Her finner du el-bilkalkulatoren.

Om elbilkalkulatoren

Kjøpsprisen: Må inkludere alt, også omregistrering hvis det er bruktkjøp. Når du skal legge inn priser har du to egentlig hovedvalg. Du kan enten legge i samme kjøpspris på bilene, eller du kan legge inn hva en tilsvarende "vanlig" bil koster i forhold til elbilen.

Rentekostnader: Dette er din finansieringskostnad for bilen. Har du 100 prosent lånefinansiert den, legger du inn rentesatsen på lånet. Har du 100 prosent egenkapitalfinansiert den legger du inn tapt innskuddsrente. Som oftest vil det være en rentesats i mellom dette, for eksempel 50/50-fordeling.

Energibruk: Legg inn gjennomsnittlig pris per kwh og kilowatt-forbruk per kilometer for elbilen. I tillegg legger du inn kostnaden for å bruke ladestasjoner langs veien. Der legger du inn antall minutter du regner med å bruke ladestasjoner i løpet av et år, og prisen per minutt for dette.

På drivstoff-forbruk og drivstoffkostnad legger du inn en forutsetning for hva du tror gjennomsnittet blir for året.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Særlig gjelder dette nybiler, men også til en viss grad bruktbiler. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en restverdi etter tre år på 60 prosent for både elbilen, den vanlige bilen. Disse tallene er usikre, men betyr mye for sammenligningen. Hvis du endrer eiertiden, må du også endre restverdien på bilen.

Trafikkforsikringsavgiften er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år. For de fleste personbilene er trafikkforsikringsavgiften 2.964 kroner i 2020. For dieseldrevne uten partikkelfilter er årsavgiften 3.457 kroner. Elbiler er fritatt for denne avgiften.

Forsikringskostnaden øker noe med økt kjørelengde. Kostnaden vil være temmelig lik mellom biltypene.

Dekk-kostnadene vil være like mellom bilene, men de er tatt med for å få med de totale kostnadene.

Servicekostnaden legger du inn på årlig basis. De vil i gjennomsnitt være litt høyere på vanlig bil enn på en elbil.

Reparasjoner vil være små de første årene på begge biltypene. Men sannsynligvis litt høyere på vanlig bil enn elbil.

Vask, rekvisita og lignende er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. Disse vil være like.

Parkering kan være gratis for elbiler der vanlige biler betaler for parkering. Legg inn hva betaler i parkering for begge biltypene på årlig basis.

Elbiler vil fra 2019 betale bompenger. En elbil skal maksimalt betale halvparten i bompengekostnad. Legg inn kostnaden for begge typer på årlig basis.

Elbiler betaler ikke for ferge. Legg inn hva dette koster for vanlig bil.

Se også:

Les mer om elbil.

Bilkostnader
Les mer om bilkostnader.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å bruke bildelings-tjenester, i stedet for å eie bilen selv.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.