Lavere strømpriser kan du se langt etter med det første. I 2024 kan de ha steget med 12 prosent. Elbiler blir dyrere med økte råvarepriser og dyrere batterier. Generelt vil energiprisene stige, men mot slutten av tiåret er det risiko for overkapasitet i olje- og gassektoren.

Det er noen av konklusjonene i en fersk DNV-analyse om hvordan Ukraina-krigen påvirker Europas energiomstilling.

Raskere mot grønt skifte

Konklusjonen fra de norske ekspertene er imidlertid krigen ikke behøver å forsinke det grønne skiftet. Tvert imot mener DNV at energiomstillingen i Europa øker i hastighet når kontinentet avstår fra russisk gass.

DNV tror europeiske ledere vil klare å håndtere krisen og at resultatet også kan bli økt energisikkerhet og reduserte utslipp.

Les også: Skrekkpriser minst ut året: - Da å vi øke nettleia

Måtte lage nye prognoser

Russlands invasjon av Ukraina har skapt nye forutsetninger for energiomstillingen, og DNV har derfor måttet oppdatere sine prognoser i forhold til hva de presenterte i rapporten «Pathway to Net Zero Emissions» i november i fjor.

«I 2024 vil 34 prosent av Europas energiforbruk komme fra ikke-fossile drivstoffer, dette er to prosentpoeng høyere enn hva prognosene viste i fjor. Tilsvarende vil det samlede forbruket av gass være 9 prosent lavere enn hva prognosene viste før invasjonen. Ny kapasitet kommer i høy grad fra solenergi, som vil vokse 20 prosent mer enn tidligere antatt innen 2026. Den utsatte nedstengingen av noen av Europas kjernekraftverk bidrar ytterligere til reduserte utslipp», heter det blant annet i den nye analysen.

- Dyrt og krevende

- Det blir dyrt og krevende, men vårt viktigste funn er at Europa vil klare å manøvrere Ukraina-krisen slik at energiomstillingen øker takten, sier forskningsleder Sverre Alvik i DNV til Dagens Næringsliv.

- Europas ledere klarer å håndtere to kriser samtidig. Som under pandemien opprettholdes energiomstillingen i regionen. Resultatet er økt energisikkerhet, samtidig som utslippene reduseres, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, ifølge en pressemelding.

Dette er hovedpunktene i DNVs oppdaterte analyse:

  • Europa avkarboniseres raskere. Forbruket av gass blir 9 prosent lavere enn tidligere antatt i 2024.
  • De europeiske utslippene av klimagasser blir 580 millioner tonn (dvs. 2,3 prosent) lavere i perioden 2022–2030 sammenlignet med et scenario uten invasjonen.
  • Europa vil selv produsere 12 prosent mer gass innen 2030 sammenlignet med tidligere scenarier.
  • Russlands gass-eksport faller. Det asiatiske markedet vil ikke kompensere fullt ut for synkende etterspørsel i Europa.
  • Strømprisene holder seg høye i lang tid. Også batteriprisene stiger, som følge av energi- og råvareutfordringer globalt.