norge SA er ikke ledende ansatte i Coop Norge, men siden dette er fellesorganisasjonen for samvirkelagene, er virksomhetene tett sammenvevd.

Les også: Coop-granskning: – Det er åpenbart at han ikke kan være med på dette

- Helt utrolig at det går an

Styre-ekspert Siv Staubo påpeker at alle styremedlemmer i konkurrerende virksomheter i dagligvarebransjen kommer fra selskaper som forplikter seg til å følge prinsippene for god eierstyring.

Staubo er også forbauset over styrehonorarene i Coop.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Som Nettavisen har vist tidligere, har styreleder i Coop Midt-Norge, Lisbeth Bull Husby, tjent flere millioner kroner på å være ikke-arbeidende styreleder:

- Det er nesten helt utrolig at det går an, sier Staubo.

Usikkert om medlemmene blir spurt

I juni bestemte styret i Coop Norge seg for å evaluere styremodellen.

- Når det nå stilles kritiske spørsmål til om styringsmodellen av Coop Norge ivaretar medlemsdemokratiet og samhandlingen med samvirkelagene på en god nok måte, så må vi ta dette på alvor, det gjør styret, skrev Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge, og daglig leder for Coop Øst, i en epost til Nettavisen.

– Styret har derfor besluttet å sette ned et utvalg for å evaluere eierstyringsmodellen, strukturen i den, hvordan den har fungert i praksis, utrede forbedringer og se på nye muligheter.

Tjomsland uttalte dette om hvem som skal være med på dette arbeidet:

– Utvalget vil bli bredt sammensatt med representanter fra store, mellomstore og små samvirkelag. Styret vil være representert, men i beskjeden grad. Det skal gjøres et grundig arbeid som vil ta tid, styrets innstilling basert på evalueringen vil bli forelagt Årsmøtet.

Noen uker etter at det ble bestemt, spurte Nettavisen Tjomsland om det skal sitte Coop-medlemmer i utvalget, siden kritikken mot styremodellen særlig har kommet fra eiersiden.

- Det er ikke noe nytt i saken utover det jeg er referert på i artikkelen. Det skal arbeides videre med saken etter ferien, sammensetning og mandat, sier Tjomsland nå.

Åtte menn og tre kvinner

Jan Ivar Osen, tidligere direktør i Coop Sør-Helgeland, mener samvirkelags-direktørenes innflytelse kan sikres på andre måter enn at de dominerer styret i Coop Norge:

– Har man behov for det, de kan jo utnevnte et forretningsutvalg, som kan diskutere større strategisk saker. Når det gjelder styret, bør det være mulig å finne nok av kvalifiserte personer, av begge kjønn, blant Coops 1,9 millioner medlemmer, sier Osen.

Han viser da til at styret i Coop i dag består av åtte menn og bare tre kvinner.