De siste månedene har enkelte amerikanske aksjer hatt en voldsom verdiøkning. Grupperinger på nettet har via sosiale nettverk som Reddit bidratt til at børsverdien av blant annet Gamestop er mangedoblet.

Gamestop, et videospillkjede som har hatt økonomiske problemer i mange år, hundredoblet aksjeverdien i kjølvannet av en koordinert aksjon fra brukere på nettstedet Redditt. Koordinerte kjøp av Gamestop-aksjen blant små hobbyinvestorer drev kursen i været. Det påførte store finansaktører milliardtap, siden de hadde satt penger på at aksjen skulle falle.

Les også: Elon Musk gjorde én endring: Da eksploderte bitcoin-kursen

Også andre aksjer har fått samme behandling, noe som har ført til full kaos på børsene.

- Dette har gått for langt. Vi har sett at en liten mafia tar tak i store og små aksjer. Dette er «the power of retail investors» - altså ikke-profesjonelle investorer som girer hverandre opp til å kjøpe aksjer. For eksempel har kinoselskapet AMC vokst 500 prosent på en uke, mens American Airlines går helt av hengslene, sier Sissener.

- Helt forferdelig

Aktiviteten har alvorlige konsekvenser, mener han:

- De dekker shortene sine og kommer seg unna. Det er hegdefond som har hatt det helt forferdelig på grunn av dette.

Han viser til hegdefond som har shortet Gamestop og andre aksjer, noe som betyr at de tjener penger når aksjen faller, men taper desto mer hvis aksjen stiger.

- Snakker vi om en ren effekt av gruppeaktivitet i sosiale medier?

- Hvis slike grupper organiserer seg for å handle aksjer i fellesskap er det alvorlig. Kommer man over 30 prosent er man pålagt en tilbudsplikt. Men hva er i denne sammenhengen en gruppe? Hvis alle agerer i samtale med hverandre, er det jo en konstellasjon.

Et selskaps markedsverdien er tradisjonelt et uttrykk for markedets forventning om fremtidig inntjening. Men kursene som er sett de siste månedene gir verdier uten nubbtjangs til stå i forhold til fremtidig inntjening, mener Sissener:

- Det er ingen tvil om at enkelte bloggere som sterkt påvirker kurser lager kvasianalyser som alle løper etter. De pusjer verdiene til aksjer som man ikke kan regne hjem.

Med tiden vil mange måtte betale prisen for dette, mener den erfarne forvalteren:

- Mange av disse selskapene blir aldri noen suksess. Noen blir sittende på toppen, men de komme til å falle utrolig mye når virkeligheten innhenter selskapene.

- David mot Goliat

- Vi har fått bekreftet at 2021 er året da sosiale medier for alvor har blitt en integrert del av å være i aksjemarkedet, med de mulighetene dette gir, med veldig mange mindre aktører. Det blir ekstremt mye penger i markedet av dette, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Han tror likevel det er grenser for hvor mye av markedet man kan drive koordinert aktivitet mot, slik man har sett med Gamestop.

- Men det er ikke uvanlig at selskaper har enorme reaksjoner innenfor korte tidsinterveall. Det spesielle her er at dette har fått mye medieoppmerksomhet, kampen mellom tradisjonelle hedgefond mot «Wall Street bets». Da blir det veldig offentlig, og diskusjonen har blitt større enn før.

Oppmerksomheten gjør at grupperingen vokser og tiltrekker seg stadig nye folk, poengterer investeringsøkonomen:

- Det er sikkert mange titalls millioner som er involvert i dette nå.

- Men aksjeverdiene blir totalt urealistiske?

- En aksje er jo verdt akkurat hva markedet betaler der og da. Dette dreier seg ikke om langsiktige verdier, og Gamestop var jo i praksis konk da dette startet. I stedet blir dette David mot Goliat-konflikt, småsparer mot hedgefond, av mer prinsipiell art. Så hiver flere seg på, og tiltrekker andre, og dermed oppstår en massesuggesjon.