Saken oppdateres.

Regjeringen får stadig mindre inntekter fra bilavgifter ettersom salget av elbiler øker kraftig.

Siv Jensen opplyser at de årlige inntektene til statsbudsjettet er falt med 3,0 milliarder kroner som følge av økningen i elbilsalget.

Stort elbilsalg

45 prosent av alle nyregistrerte biler var elbiler det siste halvåret, noe som betyr betydelig lavere inntekter for regjeringen.

Det betyr at regjeringen må øke oljepengebruken for å kompensere for bortfallet av inntekter.

- Det er et villet politikk fra regjeringen siden vi ønsker at bilparken skal mer bærekraftig. Dette viser at disse tiltakene virker, sier Jensen på pessekonferansen.

Nytt system

Hun sier at de ikke ønsker å endre politikken tross det kraftige fallet i inntekter. Samtidig understreker Jensen at de vil se på muligheten for å endre systemet fra 2025.

- Vi skal holde fast ved fordelene, men vi har skrevet i Granvolden-plattformen at vi skal legge frem et forslag til et fremtidig bilavgiftsystemet som er mer bærekraftig på sikt. Når vi er ferdig med det, vil vi komme tilbake til det, sier Jensen

- Vi skal gå gjennom hele elbilsystemet, men ikke som følge av at inntektene våre faller. Men vi begynner å se på det nå, sier hun.

Fjerner bomstasjoner

På landsmøtet til Frp sa finansminister Siv Jensen at regjeringen ville bevilge 200 millioner kroner for å fjerne noen bomstasjoner.

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag formiddag er nå listen over bomstasjoner som nå fjernes klar:

Fylkesvei 544 Halsenøysambandet (Hordaland)

Fylkesvei 17 Tverlandet – Godøystraumen (Nordland)

Listerpakken

- Regjeringa er opptatt av at det skal bli mindre bompengar for folk flest. Nå bruker vi 200 millioner kroner til å slette gjelden til tre bompengeprosjekt og fjerner bomstasjonene. Igjen viser vi at vi tar folks bompengbelastning på alvor ved å få gjennom ytterligare bevilgninger. Det kommer bilistene til gode, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Listerpakken hadde 15 millioner kroner i gjeld. I Nordland slettes 66 millioner kroner, som var planlagt nedbetalt innen 2022.

Den største summen på 119 millioner kroner går til Halsnøy, hvor bommene egentlig var planlagt å stå frem til 2025.

Mer oljepengebruk

Nøkkeltallene fra det reviderte statsbudsjettet for 2019 ble kjent tirsdag morgen. De viser blant annet at regjeringen vil øke oljepengebruken med 6,9 milliarder til 238 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av Oljefondet og er såvidt innenfor handlingsregelen.

Den økte pengebruken har til dels en teknisk forklaring, ettersom verdien av Oljefondet ved årsskiftet var 500 milliarder kroner lavere enn antatt.

Reaksjonene fra økonomene på de foreløpige tallene har vært blandede, og noen er overrasket over den økte pengebruken. Blant annet sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener bruken er unødvendig i den konjunkturfasen norsk økonomi befinner seg nå.

Flere lekkasjer

Ellers er dette blant de viktige endringene i statsbudsjettet, og de fleste er allerede kjent gjennom lekkasjer:

  • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.
  • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
  • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
  • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
  • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
  • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
  • Redusert alkoholavgift for sider fra små bryggeri.
  • Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år.
  • Elektroniske tidsskrifter og bøker får fritak for merverdiavgift.