Av Helge Orten (H), stortingsrepresentant og leder av Transportkomiteen

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Norge er et foregangsland i omleggingen til nullutslippskjøretøy.

Politikken virker og andelen solgte elbiler er over 50 prosent så langt i år. Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, men det var aldri meningen at fullt avgiftsfritak skulle vare evig.

Rekordmange elbiler

I september 2020 ble det registrert totalt 15.552 nye personbiler på det norske markedet, en økning på 39,4 prosent sammenlignet med september 2019. 61,5 prosent av de solgte bilene den måneden var elbiler. Det er rekord i markedsandeler for elbil.

Les også: Nå kutter de ut vanlige bensin- og dieselbiler i Norge

Én av ti biler som ruller på norske veier er nå elbiler.

Elbiler har ikke avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift, og heller ikke bruksrelaterte avgifter som veibruksavgift og Co2-avgift. I tillegg kommer rabatt ved bompasseringer, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og reduserte ferjebilletter.

Nødvendig i en tidlig fase

Avgiftsfritaket har vært nødvendig i en tidlig fase.

Nå ser vi at bilprodusentene kommer med stadig flere bilmodeller med lengre rekkevidde og i flere priskategorier. I tillegg vokser det frem et bruktmarked. Det gjør det mulig for stadig flere å kjøpe elbil.

Samlede bilrelaterte avgifter er redusert fra i overkant av 60 milliarder i 2013 til cirka 40 milliarder i 2019. Det meste av denne reduksjonen er knyttet til avgiftsfritaket for elbiler.

Les også: Høyre vil ha kutt i elbilfordelene

Alle må bidra

Fortsetter vi dagens poltikk vil samlede avgifter fortsette å synke. Det er ikke noe ønske å øke den samlede avgiftsbelastningen. Men skal vi ha et bærekraftig avgiftssystem i årene fremover, må også elbilene betale sin rettferdige andel.

Vi skal nå målet om kun å selge personbiler med nullutslipp i 2025. Derfor skal det alltid lønne seg å velge miljøvennlig.

Elbiler er svært gunstige i bruk. Så lenge prisen på en elbil er tilnærmet som en bensin- eller dieselbil, vil det lønne seg å kjøpe elektrisk.

Les også: Norge sponser elbileiere med 19,2 milliarder kroner: – Det er ikke dem som har lite penger som kjøper Tesla

Forsiktig og gradvis utfasing av fordeler

Etter min mening er det viktig å opprettholde bruksrelaterte fordeler, samtidig som vi forsiktig og gradvis faser inn avgifter på omsetning av elbiler. Men ikke raskere enn at elbilene er konkurransedyktige på pris, og at det alltid skal lønne seg å handle miljøvennlig.

I statsbudsjettet foreslås det en trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) for elbiler, med lik sats som motorsykler. Samtidig skjerper vi rekkeviddekravene til hybridbiler og øker satsene i engangsavgiften på CO2.

Dette er starten på et arbeid som må skjer over tid.

Mer enn et supplement

Elbil skal ikke bare være et supplement til en fossilbil, det skal være et likeverdig tilbud. Da er det en forutsetning med gode lademuligheter.

Det er etablert gode tilskuddsordninger for å stimulere utbyggingen av ladestasjoner, og gledelig nok er det stadig flere som ser forretningsmuligheter i å tilby lading sammen med andre produkter og tjenester.

Les også: Ny undersøkelse: Derfor dropper nordmenn å kjøpe elbil

Det er viktig å bygge ut gode lademuligheter også der det ikke er kommersielt lønnsomt, slik at elbil blir en reell mulighet i hele landet.

Elbilen har kommet for å bli. Stadig nye bilmodeller med god rekkevidde til en fornuftig pris, gjør elbilen til et reelt alternativ for stadig flere.

Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, men avgiftsfritaket kan ikke vare evig.