Ferske tall viser at det ble skapt 528.000 nye jobber i juli i USA utenfor landbrukssektoren, såkalte nonfarm payrolls. Arbeidsledigheten ved utgangen av juli lå på lave 3,5 prosent.

De amerikanske sysselsettingstallene er viktige, fordi store avvik fra forventningene kan påvirke finansmarkedene.

Før tallene ble kjent kl. 14.30, var hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,3 prosent til indeksnivå 1237. Den viktige tiårige amerikanske statsrenten lå på 2,69 prosent. 50 minutter etter tallene er renten opp til 2,83 prosent. Det er en stor økning og kan tyde på enda kraftigere renteøkninger fremover.

Den tiårige statsrenten er ofte kalt verdens viktigste, fordi det er en signalrente for fremtidige renteøkninger og rentenivå. De tilsvarende europeiske rentene følger ofte etter. Oslo Børs har derimot falt litt mer på de overraskende gode tallene.

Les også: Full kollaps for Netflix: – Har aldri sett noe liknende

Ingen nedgangstider

Ekspertene ventet at veksten i antall jobber falt fra 372.000 i juni til 250 000 i juli. Arbeidsledighetsraten var spådd å være stabil på svært lave 3,6 prosent.

Sjeføkonom Jeppe Juul Borre Arbejdernes Landsbank til danske Børsen at«Wow, det her er spektakulært. Ledigheten i USA er tilbake på det laveste på mer en 50 år. Det skjer bare to år etter ledigheten var på det høyeste nivået siden 1930-tallet.»

DNB skrev morgenrapporten om at det er ingen signaler på at USAs økonomi for tiden er inne i nedgangstider, resesjon. Nordea Markets skriver noe liknende i en kort oppdatering etter at tallene ble kjent.

De amerikanske statistikkmyndighetene skriver at jobbveksten var bred, ledet an av fritids- og overnattingsmarkedet, men også for akademikere. Ledigheten er nå tilbake til nivåene før pandemien startet i februar 2020. Det er nå 5,7 millioner arbeidsledige amerikanere. Ledigheten er lavest blant de med asiatisk opprinnelse.

Handelsbanken var i sin morgenrapport opptatt av utviklingen i timelønningene. Månedsveksten har dempet seg i det siste. Det tyder ifølge banken på at det underliggende kostnadspresset tas noe med.

Les også: Demokratene slaktes for å hjelpe Trump-allierte: – Drittsekk-virksomhet

For høy lønnsvekst

Timelønnsveksten i USA var 0,5 prosent i juli og opp 5,2 prosent de seneste tolv månedene. Den ventede veksten var på 4,9 prosent.

Skulle lønnstallene blir høyere enn ventet, vil den amerikanske sentralbanken komme under enda mer press. Ifølge Handelsbanken er det 40 prosent sannsynlighet for at det blir enda en trippelheving i september, det vil si en ny økning av styringsrenten med 0,75 prosentpoeng.

Arbeidsmarkedet må derfor kjøles enda mer ned. Sentralbanken i USA styrer i likhet med Norges Bank sin rentepolitikk etter en underliggende prisvekst på rundt 2 prosent.

I Norge var denne prisveksten i juni på 3,6 prosent. Det øker isolert sett faren for renteøkninger. Julitallene kommer 10. august.