Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ukesrapport har fått mange nye lesere det siste halvåret. Hver onsdag ettermiddag gjør NVE opp status for uka som gikk i kraftmarkedet.

Og denne uka har hatt helt ekstreme utslag. At juni måned skal skilte med prisrekorder på strøm forteller om en veldig spesiell situasjon.

Mandag morgen var markedsprisen på strøm i Sørvest-Norge oppe i 500 øre (FØR avgifter!) kilowattimen, mens Norge nord for Dovre måtte ut med drøyt tre øre. «Dette var i høylasttimer med lav sol- og vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet», skriver NVE i rapporten.

Trenden fortsetter denne uka. Fredag blir maksprisen i Nord-Norge 3 øre per kilowattime, mens sørlendingene må ut med 2,56 kr. På kvelden betaler sørlendingene 130 ganger mer for strømmen enn dem nordpå.

Og for Sør-Norge blir det verre til vinteren, parallelt med at forbruket flerdobles:

Vi må regne med snittpriser på 2,50 kroner per kilowattime til vinteren, anslår kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Det er en hel krone mer enn i vinteren vi har bak oss (mer om dette lenger ned).

Det er tørt og lite vann i Sør-Norge. Nordpå har det derimot smeltet veldig mye snø på grunn av varmt vær. Vannmagasinene fylles fort opp, og kraften må selges unna i høy fart - da faller prisene til et minimumsnivå.

Les også: Felles strøm-front mot regjeringen: – Jeg tror ikke det går greit

Skrur opp eksporten - gir kundene skyhøye priser

NVE opplyser at Sør-Norge i uka som gikk hadde netto-eksport av kraft i 162 av 168 timer. Samtidig har altså prisnivået, særlig prisområdet Sørlandet (NO2), vært rekordhøyt.

Men NVE, etaten som er statens byråkratiske verktøy for å håndheve regler i kraftmarkedet, er glassklar når sammenhengen mellom pris og eksport skal forklares:

«De høye prisene på kontinentet bidro til økt norsk vannkraftproduksjon og den nest høyeste nettoeksporten i én uke fra det sørlige Norge så langt i år.»


Med andre ord: høye priser på kontinentet setter fart på eksporten - uten at det påvirkes av at det er lite vann i vannmagasinene. Som Nettavisen omtalte tirsdag har situasjonen fått Statnett til slå på alarmen: de varsler at strømrasjonering kan komme dersom forholdene ikke bedres betraktelig.

NVE skriver videre:

«Det er fortsatt høye kraftpriser i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5). I Sørvest-Norge (NO2) var ukeprisen 222 øre/kWh, en økning på over 20 prosent fra uka før. I starten av uka fulgte kraftprisen i Sørvest-Norge med opp på nivå med prisene på kontinentet i flere timer.»

Prisene i Danmark og Tyskland lå på dette tidspunktet på over tre kroner kilowattimen.

Les også: Forbrukerrådet advarer: - Hold deg unna

– De har direkteforbindelse til Tyskland

At det har vært ekstra dyrt i prisområde sørvest (NO2) har klar sammenheng med at det er her kablene til Tyskland ligger, forklarer Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight:

– NO2 har direkteforbindelsen til Europa med kabelen til Tyskland. En hetebølge i Tyskland gjør at det går mye energi til å kjøle ned. Da går prisen der kraftig opp.

I tillegg er det lite vann i vannmagasinene i NO2. Da går det kraft fra øst og vest til å forsyne NO2, og da blir det større prisforskjell i Sør-Norge, utdyper Lilleholt. De tyske prisene innvirker direkte på prisene i Sørvest-Norge, opplyser Lilleholt.

Les også: Ny tysk Putin-panikk: - Truer med demokratisk kollaps

Prisene på kontinentet trekkes oppover av høyt forbruk til nedkjøling på grunn av høy varme, kombinert med svært høye gasspriser. Lilleholt tror det er realistisk at EU når et vedtatt mål om å fylle opp gasslagrene til 80 prosent før vinteren - men da må forbruket av gass i sommer minimaliseres:

– Tyskland starter reservekraftverk for kull for å spare på gassen, men det blir svindyrt. De kan klare målene, men må betale for det, og derfor blir det svært høye priser.

Men situasjonen hadde vært helt annerledes med normale vannmagasiner, understreker han:

– Da hadde prisene vært lavere og vi hadde ikke hatt disse prisforskjellene. Dette er konsekvensen av at det er veldig tørt, kombinert med gassmangel og utfordringer med Nord Stream (gassledningen mellom Tyskland og Russland, som går på lav kapasitet i sommer på grunn av vedlikehold, red. anm.). Da drives prisene rett opp, sier Lilleholt.

– Skal opp en krone fra i vinter

I Sørøst- og Vest-Norge lå strømprisene i uka som gikk mer på nivå med uka før, og landet på 160 øre/kWh. Som Lilleholt forklarer, er det «flaskehalser» i nettet som ga lavere kraftpris i disse områdene enn i Sørvest-Norge.

Kontrasten til Midt- og Nord-Norge er ekstrem. Her gikk ukeprisen ned med 20 prosent til 8 øre/kWh. Her er årsakene:

  • Høy fyllingsgrad i magasinene
  • Mye snø i vinter
  • Høye temperaturer gir rask snøsmelting
  • Redusert eksport pga. vedlikehold

– Det har bøttet ned på Østlandet og regnet mye i juni - spiller det ingen rolle?

– Det har regnet mindre enn normalt, og det har ikke vært nok snø til å fylle opp magasinene. Selv ikke med de våteste alternative scenariene klarer vi bare å normalisere tilstanden - så det sannsynlige er at vi får et underskudd i vannmagasinene i lang tid framover, sier Tor Reier Lilleholt.

Volue Insight har nylig oppjustert prognosene for første kvartal 2023, altså vintermånedene januar, februar og mars. Sjokkprisene fra vinteren vi har bak oss blir bare en smakebit på det som kommer, om anslaget slår til:

– Vi ser nå en snittpris på 2,50/kWh (før avgifter) i Sør-Norge i første kvartal 2023 - den var 1,50 i vinteren vi har bak oss, med de overskriftene det skapte. Så det setter perspektivene.

Og med unntak for de nordlige landsdelene er heller ikke NVEs utsikter framover spesielt lystig lesing:

«Vedvarende uro i energimarkedene bidrar til store variasjoner og høy uvisshet rundt både kraftprisene og brenselsprisene for tida. Russlands invasjon av Ukraina og uvisshet rundt konsekvenser av dette kan gi store utslag på prisene i energimarkedene framover.»