Statistikken over antall konkurser i de ulike næringer i Norge er bekymringsfull. De aller fleste næringer vises å være hardt rammet av finanskrisen, og ekspertene ser heller ingen lyspunkter i nærmeste fremtid.

LES OGSÅ: Konkursbølgen rammer alle bedrifter

Nedgangstid
Direktør og sjeføkonom ved Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Lars E. Haartveit, er ikke overrasket over tallene.

- Vi så en enorm oppgang i omsetning og oppstartede bedrifter fra 2003 til 2007, så jeg er ikke overrasket over nedgangstiden vi nå er inne i, sier Haartveit til Nettavisen.

- Mye av grunnen til dette mener jeg ligger i at varehandel ofte er nok så lett å starte opp. Mange kastet seg inn i markedet i oppgangstiden, og flere har ikke grunnlag til å slåss med de større konkurrentene når tidene blir trange, legger Haartveit til.

Stoppet opp
I sommer meldte flere bransjer om et nærmest oppstoppet marked, og de påfølgende månedene har utsiktene langt ifra endret seg til det bedre.

- Det vi har sett er at i en del bransjer har omsetningsveksten i varehandel og detaljhandel stoppet helt opp. Med en mindre eller nyoppstartet bedrift blir det her vanskelig å overleve, forklarer Haartveit.

Haartveit nevner kjeder som fører byggevarer, elektriske varer og klesbransjen som særdeles hardt utsatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Byggenæringen ligger blant de aller hardest rammede i krisen. I 2006 viser tall fra Ravninfo.no totalt 152 registrerte konkurser i bygg- og anleggsbransjen. Hittil i år har hele 553 bedrifter i samme bransje fått kroken på døren.

Kommunikasjonssjef i Byggenæringens Landsforbund, Veslemøy Nestvold synes situasjonen er bekymringsfull, men er heller ikke overrasket over resultatet.

- Vi har registrert den store økningen hittil i år og er bekymret for situasjonen, sier Nestvold til Nettavisen.

Mest bekymret er hun over de små bedriftenes sårbarhet i markedstørken, og om de flere som den kommende tiden vil stå uten arbeid.

LES OGSÅ: Nå sparkes nordmenn
LES OGSÅ: 42.000 arbeidsledige

- Så langt har ingen av våre større medlemsbedriftene endt opp med konkurs men jeg har hørt om produsenter som vurderer nedleggelse, og slik kan mange bli stående uten arbeid, sier Nestvold.

- Til nå har det nok mest gått ut over de mindre håndverksbedriftene som jobber på ett prosjekt av gangen og dermed merker ordretørken innen boligproduksjonen godt og er veldig sårbare for slike situasjoner vi nå står oppe i.

Juridisk pågang
Den økonomiske krisen bredte seg godt utover byggenæringen tidligere i år, og på flere byggeplasser stoppet aktiviteten rett og slett opp. Nestvold peker på den juridiske delen av sin kontorvirksomhet som den som har merket trøkket best.

- Vi merker større pågang hos våre advokater. Her er det spørsmål om permitteringer og regelverket rundt oppsigelser som er dominerende, forteller Nestvold.

- Renta ned
Løsningen til en lysere fremtid mener Haartveit utvilsomt ligger i endring av rentepolitikken.

- Nå trenger vi ro i pengemarkedet og en pengemarkedsrente som står i tråd med styringsrenten i Norges Bank. Etter dette må renten noe ned, sier Haartveit.

- Når etterspørselen forsvinner er det rentepolitikken og likviditeten i markedet som blir viktigst, forklarer Haartveit.

Følger spent med
Også Nestvold i BNL er spent på renteutviklingen og er takknemlig for de tiltak regjeringen allerede har satt i gang.

- Vi er glade for regjeringens utspill med å sette i gang både bygging av studentboliger og innen oppussing og ombygging av skoler og barnehager. Også låneordninger for offentlige bygg vil komme godt med, sier Nestvold.

Videre håper hun at kommunene vil få fortgang i byggesøknader slik at disse prosjektene kan komme i gang fort.

Se fullstendig oversikt over konkurser i de hardest rammede bransjene under.

KONKURSER, BYGG OG ANLEGG

Totalt hittil i år

553 konkursåpninger

Oktober hittil 2008

70 konkursåpninger

September 2008

70 konkursåpninger

August 2008

55 konkursåpninger

Totalt året 2007

295 konkursåpninger

Oktober 2007

32 konkursåpninger

September 2007

35 konkursåpninger

August 2007

25 konkursåpninger

Totalt året 2006

152 konkursåpninger

Oktober 2006

15 konkursåpninger

September 2006

10 konkursåpninger

August 2006

14 konkursåpninger

KONKURSER, HOTELL OG RESTAURANT VIRKSOMHET

Total hittil i år

183 konkursåpninger

Oktober 2008

24 konkursåpninger

September 2008

21 konkursåpninger

August 2008

19 konkursåpninger

Total året 2007

78 konkursåpninger

Oktober 2007

15 konkursåpninger

September 2007

6 konkursåpninger

August 2007

3 konkursåpninger

Total året 2006

30 konkursåpninger

Oktober 2006

5 konkursåpninger

September 2006

4 konkursåpninger

August 2006

4 konkursåpninger

KONKURSER EIENDOMSDRIFT, FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIEVIRKSOMHET

Total hittil i år

454 konkursåpninger

Oktober hittil 2008

46 konkursåpninger

September 2008

58 konkursåpninger

August 2008

41 konkursåpninger

Total året 2007

245 konkursåpninger

Oktober 2007

25 konkursåpninger

September 2007

24 konkursåpninger

August 2007

21 konkursåpninger

Total året 2006

108 konkursåpninger

Oktober 2006

12 konkursåpninger

September 2006

10 konkursåpninger

August 2006

10 konkursåpninger

KONKURSER VAREHANDEL, REPARASJON AV KJØRETØYER OG HUSHOLDNINGSAPPARATER

Total hittil i år

546 konkursåpninger

Oktober hittil 2008

68 konkursåpninger

September 2008

96 konkursåpninger

August 2008

38 konkursåpninger

Total året 2007

189 konkursåpninger

Oktober 2007

25 konkursåpninger

September 2007

22 konkursåpninger

August 2007

14 konkursåpninger

Total året 2006

137 konkursåpninger

Oktober 2006

17 konkursåpninger

September 2006

9 konkursåpninger

August 2006

13 konkursåpninger

KONKURSER INDUSTRINÆRINGEN

Total hittil i år

147 konkursåpninger

Oktober hittil 2008

15 konkursåpninger

September 2008

18 konkursåpninger

August 2008

19 konkursåpninger

Total året 2007

64 konkursåpninger

Oktober 2007

4 konkursåpninger

September 2007

9 konkursåpninger

August 2007

6 konkursåpninger

Total året 2006

30 konkursåpninger

Oktober 2006

2 konkursåpninger

September 2006

6 konkursåpninger

August 2006

3 konkursåpninger

KONKURSER TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

Total hittil i år

195 konkursåpninger

Oktober hittil 2008

16 konkursåpninger

September 2008

19 konkursåpninger

August 2008

22 konkursåpninger

Total året 2007

110 konkursåpninger

Oktober 2007

11 konkursåpninger

September 2007

12 konkursåpninger

August 2007

9 konkursåpninger

Total året 2006

56 konkursåpninger

Oktober 2006

4 konkursåpninger

September 2006

2 konkursåpninger

August 2006

4 konkursåpninger

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi