Eiendom Norge er ute med sin årlige prognose for boligprisene i Norge. Og det er ingen lystelig lesning for de som skal kjøpe sin første bolig neste år, spesielt ikke for førstegangskjøperne i hovedstaden.

For landet som helhet er spådommen en oppgang i boligprisene på 7,5 prosent. Det er omtrent den veksttakten det ligger an til i 2020. Men for Oslo spår Eiendom Norge en oppgang på hele 9,5 prosent. Hvis den prognosen slår til, betyr det en prisoppgang i hovedstaden på hele 20 prosent for årene 2020 og 2021.

- Lave renter i kombinasjon og særlig lav boligbygging i Oslo gjør at vi forventer en sterk oppgang i boligprisene her i 2021, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding tirsdag.

Les også: Oslo-prisene eksploderer: Frode hadde kun råd til ett soverom i leiligheten til han og sønnen

Bygger for lite

Nettavisen har en rekke ganger omtalt den lave reguleringstakten av nye boliger i Oslo, altså hva politikerne godkjenner av nye prosjekter. Det er anslått at årlig boligbehov i Oslo ligger på rundt 4500 nye boliger, men den reelle godkjenningen de seneste årene har ligget langt lavere enn det.

Boligtopper mener Oslo-politikerne ikke har forstått alvoret. Den sterke veksten i boligprisene i Oslo er egentlig beretningen om en varslet katastrofe hvis vi ser det fra førstegangskjøpernes side.

Lenge før nullrente og koronapandemi advarte Baard Schumann mot det som var i ferd med å skje i hovedstaden. Men det er vanskelig å spå om prisutviklingen i boligmarkedet.

- Ingen har truffet med sine prognoser for boligmarkedet i 2020, noe som skyldes at null-rentebeslutningen fra Norges Bank den 7. mai var umulig å forutsi, sier Lauridsen.

Les også: Fersk undersøkelse: Tre av ti frykter boligkrakk

Snudde

Nettavisen skrev allerede i juni hvordan DNB Markets snudde i sine spådommer, etter å ha blitt overrasket over de sterke maitallene i boligmarkedet.

Lauridsen sier at den samme bommen til prognosemakerne gjelder tiltakene mot koronapandemien. Disse tiltakene ga først et kraftig fall i omsetning og priser i mars og april. Men da Norges Bank 7. mai satte styringsrenten ned til historisk lave null prosent, ga det en bred og sterk oppgang i boligprisene og aktiviteten i hele landet.

- Renten har vært den sentrale driveren i boligmarkedet i 2020 og vil også være det i 2021. Øvrig drivere i boligmarkedet gjennom boligbygging, befolkningsvekst og utlånsregulering er nøytrale, sier Lauridsen.

Renten er omtalt som atomknappen i boligmarkedet. Et usikkerhetsmoment er om Norges Bank vil heve renten tidligere, som de nylig varslet, og sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank spår en enda kraftigere oppgang.

Tar tid

Eiendom Norge mener Norges Bank bør vurdere å sette opp renten tidligere. En for sterk boligprisutvikling er ikke sunt for økonomien.

- Det er sannsynlig at styringsrenten kan bli satt opp allerede mot slutten av 2021. Spørsmålet er om dette er nok for å dempe boligmarkedet i 2021. Av erfaring vet vi det kan ta litt tid før renteheving slår inn i markedet, sier Lauridsen.

Men slik det ligger an nå, spår Eiendom Norge en rekordsterk oppgang i boligprisene i første halvår 2020. Så går det mot en mer moderat prisutvikling utover høsten, men veksten blir langt fra jevnt fordelt utover landet.

Les også: Solgte ulovlig leilighet: - Helt uproblematisk, mente megler

- En utfordring er at fordelingen av befolkningsveksten er ikke proporsjonal over landet, og at mye av veksten kommer på det sentrale Østlandet, hvor boligbyggingen dessverre har vært for lav over tid.

- Lavere igangsetting de siste årene i Oslo vil gi færre ferdigstilte nye boliger i 2021 enn årene før. Samtidig er det stor byggeaktivitet i gamle Akershus, og boligmarkedet i Oslo og gamle Akershus må sees i sammenheng. Kombinasjonen av lav rente og lav bygging gir enda høyere boligpriser i Oslo, sier Lauridsen.

Oslo topper

Når det gjelder storbyene, ventes Oslo å få den klart sterkeste prisveksten neste år. Prognosen for de andre storbyene fra januar og ut desember 2021 er:

  • Bergen: Oppgang på 6 prosent
  • Trondheim: Oppgang på 5 prosent
  • Stavanger: Oppgang på 4,5 prosent

I Bergen har mange år med stor boligproduksjon ifølge Eiendom Norge bidratt til et stort tilbud av boliger. Men boligproduksjonen er på vei ned, mens folkeveksten har tatt seg noe opp igjen.

I Trondheim er det blitt bygget mange boliger de seneste årene, men byggetakten har nå krøpet kraftig nedover siden sommeren 2020. Dessuten har veksten i folketallet og husholdningene sunket og stabilisert seg.

Helt på bunn

Stavanger har den klart laveste veksten i boligprisene de seneste ti årene blant storbyene, beskjedne 10 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Det er under halvparten av den generelle prisstigningen i Norge i perioden.

Lauridsen påpeker at boligproduksjonen i Stavanger har holdt seg oppe etter oljeprisfallet, selv om det har vært en kraftig nedgang i folkeveksten. Men nå har befolkningsveksten tatt seg opp, samtidig som tilbudet av bruktboliger er gått markant ned.

- Nullrenten i kombinasjon med lavere bygging, folke- og husholdningsvekst gjør at vi nå tror på oppgang i prisene i 2021, sier Eiendom Norge-direktøren.