Fornebubanen har gått på en gigantisk milliardsprekk, og spiser opp alle pengene som ligger i den viktige samferdselspakken Oslopakke 3. Det er her prioriteringer av nye samfersdelsprosjekter ligger i Oslo og gamle Akershus.

Det er allerede kjent at veiprosjekter har måttet blitt skrinlagt på grunn av kjempeoverskridelsene. Det er ganske enkelt ikke penger igjen.

Veidrømmen knust etter 40 år: – Vi er forbanna

Kraftig økning i bompengene

Nå melder NRK at det er kommet til enighet om økning i bompengesatsene for å redde gigantprosjektet. Det blir økning i bomtakstene i to omganger fra 1. september i år, og 1. januar 2024.

- Veldig fornøyd, er den korte kommentaren fra fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes til Avisa Oslo.

Les også

Fornebubanen skulle koste 4,5 milliarder - nå kan prisen bli over 28 milliarder

Ifølge NRK blir hovedgrepet at det blir lik sats i både indre og ytre bompengering, og at spesielt elbiler vil få vesentlig høyere regning ved at elbilene alltid vil betale halv pris av bensinbiler.


Indre ring (i dag) Bygrensa og Osloringen (i dag) Fra 1. september 2022 Fra 1. januar 2024
Bensinbil utenom rush 18 kr 22 kr 28 kr 31 kr
Dieselbil utenom rush 20 kr 26 kr 32 kr 35 kr
Elbil utenom rush 5 kr 6 kr 14 kr 15,50 kr
Bensinbil i rush 22 kr 28 kr 34 kr 37 kr
Dieselbil i rush 24 kr 31 kr 37 kr 40 kr
Elbil i rush 9 kr 11 kr 17 kr 18,50 kr

Den klart største endringen blir det for elbilerutenfor rushtiden som får prisen tredoblet.

Snittprisen for bompasseringer økes med rundt 40 prosent fra 9,4 til 13,1 kroner, ifølge Avisa Oslo.

NAF: - Desperat

NAF reagerer kraftig på løsningen:

- Dette fremstår som en desperat handling fra politikere uten kontroll på kostnadene i prosjektene, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

- Fornebubanen er et grelt eksempel på problemet med norsk samferdselsbygging. Det tar for lang tid, planlegges for dårlig og bilistene må ta regningen, sier Handagard.

De krever nå at staten kommer på banen:

- NAF mener staten burde ta et mye større ansvar, og oppfordrer regjeringen til å oppfylle løftet fra Hurdalsplattformen om statlig dekning av 70 prosent av kostnadene til store utbygginger i byer. Økt statlig bidrag inn i bypakkene er nødvending også fordi regjeringen har lovet å kutte avgifter som rammer vanlige folk.

Regjeringen har vurdert enda høyere elbiltakster

Tidligere denne uken ble det kjent at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) åpnet for å øke elbiltakstene enda mer enn det som i dag er regelen.

– Jeg kommer til å be Statens vegvesen om å vurdere fordelene ved bruk av elbiler i byområdene, men det er ikke tatt noen beslutning enda, sa Nygård til Nettavisen.

Elbil-rabatten i bomstasjonene kan bli fjernet: – Blir krevende å nå målene

Elbiler betaler i dag maks 50 prosent av takstene som bensin- og dieselbiler gjør, etter tidligere vedtak i Stortinget.

– Vi skal nå nullvekstmålet framover og gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Med en utvikling der flere kjører bil på bekostning av kollektivreiser vil det bli krevende å nå Norges klima- og miljømål, og framkommeligheten og mobiliteten i byområdene vil bli svekket, påpeker samferdselsministeren.

Inntektene faller fordi folk velger miljøvennlig

Hovedårsaken til at Regjeringen vurderer dette er at bypakkene hadde behov for mer penger når stadig flere velger elbil.

Innen 2025 skal alle nye personbiler som selges i Norge være elbiler. Allerede nå er elbilene fullstendig dominerende. I første kvartal var hele 83 prosent av bilene som ble levert elbiler. Det betyr at stadig flere som kjører i bomringen får rabatt, og dermed faller inntektene.

Skal finansiere flere prosjekter

Bompengeøkningen skal finansiere prosjektene som anses som mest nødvendige i årene framover. Foruten Fornebubanen er dette nytt signalanlegg for T-banen, drift av kollektivtrafikk og å dekke inn etterslep av vedlikehold for trikk og T-bane. Det blir ikke penger til ny Majorstuen stasjon eller ny bilvei i Oslo.

Partene har forhandlet flere uker på overtid og skulle egentlig landet enighet før påske. Kostnadssprekken for Fornebubanen bidro til forsinket uenighet. Banen blir mer enn 4 milliarder kroner dyrere enn ventet.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen i Oslo er lite fornøyd med resultatet. Marit Kristine Vea er fraksjonsleder for Venstres miljø- o gsamferdselsutvalg for Venstre i Oslo:

- Dette er ikke en god nok avtale for miljøet. Høyre og Arbeiderpartiet sender en alt for stor del av den økte regningen for de store overskridelsene i Oslopakke 3 til elbilistene. Det blir ikke noe særlig dyrere å kjøre diesel- og bensinbiler, den svært forurensende tungtransporten skjermes i for stor grad og det blir ikke noe billigere å reise kollektivt. Det er rimelig at elbiltakstene økes noe, men problemet i denne avtalen er at bomtakstene økes mye mer for elbiler enn fossilbiler. Da lønner det seg plutselig ikke like mye å velge elbil fremfor en diesel- eller bensinbil. Byrådet svikter også løftet sitt om å redusere prisen på kollektivbilletter. Det er ikke god klimapolitikk, sier hun.