Departementet bruker my spalteplass på å forklare logikken bak og behovet for et nytt og bærekraftig avgiftssystem som tar hensyn til eksterne kostnader. Kort kan det oppsummeres med at den som skaper kostnaden skal betale for seg. Basert på det prinsippet virker de endringene de gjør riktige og passe forsiktige. Vi tror det kan komme mye mer til neste år.

Særinteresser

Politisk opportunisme og særinteresser kniver om oppmerksomheten hver gang Statsbudsjettet fremlegges. Alle har en syk mor å gråte for eller en politisk mynt å slå. Selvsagt vil noen si at å innføre trafikkforsikringsavgift (den tidligere årsavgiften) på elbiler er håpløs elbilpolitikk og det motsatte av hva vi trenger. Det er snakk om drøyt fem kroner om dagen. Vi klarer ikke bli særlig opphisset over det, og tenker det har null å si for hvor mange elbiler vi får på veiene neste år. Null. At hybridbilene har så supergunstige avgifter som de har mener vi er en overlevning fra tiden før det fantes særlig gode elbiler på markedet. Vi klarer ikke å få dagen ødelagt av de går fra å være supergunstig til å være «bare» gunstig avgiftsbelagt. Det er en håndfull slike lett angripelige ting i budsjettet som ulike særinteressegrupper kritiserer. Slik har det alltid vært. Det er vel de færreste som liker avgifter, så det er ingenting her som sjokkerer oss.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet din økonomi

Staten skal ha inntekter

Regjeringen er helt klar på at de vil ha inntekter, les avgifter, fra bilsektoren. I 2015 var inntektene 30 milliarder, i år blir de ca 20 milliarder. Dette fallet vil de stoppe. De som måtte ha håpet på at vi skulle skli stille inn i et lavavgiftsregime for bil må dessverre svelge skuffelsen først som sist. 10 mrd er mye penger, selv i et budsjett på 1400 mrd. Noen avgifter må øke.

Bærekraft

Avgiftssystemet i dag er bygget for en fossil verden og når vi etter planen om 5 år alle, så og si, kjøper elbil funker det bare ikke.

Alle skjønner at null avgifter på elbil og samtidige avgiftsinntekter fra elbil ikke går i hop.

Derfor bruker Finansdepartementet mye plass på å argumentere for et bærekraftig avgiftssystem og en glidende overgang til det. Logikken fra deres side er krystallklar og de justeringene som nå gjøres må sees i det lyset. Det hadde vært mye verre om det hadde kommet f. eks. moms på elbilene, mens 1000-vis av kunder har kontrakt for levering utpå nyåret, med nye avgifter.

Vi synes alt i alt Statsbudsjettet neppe kunne vært gjort på en bedre måte. For personbilene. Det var ingen store overraskelser, det var gjennomarbeidet og det bevarer forutsigbarheten vi har hatt de senere årene.

Les: Så mye dyrere blir biler i 2021 - elbiler får ny avgift

Uklart for varebilene

Vi er for vår del spesielt opptatt av elvarebilene. Vi har inntrykk av at hele det politiske miljøet og hele byråkratiet i departementene har undervurdert kompleksiteten i å få til en overgang til elektriske varebiler. Det er noe helt annet å fase ut en flåte på 10 eller 100 dieselvarebiler til fordel for eldrevne biler, enn det er å kjøpe seg en elbil privat og lade på gårdsplassen. Ladeinfrastrukturen er ofte en showstopper når vi snakker med bedrifter om elvarebiler. De kan investere i å bygge det opp, ja, men den må avskrives over mange år og bedriftene kvier seg for å gjøre det om de ikke vet hvilke vilkår som gjelder for engangsavgifter, for bompenger, parkering, osv. fremover i tid.

Det klareste vi fant i onsdagens budsjettforslag var dette:

«Endringer i bilavgiftene vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene. Det er svært vanskelig i dag å anslå virkningen av fremtidige endringer i bilavgiftene, blant annet fordi vi i dag ikke vet hvilke bilmodeller som vil være tilgjengelige i fremtiden, hvilke kvaliteter disse bilmodellene vil ha og til hvilken pris. Bilavgiftene vedtas dessuten, i likhet med øvrige skatter og avgifter, for ett år av gangen. Vurderinger av konkrete endringer i bilavgiftene må inngå i de årlige budsjettprosessene, og tempoet i overgangen til et fremtidig bærekraftig bilavgiftssystem må vurderes ut fra hvordan de samlede endringene i bilavgiftene vil påvirke proveny, miljø og andre politiske målsettinger. Regjeringen vil derfor komme tilbake med konkrete forslag til endringer i bilavgiftene i kommende statsbudsjett.»

Langt fra krystallklart. Her ble vi ikke imponert. Det virker på oss om departementet har bruk mye tid på personbilene, og gjort en god jobb med det, men ikke har rukket å jobbe seg igjennom varebilproblematikken. Skal elvarebiler ha incentiver eller ikke? Hvor lenge og hvor kraftige? Hvilke? Så lenge sitatet ovenfor må inngå i bedriftens investeringsbeslutninger skjønner vi at det noen ganger lugger og skurrer. Synd, fordi elvarebilene er bra nå, men det alene er ikke nok. Salget ligger svært langt bak personbilene. Vi trenger noe så kjedelig som tydelighet og forutsigbarhet. Vi hadde håpet på en avklaring. Det fikk vi ikke.