Gå til sidens hovedinnhold

Ekstreme prisforskjeller på kollektivtransport i norske storbyer: – Det er ikke rettferdig

Flere hundre kroner i prisforskjell, og doble prispåslag er konklusjonen etter Nettavisens prissammenligning av kollektivprisene i Norges største byer.

Overraskende nok er det ikke hovedstaden som står for de stiveste prisene på kollektivtransporten. Det høyeste prisnivået finner vi i Trondheim, med opptil 73 prosent prispåslag.

Én av dem som reagerer på den gigantiske prisforskjellen er Ida Espeland.

– Det er helt syke priser på kollektivtransport for studenter i Trondheim. Det er rart med tanke på at studentmiljøet er så stort, sier Espeland til Nettavisen.

Saken om Espelands reaksjon på bussprisene ble først omtalt i trd.by.

Som student i både Oslo, Bergen og Tromsø var ikke prisene på kollektivtransporten noe problem. Da hun skulle ta bussen i Trondheim ble hun sjokkert over prisnivået.

Espeland understreker at veldig mange er avhengig av buss for å komme seg til skolen eller universitet.

– Jeg håper på endring. Det er ikke rettferdig at det skal være billigere å være student i Oslo enn Trondheim.

Les også: Persontog til Sverige vurderes gjenåpnet

Prishopp på flere hundre kroner

Nettavisen har sjekket billettpriser, og i hvilken grad kollektivselskapene tilbyr fleksible billett-alternativer.

I undersøkelsen har vi sett på prisen til femten forskjellige billetter for voksne, barn, honnør og studenter, med utgangspunkt i Norges fire, største byer, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Prisammenligningen viser opp til dobbel pris på flere billett-typer, og flere hundre kroner i prisdifferanse på samme billettype.

Les også: Regjeringen foreslår promillegrense for elsparkesyklister

Prisledende i Stavanger

I Stavanger får du to 24-timers billetter til prisen av én i Oslo.

Kolombus i Rogaland er billigst, og like billig som rimeligste priskonkurrent på åtte av femten billetter i vår undersøkelse.

Trondheim-selskapet Atb, som betjener Trøndelag fylke, kommer dårligst ut i testen, og er dyrest eller like dyre på syv av billettene.

Espeland stiller seg uforstående til hvorfor Trondheim med et langt dårligere kollektivtilbud enn for eksempel Bergen og Oslo, tar seg så godt betalt.

– I Bergen går trikken til flyplassen, og i Oslo går trikken overalt. Her går trikken et sted. Trondheim er ikke akkurat verdens navle, sier hun, og viser også til at den lille byen Tromsø kun tar 300 kroner for en månedskort til studenter.

Ruter, som betjener Oslo og Viken fylke er nest dyrest. Fem av totalt femten undersøkte billett-alternativer er dyrest, eller like dyre som priskonkurrenten.

Vår pristest viser hele 260 kroner i prisforskjell på månedskort til voksen, og 73 prosent prisforskjell på månedskort til studenter.

Fleksible billetter, som for eksempel et månedskort eller 7-dagers kort som kan pauses - eller billetter som kan kombineres med for eksempel bysykkel, er mangelvare.

Kolombus, som betjener Rogaland fylke, tilbyr 15 minutter gratis kjøring av bysykkel i sine billetter. Nettavisen undersøkelse viser at selskapet er alene om tilbudet i de undersøkte byene.

Dette er hovedfunnene i Nettavisens pristest av kollektivtransport:

 • Stavanger er billigst på åtte av femten billett-typer - Bergen er billigst på fem.
 • Oslo er dyrest på fem av totalt femten billetter. Trondheim syv.
 • Billigste enkeltbillett får du i Oslo.
 • Billigst månedskort til voksen får du i Stavanger.
 • Dyreste månedskort finner du hos AtB - 43 prosent dyrere enn Stavanger - hele 260 kr dyrere.
 • Trondheim har også det dyreste månedskortet til studenter. Her betaler du 73 prosent mer enn i Stavanger - tilsvarende 220 kroner.

 • I Bergen er studentmånedskortet 80 kroner billigere, og i Oslo 43 kroner rimeliger enn i Trondheim.

 • Den rimeligste enkeltbilletten får du i Stavanger.
 • Kolombus i Stavanger tar halv pris for 24 timers billetten sammenlignet med Ruter i Oslo. I hovedstaden betaler du henholdsvis 60 og 120 kroner.
 • 24-times billett til barn og honnør er 47 prosent billigere hos Kolombus. .
 • Ruter tar 90 kroner mer for 7-dagers billetten enn bergensernes Skyss. Prishopp på 39 prosent.
 • Billigst månedskort til voksen, ungdom og student får du i Stavanger.
 • Dyrest for to soner i Trondheim, 80 kroner mot billigst i Bergen, 60 kroner.

Les også: Lover nasjonal «interrailbillett» innen neste sommer

Ombordstigningsgebyr

Både Ruter, Kolombus og Skyss tar gebyr for ombord-billett.

I blant annet Oslo og Stavanger betaler du 20 kroner ekstra for voksen, og 10 kroner for barn og honnør. Hos Ruter i hovedstaden får du ikke betale med mindre beløp enn en 200-lapp.

Hos Skyss i Bergen er gebyret på 21 og 11 kroner.

«Dette gjeld også ved betaling med bankkort om bord på Askøyruta.», skriver selskapet på sine hjemmesider, skyss.no.

AtB i Trondheim opplyser at de av smittevernhensyn ikke tar betaling ombord.

Les også: Solvik-Olsen raser mot bilkutt: - MDG konstruerer en fiende som ikke finnes

Store forskjeller på ungdomsbilletter

Kollektivtransportselskapene har ulike priser og aldersgrenser på barne-, og ungdomsbilletter.

I Oslo og Rogland fylke reiser barna gratis inntil fylte fem år. I Bergen og Trondheim starter betalingen fra barnet er fire år. Det er også forskjeller på hvor mange billett-alternativer som har ungdomsrabatt.

Vilkårene for student-rabatt varierer også - både i forhold til alder og pris. I Oslo er det kun månedskort som gir studentrabatt. Hovedstaden tilbyr færrest billetter med studentrabatt.

Samtlige kollektivtransportselskap har familierabatt i helgene. Hos Ruter for eksempel, kan du med gyldig voksenbillett ta med inntil fire barn under 18 år gratis i helger og offentlige fridager.

Les også: Elsparkesykkel-giganter saksøker Oslo kommune

Belønning av pendlere

Erlend Solem er fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune. Han innrømmer at AtB har et høyt prisnivå.

Fylkesdirektøren forklarer til Nettavisen at dagens pris- og billettmodell i Trøndelag ble besluttet av Trøndelag fylkeskommune ved sammenslåingen av Trøndelag i 2018.

– Prioriteringen var da å gjøre systemet enklere og prioritere pris på lengre reiser.
Forenklingen innebar at vi gikk fra å ha en prismodell inndelt i 810 soner til 11 soner, og tilbud om, enkeltbilletter, 24-timersbilletter, 7-dagersbilletter, 30-dagersbilletter og 180-dagersbilletter, sier han, og tilføyer at:

– I sammenligningen av billettpriser med Bergen, Stavanger og Oslo er vi klar over at vi ligger over i pris, sier Solem.

Han understreker at å sammenligne billett mot billett, kan ha svakheter.

– De andre kollektivtransportselskapene har innført tiltak, mens vi har ventet på at smittevernreglene opphører, sier Solem til Nettavisen, og opplyser at selskapet vil komme med enkelte endringer innen 1.oktober. Endringene vil basere seg på å belønne kundene som reiser langt.

– AtB har prioritert at kundene kan reise langt for samme pris, sier han.

Endringer

Fylkesdirektøren forklarer at det i byvekstavtalen er avsatt 50 millioner kroner årlig til reduksjon av kollektivtakstene.

Byvekstavtalen er en statlig belønningsordning som blant annet skal stimulere flere til å velge kollektivtransport.

– De byene dere sammenligner oss med har kuttet prisene sine med penger fra byvekstavtalen. Vi har avventet dette i påvente av at smitteverntiltakene i forbindelse med Covid19-pandemien opphører, og vi kan øke belegget på bussene igjen, opplyser fylkesdirektøren.

Solem opplyser at prisene for studenter har vært oppe til diskusjon i forbindelse med nye tiltakene som skal innføres.

– Unge studenter vil få nytte av de nye tiltakene, ved at de vil kunne reise på barnebillett til de blir 20 år. I tillegg vil de kunne reise tur-retur innenfor 3 timer på samme enkeltbillett, i motsetning til i dag der billetten kun gjelder i 45 min. Så det ligger fordeler også for studentene i de tiltakene som nå skal innføres innen 1. oktober.

Ut fra hva Nettavisen erfarer om den de nye endringene, se faktaboks under, vil selskapet fortsette å ligge godt over sammenlignbare byer. Endringene vil først og fremst gavne pendlere, men ikke de som reiser innen bykjernen og kortere strekninger.

Les også: Naf vil at reise- og næringslivet bygger flere elbilladere

Utarbeider nye konsepter

Ruter kommer nest dårligst ut i Nettavisens pristest. Blant annet tar selskapet dobbel pris for en 24-timers billett, sammenlignet med Stavanger.

Slik kommenterer kommunikasjonsrådgiver, Knut Martin Løken de store prisforskjellene.

– Med Ruters 24-timersbillett kan kunden reise ubegrenset på tvers av Ruters transportmidler, pluss tog, og lange strekninger innenfor det definerte gyldighetsområdet. Våre priser må også gjenspeile driftskostnadene som er ulikt pr transportmiddel, sier Løken til Nettavisen.

– Den rimeligste enkeltbilletten får man hos Ruter. Hvorfor er dette en prioritert billett for dere?

– Vi antar du har sammenlignet prisen på enkeltbilletter hos de ulike selskapene. Dette er en vanskelig øvelse siden billettene kan inneholde ulike reisemuligheter. En må for eksempel se på hvor lenge du kan reise på enkeltbillett, hvor mange ulike typer transportmidler inkluderer den, og hvor langt kan du reise med den. Her vil det enkelte kollektivselskap måtte gjøre ulike vurderinger basert på reisemønstre, geografi med mer, sier han, og tilføyer:

– I utgangspunktet er periodebilletten også en billett som har vært prioritert høyt sammenlignet med enkeltbilletten hos Ruter. Og det har gjennom flere år vært et politisk ønske å ha en prisstruktur som er tilrettelagt for de som ofte reiser med kollektivtrafikk, men samtidig gjøre det attraktivt å sykle og gå for de som har mulighet til det, opplyser Ruter.

– Dere tilbyr ikke mye fleksibilitet i billett-alternativene deres. Hvorfor kan man ikke stoppe 7- dagersbilletten eller månedskortet underveis?

– Foreløpig har vi ingen ordninger for dette, men dersom du vet at du ikke får benyttet resten av periodebilletten din på 30-dager, så kan du få resten refundert ved å henvende deg til vårt kundesenter, sier Løken.

Ruter opplyser at de arbeider med å utrede ulike konsepter med søkelys på å tilby fleksible billettprodukter i tråd med nye reisemønster som følge av pandemien.

– Det er per dags dato litt for tidlig å si noe mere konkret rundt dette arbeidet, sier Ruter.

– Hvorfor har dere ombordtillegg for barn og honnør?

– Ombordtillegget for eldre og honnør gjelder bare i Oslo, men ikke i tidligere Akershus. Årsaken til dette er at i Oslo bidrar forhåndskjøpte billetter til at bussene bare står ved holdeplass så kort tid som mulig. Enkelte av busslinjene i Oslo har svært hyppige avganger i rush, sier han.

Løken forklarer at rask av- og påstigning gir god punktlighet, reduserer kø og gir kortere reisetid. Han understreker at i Akershus er kontantsalget viktigere i områder der det er lite bebyggelse.

– Under pandemien har det ikke vært kontantsalg, og derfor ikke noe ombordtillegg heller, sier Løken.

Les også: August er sykkeltyvenes mest aktive måned

Bysykkel inkludert

Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolombus, sier at kollektivsatsning har vært viktig i årevis. Selskapet som er eid av Rogaland fylkeskommune, betjener hele fylket.

– Vi hadde en stor omlegging i 2016, og det er politisk jobbet frem gode ordninger for kollektivbilletter. Vi er fornøyd med å komme godt ut i testen, sier Tostensen til Nettavisen.

Kollektivtilbudet prises av fylkeskommunen i samarbeid med selskapet. Kolombus-billetten gjelder for buss, bysykkel, tog, ferger og hurtigbåter.

Februar 2020 ble bysykkel-ordningen en del av Kolumbus billettsystem. Alle med gyldig billett kan bruke sykkelen gratis, forteller Tostensen.

– Vi ønsket at folk skulle komme helt frem til døren med kollektivtransport fordi det er vanskelig å etablere bussholdeplasser enkelte steder. Derfor er 15 minutter med bysykkel inkludert i betalingen.

Kolumbus forklarer at de har tidsbegrenset bruken for at flest mulig skal kunne benytte seg av tilbudet.

Tostensen kan ikke vise til en fleksibel billett, som kan pauses, men opplyser at de har senket prisene betraktelig siden november i fjor.