Regjeringen har satt ned et eiendomsmeglingsutvalg som har sett på eiendomsmeglingsloven. Utvalget kommer nå med sine anbefalinger til finansminister Jan Tore Sanner H).

Og her foreslår utvalget at en eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelig bud, det vil si bud med forbehold om at budet ikke formidles til andre budgivere. For å motvirke kupping, det vil si bud som gis direkte til selger, mener utvalget det må sterkere virkemidler til.

I første omgang må omfanget av kupping kartlegges, men et flertall mener det også må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig. De peker på mulige endringer i avhendingslova.

Les også: Joakim (32) solgte rekkehuset og tok inn på spektakulær hotellsuite permanent: – Helt surrealistisk

Mindre trygt

- Kupping kan gjøre andelen mindre trygg. Det kan hende at boligen ikke selges til det høyeste budet. I tillegg mener vi at hemmelige bud kan undergrave prosessen, sa utvalgsleder professor Espen R. Moen på en pressekonferanse fredag.

Utvalget vil også ha en minste akseptfrist på 30 minutter i budrunder.

Kupping ved budrunder er omstridt, fordi proffe aktører finter ut amatørene, ogmange ønsker en slutt på denne praksisen. I en opphetet budrunde der man overbyr hverandre, blir det fra tid til annen benyttet lukkede bud som er unntatt innsyn fra andre enn den som skal selge boligen.

I dag selges de fleste boliger gjennom budrunder med åpen, stigende budgivning. Utvalget mener det har mange fordeler sammenlignet med alternative salgsformer, men vil ikke lovfeste salgsformen.

- Jeg tror bildet dere har laget er noe mange vil kjenne seg igjen i. Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringer vi gjør som forbrukere. Det er derfor viktig at vi ar et godt lovverk som ivaretar kjøper og selger, kommenterte Sanner på pressekonferansen.

Les også: Sissel Kyrkjebø og mannen har lagt ut leiligheten på Finn

Tryggere handel

Han mener det i dagens boligmarked har manglet en avklaring om eiendomsmeglerens rolle.

- Med arbeidet utvalget har lagt frem, har vi et godt utgangspunkt for å gjøre eiendomshandel tryggere for forbrukeren. jeg merker meg at dere har konkrete forslag til å gjøre handel trygge for forbrukeren, sa finansministeren. han håper nå på et sterkt engasjement når forslagene nå sendes ut på høring.

Et annet forslag fra utvalget er at advokater ikke kan drive med eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling alene. Det må skje via et godkjent foretak.

Et flertall i utvalget foreslår å innføre flere konsesjonstyper for megling. Flertallet mener det bør stilles mindre omfattende krav til foretak som bare skal drive med næringsmegling eller utleiemegling enn øvrig eiendomsmegling.

Les også: Vilde (26) vil kjøpe hus i et boligmarked som koker: – Voldsomt trykk

Bred sammensetning

Eiendomsmeglingstvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det har hatt en bred sammensetning fra akademiske miljøer, eiendomsmeglingsbransjen forbrukere og tilsynsmyndigheter.

– Arbeidet har vært både engasjerende og utfordrende, og jeg føler meg trygg på at vi leverer et lovforslag som balanserer ulike hensyn på en god måte. Eiendomsmeglingsloven er først og fremst en lov for å beskytte forbrukeren, og forbrukerbeskyttelsen er fortsatt det fremtredende i utvalgets forslag og anbefalinger, sier Moen i en pressemelding.

I hovedsak mener utvalget at eiendomsmeglingsloven 2007 og senere endringer har fungert godt.

Les også: Nå snur pristrenden i hovedstaden: –⁠ Markedet lar seg ikke lure

Trenger ingen store endringer

Det er derfor ikke behov for store endringer i gjeldende lov. Utvalget mener det er viktig at sentrale bestemmelser videreføres, men reguleringen må være fremtidsrettet og fleksibel nok til å tilpasses endringer i markeder og teknologi.

Dagens lov om eiendomsmegling har vært i kraft i et drøyt tiår, uten at loven er vurdert nøye eller revidert. I disse årene har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen.

Utvalget fikk et bredt mandat, der de skulle gjennomgå erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift.