Gå til sidens hovedinnhold

Elden langer ut mot Jens

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at advokater skal unntas sin taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet.

Unntaket innebærer at «advokater og andre tredjeparter, skal gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om klienters pengeoverføringer, innskudd og gjeld, herunder hvem som er parter i overføringer på deres klientkonti, uten hinder av taushetsplikten.»

Fastslått med bred penn
Nettavisen-blogger og advokat, John Christian Elden, mener regjeringen bommer:

- For klientene er advokatens taushetsplikt hellig, og det gjelder selvsagt også på skatte- og avgiftsområdet, sier Elden til Nettavisen.

- Der klienter har behov for å rådføre seg må de kunne fortelle alt de vet til advokaten som skal rådgi dem. Hvis ikke vil råd bli mangelfulle, og risikoen for skatte- og avgiftstap for staten bli større. Dette har Høyesterett allerede fastslått med bred penn senest i 2010, fortsetter Elden.

Han mener imidlertid at det ikke er advokaters oppgave å være bank.

- Så pengeoverføringer må i hovedsak kunne gjøres uten advokatens medvirkning uten at dette kommer i strid med noen taushetsplikt, sier Elden.

- Vi er veldig kritiske

Også generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen tror forslaget kan få alvorlige konsekvenser.

- Vi er veldig kritiske, sier hun til Nettavisen.

- Advokaters taushetsplikt er helt sentralt i rettsstaten, og avgjørende for at advokater kan gi sin klient et riktig råd. Regjeringen har helt nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere advokatlovgivningen i sin helhet, og spørsmålet om advokaters taushetsplikt er en viktig del av dette, fortsetter Smith.

Det nye forslaget er ført i pennen av Finansdepartementet.

- Dette gjør noe med tillitsforholdet mellom advokat og klient. Klienter vil bli redde for å gi alle nødvendige opplysninger når de oppsøker advokat, i verste konsekvens kan advokater da ende opp mer å gi feil råd om hvordan klienten kan innrette seg for å være i overensstemmelse med loven, mener hun.

Ikke vist vilje

Skatte- og avgiftsmyndigheten kan kreve at opplysningene blir dokumentert.

- For å gi et riktig råd er advokaten avhengig av å ha all informasjon. Om taushetsplikten oppheves kan det føre til at akkurat den relevante informasjonen ikke blir viderebrakt og advokaten gir et galt juridisk råd, sier Smith.

- Så dette forslaget er ikke egnet til også å avdekke kriminalitet?

- Vi ser at det kan være problemer knyttet til advokaters klientkontoer og har derfor utarbeidet et forslag til en lovgivning som vil ivareta det behovet myndighetene sier de har. Vi har forelagt dette for departementet i mange omganger, men de har ikke vist vilje til å vurdere det. Det har jeg vanskelig for å forstå, sier hun.

LES FLERE SAKER FRA REVIDERT NASJONALBUDSJETT HER:

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken