*Nettavisen* Økonomi.

Eldre arbeider mindre enn før

Foto: (Nettavisen AS)

6 av 10 personer i 60-årsalderen er ikke lenger yrkesaktive. Personer mellom 62 og 66 år arbeider 40 prosent mindre enn for 30 år siden, og det er særlig menn som forsvinner ut av yrkeslivet tidligere.

Den aldersmessige sammensetningen av den norske arbeidsstyrken er i endring. Andelen av de godt voksne som deltar i yrkeslivet, er synkende. Særlig gjelder dette for menn, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

I aldersgruppen 62-66 år er det 43 prosent som er aktive i arbeidslivet, altså godt under halvparten.

De norske tallene ikke spesielt lave, sammenlignet med andre land i Europa. Ifølge arbeidskraftundersøkelser i ulike europeiske land, er det bare er Island som har en betydelig høyere andel sysselsatte i aldersgruppen 60 til 64 år enn Norge.

Andelen av deltidsansatte unge eldre har steget siden 2000. Det er stort sett menn som i større grad jobber deltid enn tidligere. De unge eldre kvinnene arbeider nå mer enn de gjorde før.

De som fortsatt er sysselsatte i denne aldersgruppen har høyere utdanning, og er i større grad i yrker som krever akademisk utdanning enn dem som ikke lenger er i yrkeslivet. De sysselsatte er også mindre syke. Dessuten er unge eldre som er i heltidsstilling mer stresset i løpet av dagen enn de som er deltidsansatte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.