Mandag vedtok Akershus fylkeskommune sin del av finansieringen av Oslopakke 3, som er et spleiselag mellom Akershus, Oslo kommune og staten.

Fylkesordfører og Høyre-politiker Anette Marie Solli sier til Nettavisen Økonomi at budsjettet for 2020 ikke kommer til å sprekke, men er tydelig på at Oslopakke 3 er underfinansiert for de påfølgende årene.

- For neste år er handlingsplanen i balanse. Det er det ingen grunn til å trekke i tvil. Men vi vet ikke hvordan vi skal håndtere de neste tre årene. Der er det underfinansiering. Prosjektene blir dyrere og inntektene mindre på grunn av overgangen til elbiler, sier Solli.

Fremskrittspartiet ønsket å reforhandle avtalen om Oslopakke 3 nå, men forslaget vant ikke gehør i fylkestinget.

- Elbilene må betale mer

Avtalen skal revideres neste år, og da må avklaringer på plass, mener fylkesordføreren.

- Premisset nå er at diesel- og bensinbilistene har bidratt nok. Vi kan ikke be om mer. Da må vi enten kutte i porteføljen av prosjekter, altså ambisjonsnivået, eller gjøre noe med inntektssiden. Da må vi forholde oss til bidraget fra elbilistene.

Stortingets føring er at bompengetaksten for elbiler ikke kan være høyere enn 50 prosent av den som gjelder for andre biler. Ifølge Solli må enten andelen opp eller Oslopakke 3 slankes.

- Vi må oppfordre Stortinget til å se på dette, og så avveie hva vi kan få til. Elbilene kan betale mer, eller så må noe ut av planen. Dette er valgene til neste år. I tillegg må staten opprettholde sin prosentvise andel når det blir dyrere.

- Klassisk Høyre-politikk

- Det er ikke så veldig overraskende at hun sier dette. Det har vært Høyres posisjon i tidligere forhandlinger også. Venstre har vært garantisten for elbil-fordelene og forsvart dem i hver reforhandling. Så Høyre og Venstre har en klassisk konflikt knyttet til elbil-fordeler, og vi vil ikke gi oss på dette fremover, sier Hallstein Bjercke, Venstres førstekandidat for bystyret i Oslo, til Nettavisen Økonomi.

- Så hvor skal dere hente pengene?

- Hele mekanismen er å jobbe seg en løsning. Styrken til disse pakkene har vært et bredt samarbeid og kompromiss, både internt i Oslo, Akershus og staten og mellom de tre partene. Dette er utrolig viktige løsninger for Oslo by for å bringe kollektivtrafikken og veisystemet videre. Nå skal vi reforhandle Oslopakke 3 til høsten. Venstre vil stå fast på at elbil-fordelene skal skjermes, sier Bjercke.


- Men hvor lenge er det rimelig å skjerme elbilene, når bompengeinntektene faller på grunn av elbil-veksten?

- For Venstre er ikke bompengesystemet først og fremst en melkeku, men et virkemiddel for å legge om bilparken. Nå er tre av fre nysolgte biler i Oslo elbiler. Så hvis det er en urimelighet med fordelene, har vi gått inn i den med åpne øyne . Vi vil at bompengene skal være et instrument for å folk til å bytte bil, på linje med de andre elbil-fordelne. For hver fordel vi fjerner blir det mindre attraktivt å bytte bil. En vakker dag, når det er slik at alle har elbil, kan jeg godt sette meg ned med Anette Solli og diskutere dette, sier Bjercke.

- Gravingen avdekker økte kostnader

Ifølge Anette Marie Solli er det all grunn til å anta at prosjektene blir dyrere enn først antatt, fordi det kommer kostnader man ikke kan beregne godt før selve arbeidet påbegynnes.

Som Nettavisen skrev om nylig, er Fornebubanen flerdoblet i pris siden prosjektet først ble planlagt, det er også forsinket mange ganger siden oppstart.

Sollis forklaring er at forprosjektering og kvalitetssikring i to runder gir mulighet for et anslag om mulige besparelser eller sårbarheter som vil øke prisen, men ikke et endelig svar på hva regningen blir til slutt. Fylkesordføreren avviser derfor at det er snakk om budsjettsprekk når regningen øker:

- Visste du hva som lå langt ned i bakken under Lysakerelva? De reelle kostnadene kommer først når man graver i delprosjektene - de tallene får vi ikke med en gang. Veien må påbegynnes før vi vet hva kostnadene er. Derfor blir budsjettsprekk helt feil ord, sier Solli.

- Blir det mulig å bygge Fornebubanen med de rammene som ligger nå?

- Så langt, ja. Det er satt av 16,2 milliarder milliarder og det er grunn til å ha tillit til tallet. Alle stasjonsområdene er avklart. Det er også lagt inn en sikkerhetsmargin som tar høyde for anslagene. For eksempel kan Skøyen stasjon trolig flyttes og legges i fjell - det vil gi vesentlige innsparinger. Men det kan fortsatt dukke opp ting i bakken. Først når selve byggingen begynner, vil alle realitetene dukke opp, og det kan slå begge veier. Kolsåsbanen ble for eksempel rimeligere enn beregnet, sier Anette Solli.