– Sammen med fallet i boligprisene, som har vært større enn ventet, kan det virke som at renteøkningene nå begynner å bite på økonomien. Vi tror derfor Norges Bank vil holde seg til planen om å øke renten med nye 25 basispunkter på rentemøtet 15. desember, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Nettavisen.

Han sier videre at hans bank har endret sine forventninger. Danske Bank står på at rentetoppen nås på 2,75 prosent, og at det ikke blir noen renteøkninger neste år.

Han får støtte av sjeføkonom-kollega Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank:

– Jeg tror at Norges Bank setter opp renten til 2,75 prosent på torsdag, i tråd med signalene på forrige rentemøte. Dette vil være som ventet. Det er større spenning knyttet til Norges Banks rentebane og vurderinger om de økonomiske utsiktene, herunder inflasjon og lønnsvekst.

Tror på rentetopp i januar

Knudsen tror også vi nærmer oss rentetoppen, men i motsetning til Jullum tror han rentetoppen nås i januar.

– I store deler av høsten har markedet priset inn høyere rente enn Norges Banks rentebane. Norske renter har imidlertid avtatt såpass mye den siste tiden at markedet nå priser inn at rentetoppen blir 2,75 prosent.

Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Det er altså prognosen for den fremtidige utviklingen i styringsrenten.

På sin side tror Knudsen at det er gode grunner til at Norges Bank kommer til å holde rentebanen omtrent uendret fra sist.

– Noen forhold trekker ned. Andre opp. Vi venter dermed at rentetoppen blir 3 prosent og at den nås i januar.

Han sier videre at flere faktorer som vekst og renter internasjonalt trekker ned rentebanen. På den andre siden har inflasjonen i Norge vært høyere enn Norges Banks anslag.

– Norges Bank vil trolig oppjustere inflasjonsanslaget for 2022 og trolig også litt for 2023. Sistnevnte vil også bidra til at Norges Bank øker lønnsveksten noe. Disse forholdene løfter rentebanen, avslutter han.

Høyeste nivå siden 2009

I starten av november satte Norges Bank opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent. Det er det nåværende rentenivået, og det høyeste nivået siden 2009..

Styringsrenten er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Dette var den sjette renteøkningen siden september i fjor.

Det er imidlertid ikke slik at alle låntakere har merket de mange renteøkningene på lommeboka helt enda. Fra styringsrenten heves, må bankene melde om at deres renter på for eksempel boliglån også heves, før kundene kan varsles.

Når kundene har mottatt informasjon, tar det vanligvis seks uker til rentehevingen trer i kraft.