Gå til sidens hovedinnhold

Ekteparet Riise har kemneren på nakken - igjen

Nå er selskapet hans begjært konkurs - igjen.

John Arne Riises heleide selskap Alle Skal Med AS er begjært konkurs. Saken mot selskapet er berammet i Oslo Byfogdembete 3. mars. Det er staten ved kemneren i Oslo som har begjært selskapet konkurs.

Alle skal med AS hadde i 2018 driftsinntekter på 2,83 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,11 millioner. John Arne Riise tok ut 500.000 kroner i lønn. For 2017 bevilget han seg et utbytte på 1,2 millioner kroner, men ingenting for 2018.

Les også: Silje Sandmæl om John Arne Riises økonomi: - Nå som han tjener mindre blir det vanskelig å endre vaner (se video over)

Svak likviditet

Verre er det med likviditeten, tilgjengelige midler for å betale regningene. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 81.000 kroner i banken. Men kortsiktig gjeld, gjeld som forfaller innen ett år, utgjorde hele 810.000 kroner, ti ganger så mye innestående i banken.

Av denne kortsiktige gjelden stod betalbar skatt og andre offentlige avgifter for en drøy halv million.

Riises har utestående fordringer ved årsskiftet 2018/2019 som utgjorde over 1,1 millioner kroner. Dette er altså penger han har til gode fra ulike kunder og skyldnere, men som han ikke har fått inn.

Les også: Ti minutter før konkurssalget skulle starte, kom kontrabeskjeden

Det er ikke spesifisert nærmere i regnskapet hvem disse skyldnerne her. Men det er et stort misforhold mellom hva Riise har av tilgjengelige midler til å betale de regningene etter hvert som de forfaller. Da hjelper det ikke at egenkapitalen i selskapet, den antatte verdien av eierens midler, er positiv.

Altfor sene innleveringer

Den bokførte egenkapitalen i selskapet utgjorde 977.000 kroner per 31. desember 2018. Et mønster som for øvrig går igjen, er den sene innleveringen av regnskapene. 2017-regnskapet ble først signert i slutten av september 2018, 2018-regnskapet ikke før 15. oktober 2019. Det normale er at slike innsendinger skjer i løpet av første halvår.

Også i 2019 ble Riises selskap begjært konkurs. I januar 2019 var det et uoppgjort skattekrav som førte til konkursbegjæring fra Skatt Øst. Grunnet altfor sen innlevering av 2017-regnskapet, ble det dessuten sendt ut varsel om tvangsoppløsning ble sendt 8. mars 2019, viser opplysninger fra Brønnøysundsgristrene.

Les også: En av to vet ikke dette om sin egen pensjon: Nå reagerer økonomen

Betalingsanmerkninger på 700.000

En kredittsjekk viser at Riise skylder mye penger. Betalingsanmerkningene beløper seg til 706.515. Av dette beløpet er 354.000 uoppgjort, resten er delvis oppgjort. Han har en kredittscore på 1, viser sjekken fra Bisnode.

Kredittsjekken avdekker også at Riise har en frivillig pantstillelse for 598.000 kroner. Det er bilen, en Jaguar Land Rover, som på denne måten er stilt som sikkerhet for Riises gjeld.

Riises pengebruk er velkjent. I TV-programmet "I lomma på Silje", som ble sendt i januar kom det blant annet fram at Riise var på restaurant 360 dager på et år og brukte en halv million kroner på klær og sko.

I kredittsjekken får Riise får karakteren "Svak" på områdene stabilitetsfaktorer, finansiell status, næringsinteresser og betalingserfaring.


Skjønnsligning

Manager Erland Bakke opplyser i en SMS til Nettavisen at konkursbegjæringen skyldes en skjønnsligning. Denne er ikke endret etter det Bakke mener er korrekt innsendt regnskap samt en feil med innbetaling av forskuddsskatt.

Skjønnsligning blir generelt foretatt når ligningsmyndighetene ikke får selvangivelser fra folk, eller når de ikke får fullverdige oppgaver på hva en person har levd av i løpet av ett år.

Ifølge Bakke er sakene vedrørende forskuddsskatt og skjønnsligning nå ordnet opp i og Riises regnskapsfører i dialog med Skatteetaten for at den skal godkjenne innsendt regnskap. Saken er antatt løst før den berammede saken kommer opp for byfogden 3. mars.

Nettavisen har vært i kontakt med Oslo tingrett, Skatteetaten og Kemneren i Oslo, som ikke kan kommentere på innholdet i en konkursbegjæring før saken er åpnet i retten.

John Arne Riise og Louise Angelica Riise, som er daglig leder i Alle Skal Med AS, har ikke besvart Nettavisens telefonhenvendelser tirsdag formiddag. Via managementet får Nettavisen opplyst at John Arne Riise anser saken som løst, og at verken han eller daglig leder Louise Angelica Riise ønsker å kommentere konkursbegjæringen.

Kommentarer til denne saken